[Toplam: 34 Ortalama: 5]

Meme Rekonstrüksiyonu – Meme Onarımı

Meme rekonstrüksiyonu (meme onarımı) ameliyatı, kadınların meme kaybı sonrası yaşantılarını tekrar normalleştirebilmeleri için meme onarımı önemli bir katkıdır. Meme kaybı fiziksel, sosyal ve ruhsal açıdan hastaları kötü yönde etkilemektedir.

Bu tür organ kaybı hastaya sürekli yaşadığı travmayı hatırlatmakta, vücut algısını bozmakta, istenmediğini ve beğenilmediğini düşünmesine neden olmaktadır. Bu da gerek ailesi, gerekse çevresiyle ilişkilerinin bozulmasına sebebiyet vermektedir.

Özellikle yaz aylarında kıyafetler sorun olmakta, mayo giyemeyen birçok hasta deniz tatiline gitmek istememektedir. Diğer memenin büyük olduğu durumlarda belirgin asimetriler oluşmakta, bu da vücut dengesini bozarak omurga sorunlarına yol açmaktadır. Dışarıdan kullanılan silikon protezler omuzlarda ve boyunda sorunlara yol açmakta, terleme ve temas nedeni ile cildi olumsuz etkilemektedir.

Meme kanseri sonrası meme onarımları hastaların yaşam kalitelerini yükseltmekte, ruhen ve bedenen daha iyi bir hale gelmelerini sağlamaktadır.

Meme Onarımı Ne Zaman Yapılmalıdır?

Erken evre tümörlerde memenin alınması sırasında onarım işlemine de başlanır. Eğer tümörün evresi ileri ise ve ameliyat sonrası radyoterapi planlanıyorsa onarım işlemi daha sonraya ertelenir. Hastanın kemoterapi ve radyoterapisinin sonlanması beklenir ve sıklıkla bir yıl sonra onarım sürecine başlanır. Eğer ameliyat sonrası radyoterapi alıp almayacağı belli değilse, mastektomi sırasında göğüs adalesinin altına boş bir doku genişletici yerleştirilir ve şişirme işlemine tedavilerin bitiminden sonra başlanır. Böylelikle hasta fazladan bir ameliyat olmaktan kurtulmuş olur.

Kişinin Kendi Dokuları ile Meme Onarımı Nasıl Yapılır?

Vücudun çeşitli bölgelerinden deri ve deri altı dokularının taşınması ile onarım işlemleri gerçekleştirilir. Dokular altlarındaki adale ve bunu besleyen damarlar ile birlikte taşınırlar. Taşıma işlemi ya adalenin tamamının göğse taşınması ile yapılır, ya da taşınacak doku vücuttan tamamen ayrılır ve damarları mikroskop altında göğüsteki damarlara bağlanır. Bu şekilde taşınan dolulara flep ismi verilir. Meme onarımında flepler en çok karından ve sırttan hazırlanır:

TRAM flep: Göbek altında kalan karın dokusu, karın ön duvarındaki adale ile birlikte taşınır.
Latissimus dorsi flebi: Sırtta yer alan kanat adalesi, üzerindeki cilt ile birlikte koltuk altından göğüs duvarına taşınır.
Bunlar dışında kullanılan başka flepler de olmakla beraber kullanım alanları sınırlıdır.

Hangi Hastalarda Kendi Dokusu ile Meme Onarımı Tercih Edilir?

Mastektomi sonrası ileri derecede cilt kaybı olan hastalarda, göğüs duvarındaki deri kalitesinin iyi olmadığı durumlarda, radyoterapi görmüş kişilerde silikon protez yerine kendi dokuları tercih edilir. Doğum yapmış, göbeği olan hastalar karından hazırlanan TRAM flep için uygundur.

Karnında yeterli dokusu olmayan, doğum yapmamış kişilerde karın bölgesi tercih edilmez. Bu tür hastalarda sırttan taşınan dokular kullanılabilir. Ayrıca çift taraflı onarım gerektirenlerde birinci seçenek protezlerle onarım olmalıdır.

Meme Onarımı İşlemi Tek Seanslı Mıdır?

Meme onarımı işlemleri genellikle çok seanslı ameliyatlardır. Sürecin tamamı bir yıla yakın bir süreye yayılır. Bunların arasında büyük ve ağrılı işlem, sıklıkla ilk ameliyattır. Sonraki işlemler daha kısa ve ağrısı azdır.

Protezlerle onarım yapılacaksa ilk ameliyatta doku genişletici konulur ve karşı meme küçültülür; ikinci seansta protez konulur ve simetri sağlanır. Kendi dokuları ile yapılacaksa ilk ameliyatta doku taşınır ve duruma göre karşı meme şekillendirilir. İkinci ameliyatta simetri sağlamak amacı ile ufak revizyonlar gerekir.

Tüm yöntemlerde üçüncü ameliyatta meme başı onarımı gerçekleştirilmektedir. Bu oldukça basit bir işlemdir ve genellikle lokal anestezi altında yapılır.

Meme Rekonstrüksiyonu (Mastektomi Nedeni İle Alınan Memenin Yeniden Yapılması) Yöntemleri

Kadavra Derisi İle İki Aşamalı Yeniden Yapılanma

Mastektomi işleminde kesilerin, uygun bir şekilde iyileşebilmesi ve en iyi sonuçların alınması için, meme yeniden yapılandırması tek veya duruma göre iki aşamada gerçekleştirilir.

Meme alınmasını takiben ilk aşamada, doktorunuz dikkatli bir şekilde göğüs kasınızın altına damla şekilli özel bir doku genişleticiyi sabitler. Bu genişletici, ameliyat sırasında alınan memenin üzerinde korunmuş olan hastanın derisinin üzerindeki baskıyı önlemek için bir miktar serum ile doldurulur. Daha sonra kadavradan alınıp ileri teknolojiyle özel bir prosedürden geçirilen “Dermal Matrix” adı verilen özel bir miktar deri parçası doku genişleticinin kas tarafından kaplanamayan alt kısmını kapatmak, güçlendirmek ve dengede tutmak için kullanılır. Doku genişletici, daha sonra kontroller sırasında siz ve doktorunuz tarafından kararlaştırılmış olan büyüklüğe gelene kadar ağrısız bir şekilde ve kolayca serum ile doldurulur.

Gerekebilecek kemoterapi ya da radyo terapi tedavilerinin bitiminde ilk aşamada yerleştirilen doku genişletici, daha yumuşak ve kalıcı protezle değiştirileceği ikinci aşama planlanır.

Kadavra Derisi İle Tek Aşamalı Yeniden Yapılanma

Meme yeniden yapımı, uygun kişilerde bazen tek aşamalı bir işlemle gerçekleştirilebilir. Uygun olan hastalarda, memenin alınmasının ardından protezi direk olarak ilk aşamada yerleştirmek mümkündür. Doktorunuz dikkatli bir şekilde pectoralis majör göğüs kasının altına kalıcı meme protezini yerleştirir.

Kadavradan alınıp ileri teknolojiyle özel bir prosedürden geçirilen “Dermal Matrix” adı verilen özel bir miktar deri parçası bu protezin kas tarafından kaplanamayan alt kısmını kapatmak, güçlendirmek ve dengede tutmak için kullanılır. Tek aşamalı işlem ile ilgileniyorsanız bu seçeneği doktorunuz ile konuşmalısınız.

Bireyin Kendi Öz Dokusu İle Memenin Yeniden Yapılanması

Karında göbek deliğinin altındaki deri ve yağ dokusunun kullanıldığı TRAM olarak bilinen “Transvers Rektus Abdominis Flep”, kişinin kendi vücudundan öz kaynaklı bir meme yeniden yapılanma seçeneğidir. Transvers Rektus Abdominis kası, kaburgalar ile leğen kemiği arasındaki karın alt bölgesindedir. TRAM flep işlemi ile memeyi yeniden yapılandırmada, alt karın bölgesindeki deri, yağ ve kas kullanılır. TRAM flep yöntemi vücut yapısı uygun kişiler için ideal olabilir, bu nedenden dolayı bu yöntemle ilgileniyorsanız doktorunuz ile konuşunuz.

Simmasti (Meme Silikonu Kayması) Onarımı

Simmasti nedir? Simmasti memelerin ya da meme protezlerinin anormal pozisyonu ya da iki memenin orta hata dokunması ya da bir memenin bariz bir şekilde orta hata daha yakın olmasıdır. Bazı durumlarda, protezler gögüs kafesi içinde yer değiştirerek diğer tarafla birleşerek bir bütün gibi görünebilir.

Bu durum, ameliyatta protez için çok büyük boşluk oluşturulmasıyla ve özellikle gögüs kafesinin ortasına doğru büyük bir boşluk yaratılmasıyla gerçekleşir.

Çoğu zaman, kas altına yerleştirilen protezlerle oluşan bu durum, bazen kas üzerine koyulan protezlerle bile meydana gelebilir.

Önceden, bunu düzeltmede tek ve en iyi yolun protezleri çıkarıp aylarca iyileşmesini beklemek olduğu düşünülürdü. Sonra, aşamalı olarak veya tek seansta yeni protezler yeni yere yerleştirilirdi.

Yıllar önce, bu durumun nasıl düzeltilebileceğiyle ilgili bilimsel makaleler yazılmıştı ve “kapsül onarımı” denilen terim ortaya atıldı. Bu terim esasen, sütür (dikiş) kullanarak ortadaki alana çok yakın olan boşluğu kapatma ve bunu her iki tarafa da uygulama ve sonra aynı anda protezleri değiştirmek anlamına gelmektedir.

Bu problemi çözmede, geriye dönüp bakıldığında, bu yöntem daha ilkel bir yoldu; işe yaradığı zamanlar oluyordu fakat cerrahi olarak uygulaması zor bir teknikti ve popüler değildi. Protezler kas üzerinde ise problemin düzeltilmesi için kas altına geçirilebilir ve problemi çözmede yardımcı olur. Fakat problem genellikle kas altı protezlerle olduğu için bu az bir hastada işe yarayan bir çözümdür.

Son zamanlarda, birçok cerrah bu problemi çözmek için hem daha kolay hem de güvenli olan yeni bir ameliyat tekniğini uygulamaya başladı. Bu operasyon neosubpectoral cep ya da yeni kas altı cep olarak adlandırılmaktadır.

Esasen, bu ameliyat bize aynı anda yeniden bir boşluk yaratıp eski boşluğu da kapatma imkânı verdi. Fakat bu durumda kapsül onarımı ile ile eski boşluğu kısmen kapatmak yerine tamamını kapatıyoruz.

Bu ameliyat ile sadece simmasti değil daha bir çok protez kaymaları (malpozisyon) problemleri ve hatta bazı durumlarda kapsuler kontraktür problemini çözmek mümkün olmaktadır. Daha ileri planlama ve uygulama gerektiren bu yöntemi meme onarımı tecrübesi olan cerrahların başarıyla uygulaması mümkün olmaktadır. Bizde kliniğimizde 15 yılı aşkın meme onarımı tecrübesiyle bu ameliyatları uygulamaktayız.

Hatta son zamanlarda, bu onarımları destekleme ya da güçlendirmek için Acellular Dermal Matrix (özel işlem görmüş kadavra derisi ile) ya da yapay deri diye adlandırılan materyallleri de kullanımımıza sokarak başarı şansımızı oldukça yükseltme imkânı ortaya çıkmıştır. Tıpkı baca eteğinin bacayı, metal damlalığın tavan penceresini sızıntılardan koruduğu gibi, esas olarak yapay deri bize, neosubpectoral cep kullanarak onarım yapma ve ardından yapay deri ile onarımı güçlendirme ve koruma imkânı vermektedir;

Birçok durumda, doku temelli yama ya da yapay kadavra derisi kullanmaktayız. Ancak son zamanlarda, cerrahlar doku temelli yama yerine biyolojik kaynaklı fasya ve Vicryl ağ gibi sentetik yamalar kullanmaktadırlar.

Protezleri çıkarmak zorunda kalıp bir müddet beklemek yerine hemen hemen tek seferde yapılabilen cerrahi onarımın yanında biz şimdi muhtemelen daha iyi uyacak ya da boşluğu dolduracak bir protez seçmenizi öneriyoruz ki bu orijinal olarak kullanılandan daha dar protez anlamına gelir. Her durumda değil ama bazı durumlarda, problemin bir kısmı sadece boşluğa tekrar tekrar girilmesi ya da her defasında yeniden boşluk yaratılması değil aynı zamanda protezlerin kadın anatomisine veya gögüs kafesi boyutunda muhtemelen başlarda çok geniş gelmesiydi.

Simmasti’nin gelişimi ve teşhisi, meme protezli bir kadın için hayal kırıklığına uğratan bir deneyim olmasına rağmen, iyi haber şu ki, deneyimli cerrahların ellerinde ve yukarıda çözümü açıklandığı gibi güvenli bir şekilde düzeltilebilme şansı vardır.

Bu konuyla ilgili, bu problemi çözecek tecrübesi yüksek, meme üzerine özel ilgisi ve uzmanlığı olan, kendinden emin cerrahları arayıp bulmaya çalışmalısınız.

Özel İşlem Görmüş Kadavra Derisi İle Hatalı Memem Büyütme Ameliyatının Revizyonu (Düzeltilmesi)

Bottoming out (meme altının iyice bombeleşmesi ve sarkık görünüm), meme altı kıvrımın yer değiştirmesi sonucu biri aşağıda biri yukarıda meme görünümü, simmasti (memenin ortaya doğru kayması), wrinkling (meme üzerinde buruşma) ya da rippling (meme üzerinde dalgalı görünüm) gibi cerrahi problemlerin hasta tarafından düzeltilmesi istendiğinde meme büyütme revizyonu (tekrar ameliyat edilmesi) gerçekleştirilir. Ayrıca, meme büyütme işleminin istenilen estetik sonucu vermemesi durumunda da gerçekleştirilebilir.

Alloderm denilen özel işlem görmüş kadavra derisi (Acellular Dermal Tissue Matrix,ADM) bu durumu düzeltmek için kullanılabilir. Acellular Dermal Tissue Matrix meme büyütme dikleştirme hastasında da kullanılabilir. Yukarıda belirtilen kompleks durumlarda hastanın ihtiyaçlarını karşılamak için kişiye has, sistematik bir plan geliştirilir ve uygulanır.

Kapsüler Kontraktürün Düzeltilmesi

Kapsül ameliyat sonrası protezin etrafında vücudun oluşturduğu zar dokusudur. Her protez yapılan kişide oluşur. Ancak bazen nedeni tam olarak belirlenememiş nedenlerden bu zar kalınlaşır ve sertleşir. Kapsüler kontraktür birçok farklı sebepten kaynaklanabilir. Oluşan kapsülün şiddeti ve derecesine bağlı olarak bireylerde görülen ortak şikayetler;

 • Protez etrafında sertlik meydana getiren zar şeklinde bir iyileşme dokusu oluşumu,
 • İmplantın sıkışmasına bağlı sıkışma ve buna bağlı yer değiştirme,
 • Meme görünümünün bozulması
 • Bazen de ağrıdır.

Sebepler çok olsa da, çözüm için genellikle, kapsülün hepsinin ya da büyük bir kısmının çıkarılması, yeni protezin yerleştirilmesi ve bazen cep değişikliği ve Acellular Dermal Tissue Matrix (örneğin, Alloderm) ilavesi gerekir. Bu işlemlerden sonra kapsülün tekrar etmesi mümkündür. Bu gibi tekrar eden durumlarda farklı çözüm önerileri değerlendirilir.

Meme Protezinde Yer Değiştirme Durumlarında Kas Altında Yeni Bir Cep Tekniğiyle Düzeltme

Hastanın kapsüler kontaktürü (silikon etrafındaki zar kapsülde kalınlaşma ve sıkışma olup şekil bozukluğu oluşması) veya kullanılan meme protezlerinde malpozisyon yani yer değiştirme varsa, “kas altında yeni bir cep oluşturulması tekniği”, güçlü bir meme protezi düzeltme yöntemidir. Memenin ideal pozisyondan daha aşağı ya da daha yukarı yerleştirilmesi gibi çok çeşitli yer değiştirme durumlarında etkili bir yöntemdir. Ortadan ya da yana doğru yer değiştirmiş protezleri onarmada da değerli bir yöntemdir.

Kas altında yeni bir cep oluşturulması tekniği geliştirilmeden önce, protez yer değiştirmesinin düzeltme işlemi zordu ve çoğu zaman başarısızlık olmasa da mükemmel sonuçlar elde edilmiyordu.

Önceden yerdeğiştirmenin olduğu, protez doğru boyut ve şekil alana kadar, dikişlerin kapsülden kapsüle aşamalı olarak dikilerek anormal boşluğun kapatıldığı “Kapsülorafi” tekniği kullanılarak yaklaşılırdı. Kas altında yeni cepin oluşturulduğu yaklaşımla, eski boşluğun önünde ve pektoralis majör (göğüs kası) arkasında tamamen yeni bir boşluk açılır. Bu yaklaşım, yeni protezin yerleştirileceği yepyeni bir protez cebi yaratır.

Yeni cep, eski protez boşluğunun tam önüne konumlandırılır ve böylece, protez yenilenmiş konuma tekrar yerleştirilebilir. Meme protezinin eski boşluğa tekrar girmesini engellemek için eski cep kısmen alınır ve sonra dikişlerle tamamen yok edilir.

Kas altında yeni cep, Asellğler Dermal Matrix (ADM) tabakası ile güçlendirilebilir ya da bu onarım, kas altında yeni oluşturulan cebin, meme protezlerini tutmaya yardımcı koruyucu bir siper olarak eklenebilen ve yeni cebi çok fazla esnememesi için destekleyen koruyucu diğer bir ağ (mesh) ile güçlendirilebilir.

Yeni kas altı cep tekniği ile Meme Düzeltme İçin Uygun Bir Aday mıyım?

Yeni kas altı cep tekniği ile meme düzeltme çoğu malpozisyonlar için uygulanabilir. Fakat bu yöntem, çok ince dokulu kadınlarda uygun olmayabilir. Hastanın bu işleme uygun bir aday olup olmadığı uzman bir cerrah tarafından yapılacak muayenede belirlenebilir.

Yeni kas altı cep tekniği meme düzeltmeleri, küçük düzeltmelerle sınırlı kapsülorafi işleminden daha güvenli ve kesin olduğu için özellikle, daha büyük ve karmaşık düzeltmelerin gerektiği hastalar için uygundur.

Yeni kas altı cep tekniği ile Meme Düzeltmede Sınırlılıklar ve Riskler

Yeni kas altı cep tekniği ile meme düzeltme ameliyatı, protez sonrası malpozisyon ya da kapsüler kontraktür gibi sorunlar yaşayan her kadın için iyi bir seçenektir. Bazı kapsüler kontraktür vakalarında tümüyle bir kapsülektomi daha iyi seçenek olabilir.

Kapsülektomi yöntemi ya da neosubpectoral bir yaklaşım teknik bir meseledir ve cerrahın kararına bağlıdır. Benzer olarak, üzerini örten dokuların özellikle zayıf olduğu yerlerde, Accellular Dermal Matrix ile ya da ağ (mesh) ile desteklenmiş arka kapsül cep kapağı (posterior Kapsular flap) kullanılarak malpozisyon daha iyi onarılabilir.

Yeni Kas Altı Cep Tekniği ile Meme Düzeltmede İyileşme ve İşlevsizlik

Yeni kas altı cep tekniği ile meme düzeltme işleminde iyileşme süresi ilk meme büyütme işlemi ile benzerdir. Hasta ağrı çekebilir ve bazı morarmaları olabilir. İşlemin parçası olarak, fazla sıvının birikmesini önlemek için dren takılabilir.

Dren mümkün olduğunca kısa zamanda, genellikle ameliyattan takriben bir hafta sonra çıkarılır. Hastalar, ilk günden itibaren kısıtlanabilirler ama günlük yaşamsal aktivitelerini devam ettirebilirler. Ancak, yaklaşık üç dört hafta boyunca, güç isteyen üst vücut egzersizlerinden kaçınmalıdırlar.

Yeni kas altı cep tekniği ile meme düzeltme işlemiyle, ekstra ameliyat izi genellikle olmaz; çünkü kesi, ilk meme büyütme işlemindeki kesi ile aynı yerden yapılır.

Yeni Kas Altı Cep Tekniği ile Meme Düzeltmede Sonuçlar

Deneyimli ellerde Yeni kas altı cep tekniği ile meme düzeltme işlemi, hastalara arzuladıkları sonuçları sağlamada oldukça başarılıdır. İşlem süresince genellikle meme cebi içerisine yerleştirilen ADM, zayıf dokuyu güçlendirir ve hastanın kendi dokularını yenilemede yardımcı olarak yeni hücre gelişimini destekler.

ADM, proteze ekstra bir koruma ve destek katmanı sağlayarak “iç sutyen” görevi de görür. Ayrıca, ADM, daha doğal görünen sonuçlar ortaya çıkarmada protezlere yardımcı olur. Kapsüler kontraktür ile yaygın olan yara izi dokusunun çıkarılması hastanın yaşadığı ağrıların hafiflemesine yardım eder.

Protezlerinin malpozisyonundan sıkıntı çeken hastalar, neopectoral meme düzeltme işleminden sonra genellikle daha fazla sorun yaşamazlar. Ancak, tekrar bir sorun yaşanırsa, gerektiğinde başka bir cep daha kolayca yapılabilir.

Dünyada Çok Popüler Bir İşlem

Yeni kas altı cep tekniği ile meme düzeltme ameliyatı çok popüler bir işlem olmaktadır ve dünya genelindeki cerrahlardan olumlu tepkiler almaktadır. Meme malpozisyonunda ve kapsüler kontraktürde çok etkili bir tedavidir.

Meme protezi düzeltme ameliyatında uzman birçok plastik cerrah, Yeni kas altı cep tekniği ile meme düzeltme ameliyatını malpozisyon ve kapsüler kontraktür yaşayan kadınlara oldukça tavsiye etmektedir.

Latıssımus Flep Meme Yeniden Yapılandırması

Latissimus dorsi sırtımızda bulunan vücudumuzun en geniş kasıdır. Bu kas ile yapılan doku nakli, kişinin kendi vücudundan nakledilen öz kaynaklı bir meme yeniden yapılandırma seçeneğidir. Latissimus flep yönteminde, sırt bölgesinden alınan kas ve deri, meme yeniden yapılandırılmasında kullanılmaktadır.

Deri ve kas elipsine, sırt bölgesinden, alınmış meme bölgesine tünel yapılarak geçilir. Bazen silikon protezler memeyi büyütmek için Latissimus flep ile kullanılır. Latissimus flep yöntemi bazı seçilmiş hastalar için ideal olabilir. Bu yüzden, bu yöntemle ilgileniyorsanız doktorunuzla konuşunuz.

Meme Yeniden Yapılandırmasında Düzeltme

Memenin alınması ve yeniden yapılandırmanın ardından birçok kadının bu işlemde düzeltmeye ihtiyacı olabilir. Meme yeniden yapılandırmasında düzeltme, meme ucu oluşturmak, asimetri ya da şekil bozukluklarını iyileştirmek, memeyi konturlamak için veya kapsüler kontraktür gibi problemler sebebiyle yapılabilir.

Yaygın prosedürler arasında yağ enjekiyonu, protez değişimi, meme küçültme/alınması, karşı sağlam memeye yapılacak simetri ameliyatları ve kapsül ameliyatları sayılabilir. Bazı kadınlar, başka sebeplerden dolayı da düzeltme ameliyatı isteyebilirler. Başlangıçtan sonraki yıllarda da meme yeniden yapılandırmasında düzeltmeye ihtiyaç duyulabilir.

Onkoplastik Yeniden Yapılanma

Lumpektomiyi ya da diğer bir deyişle memenin kısmen alınmasını takiben, memedeki eksik dokudan dolayı boyut ve şekilde uyumsuzluklar meydana gelebilir. Bu durum, memenin kendisinde istenmeyen çöküntüler oluşturabilir ya da meme ucunun pozisyonunda, özellikle normal memeye kıyasla değişiklikler meydana gelebilir.

Onkoplastik yeniden yapılanma, daha iyi bir estetik görünüm için meme dokusunun harekete geçirerek ve şekil vererek bu farklılıkları önlemeye ya da düzeltmeye çalışır. Çoğunlukla, bu durum genel simetri ve şekli düzeltmek için diğer memede de küçültmeyi ya da dikleştirmeyi zorunlu kılabilir.

Gögüs Onarımı İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular

İşlem sonrası 1-3 gece kadar hastanede kalmanız gerekebilir. Karın bölgesinde bir miktar şişlik olabilir. Şişlik birkaç hafta devam edebilir. Burada bir karın korseniz olacak ve bunu 3-6 hafta takmaya devam etmelisiniz. Bu, şişliğin inmesine ve kesinin korunmasına yardımcı olur.

Drenleriniz çıkarıldıktan sonra, korse benzeri bir kıyafet giyebilirsiniz. Yeniden yapılan memenizin de şişmesi mümkündür. Genellikle, kesiler boyunca görünmeyen ve kendiliğinden kaybolan dikişler kullanılır. Yeniden yapılanmış memede kan dolaşımına engel olmamak için karın bölgesindeki korseyi kaburgaların bittiği yerin altında tutmanız önemlidir.

Yaklaşık bir hafta içinde normal tüm aktivitelerinizi sürdürebilir duruma gelirsiniz. Baş dönmeniz olmadığı takdirde yürüyüşler yapabilirsiniz. Ağır egzersizler, ağır kaldırma ve karın egzersizleri 6 hafta boyunca yasaklanmaktadır.

Birkaç gün ağrınız olabilir ve ağrının çoğu karın bölgesinde olacaktır. Karnınızdaki gerginlik ve sızlama 2 haftaya kadar sürebilir. Operasyon sonrası ağrınızı kontrol altına almak için size farklı ağrı kesiciler verilecektir. Ameliyat sonrası hastanede yatarken ağrı kesicilerle ağrınız başarılı bir şekilde hafifletilip çıkış gününe kadar ağrının azalması sağlanacaktır.

Ameliyat sonrası ilk kontrolünüz hastaneden çıktıktan sonra üç, dört gün içinde olur. Burada, kesilerinizi ve aktarılan dokunun bütünlüğü kontrol edilip iyileşme bulgularını gözlemleyerek ameliyat sonrası sürecinizi takip edeceğiz. Sonrasında, drenleriniz çıkarılmaya hazır olana kadar haftalık kontrollere geleceksiniz. Karın da bir miktar rahatsızlık ve baskı hissi oluşabilir.

Birçok hasta yaklaşık 3 hafta izin kullanır. İşiniz fiziksel güç gerektiriyorsa 6 hafta izin kullanabilir ya da ağır kaldırmadan çalışabilirsiniz.

Uyuşturucu ağrı kesicileri kullanmayı bıraktığınız, zihninizin yeterince açık olduğunu hissettiğiniz ve fiziksel olarak araba kullanacağınızı düşündüğünüz zaman bunu yapabilirsiniz.

Genellikle, iki farklı grup ağrı kesiciler reçete olarak size verilecektir. Ağrınızı kontrol altına almak için birini ya da diğerini alabilirsiniz. Ayrıca, ağız yoluyla alınacak bir antibiyotik de yazılmaktadır.

Kesilerinizi kapatan steril strip yapıştırıcı bandınız olacaktır. Kesileriniz ıslanabilir. Doktorunuzla görüşmeden herhangi bir merhem sürmeyiniz. Yeniden yapılandırılmış meme üzerindeki kesilerinize kontroller yapılacaktır.

Hastaneden ayrıldıktan sonra, ameliyat sonrası ilk randevunuza kadar herhangi bir şey yapmanıza gerek yoktur.

Kanama, ameliyatlarda her zaman potansiyel bir risktir. TRAM flep yönteminde, ameliyat süresince kan kaybı minimuma indirildiği için kan nakline gerek yoktur. Ancak, kan bağışı olmaması konusunda son derece karalıysanız ya da bunu reddediyorsanız ameliyat öncesinde doktor ve hemşirelerinize bunu bildirmelisiniz.

Yeterince rahat hissettiğinizde ilişkiye girebilirsiniz. Ancak, kesilerinizin iyileşmesi için 1 hafta beklemenizi öneririz. Karın bölgesindeki kesiler üzerine çok fazla baskı yapılması önerilir. Ayrıca, ameliyattan hemen sonra, yapılandırılmış meme üzerine elle müdahale yapmaktan kaçınınız.

Karın boyunca, genellikle kasığın bir tarafından diğerine uzanan bir kesiniz olacaktır. Drenlerden dolayı, kasık kıl çizgisinde ya da biraz üzerinde iki küçük kesiniz de olacaktır. Göbek deliği içinde de kesiniz olacaktır. Meme üzerindeki izler, yer değiştirilen deri miktarına bağlı olarak değişiklik gösterir.

Ameliyat sonrasında biriken suyu toplamak için genellikle karın bölgesinde iki, yeniden yapılan memede de bir dren olması gerekir. Hastaneden ayrıldığınızda bu drenler yerinde bırakılır. Günde bir kere bu sıvıyı boşaltıp çıkan sıvı miktarını ölçmeniz gerekir.

Hastaneden ayrılmadan önce hemşire size nasıl yapıldığını gösterecektir. Drenlerin ne kadar takılı kalacağı kişiden kişiye değişir. Genellikle 1 ya da 2 hafta kalır. Geniş kıyafetler altında hiç belli olmaz.

Ameliyat sonrası drenler alındıktan sonra yıkanabilirsiniz.

Ameliyatı takiben, takmanız için size bir karın korsesi verilecektir. Bu kuşak, kesi üzerini ve alt karın bölgenizi saracaktır. Bunu yaklaşık 3-6 hafta boyunca gün boyu kullanmanızı öneriyoruz. Bundan sonra, şişlik ve konturun iyileşmesine katkıda bulunmak için sadece gündüzleri korse giymeye başlayabilirsiniz.

Uyuşturucu ağrı kesiciler kabızlığa sebep olabilir. Bu durumda, duphalac almanızı öneriyoruz. Bu ilaç reçetesiz olarak eczanelerde satılmaktadır.

İlacı, eve döndüğünüzde alıyor olmalısınız ve uyuşturucu ağrı kesiler kullandığınız sürece devam etmelisiniz. Ayrıca, lif içeren gıda alımını artırma, meyve ve sebze tüketme ve çok miktarda sıvı içme de bu konuda size yardımcı olacaktır. Eğer kabızlık ciddi bir probleme dönüşürse muhakkak doktora danışmanızı öneririz.

Anesteziden sonra, bazı hastalar idrar çıkarmada sıkıntı çeker.ancak hastanede bulunduğunuz sürede sonda ile bu sorun çözülmektedir. Hastalar genellikle ilaç vücutlarından çıktıktan sonra idrar çıkarabilmektedirler.

Doktorunuz genellikle kendiliğinden yokolabilen dikişler kullanır. Bu dikişler dışarıdan görünmez ve vücut tarafından emilir. Dren takılan yerde onu tutan bir dikişiniz olacak ve bu dikiş drenle birlikte çıkarılacaktır.

Fiziksel olarak hazır hissettiğinizde seyahat edebilirsiniz. Ancak, ameliyat sonrası iki hafta içerisinde yapacağınız uzun süren yolculuklar size rahatsızlık verebilir. Bunun yanında, ilk 2-3 hafta sizi haftalık olarak ofiste görmek isteyeceğiz.

Yazar: Doç. Dr. Erdem Güven
Nous écrivons à propos de nos patients.

57 yorum

 • Doç. Dr. Erdem Güven

  mail gönderildi. sağlıklı günler dileriz

 • Selma

  Merhaba benim sağ göğsüm kanserden dolayı 3 yıl önce alındı şimdi ben meme onarımı ile tekrardan göğsüme kavuşmayı çok istiyorum. Meme onarımı ile yeni meme yapılmasında devlet katkısındaha doğrusu sgk ile oluyormu yoksa bütün maliyeti ben mi karşılamalıyım. Meme estetiğinde süreç nedir ve iyileşme süreci ile ameliyatın başarı oranı nedir

  • Doç. Dr. Erdem Güven

   Merhaba Selma hanım, göğsünüzle alakalı tabiki meme rekonstrüksiyonu yapılabilir. Bu hususta bilgileri siz mail olarak gönderdim bize ulaşarak ücretsiz muayeneye gelebilir ve daha detaylı kesin bilgileri alabilirsiniz.

 • ayla

  Merhaba Doktor Bey, göğüslerimden hiç memnun değilim ve çok mutsuzum. Artık ben de estetik ve güzel göğüslere sahip olmak istiyorum bu yüzden meme onarımı ameliyatı düşünüyorum. Biraz bilgi verirseniz çok iyi olur şimdiden teşekkürler,başarılar.

  • Doç. Dr. Erdem Güven

   Merhaba Ayla hanım bayanlarda göğüs önemli size hak vermekteyiz. Size meme estetiği ile ilgili bazı bilgileri gönderdim. Göğsünüzün büyük yada küçük olmasından bahsetmediğiniz için size hem hemde meme küçültme ameliyatları hakkındaki video linklerimi gönderdim. Ücretsiz muayene randevusu alarak geldiğinizde daha detaylı bilgi vereceğiz.

 • melisa

  Göğüslerimden hiç memnun değilim çevremden tepki almaya başladım ve artık bir şeyler yapmak istiyorum. Bu yüzden size danışmak istedim. Göğüs onarımı ameliyatı hakkında bilgi verir misiniz?

 • fulya

  Mememde kist olduğunu öğrendim ve kistin alınması gerekiyor. Kistin büyüklüğü 6cm civarında ve bu kadar kitle göğsümden alındığında göğsümde bir küçülme meydana gelecek sanırım. Hem estetik görünüm açızından hem de boyutların eşitlenmesi açısından meme onarımı ameliyatı bu durum için uygun mudur?

  • Doç. Dr. Erdem Güven

   Merhaba Fulya hanım bizetel:+0532 567 1766 numaralı telefondan ulaşabilir ücretsiz muayene randevusu alabilirsiniz. Muayeneden sonra daha kesin bir sonuca varabiliriz. Ayrıca size bu hasta bazı bilgiler mail olarak gönderildi.

 • yeşim

  hocam sosyal medya paylaşımınızda yine bir meme onarımı ameliyatı yaptığınızı izledim, bir tane daha kanser hastasının mutlu olmasına yardımcı oldunuz allah sizden razı olsun. Derler ya her şerde bir hayır vardır bela musibet istenmez ama allah tekrarını da nasip etmesin. Kanserden sonra sayenizde eskisinden güzel göğüslere sahip oldum size çok teşekkür ediyorum ve bana şifa veren rabbime de milyonlarca şükür. İyi ki varsınız

 • emel

  Hocam iyiki varsınız sayenizde hayata geri döndüm. Siz bana tekrar göğüs yapmasaydınız ben hala o kötü psikolojiden kurtulamayacaktım. Elinize sağlık hocam, iyiki varsınız ve ben iyiki sizin hastanız oldum Hocam.

 • sedanur

  3 yıl önce alınan göğsüm yerine meme onarımı ile göğüs yaptırdım. fakat 1 yıl sonrasında mememde kistlerin yeniden oluştuğunu ve temizlenmesi gerektiğini öğrendim bu yüzden meme kılıfı dahil tüm göğüs dokularımı tekrardan aldırdım. tekrardan meme onarımı yaptırmam mümkün mü ve yine bu şekilde hastalığın tekrar etmesini tetik ler mi?

 • sedef

  annem,in 15 yıl önce göğsü alındı, şimdi ben anneme yeniden estetik ameliyat yaptırarak meme yaptırmak istiyorum. Meme onarımı yada meme rekonstrüksiyonu olarak nasıl olacaksa bana bir mail atsanız bende anneme göstersem onu ikna edip size getirmek istiyorum. kendisi korkuyor yada fobisi var tekrar doktorlara gitmek istemiyor çok yorulmuş zamanında. Lütfen yardımcı olurmusunuz. Şimdiden teşekkür ederim

 • hale

  merhaba. meme onarımı sonrasında kac gün hastanede kalmam gerekir. ameliyat süürecinden sonra işime dönme sürem hakkında da bilgi almak istiyorum. çok yoğun bir işim yok fakat rapor almam dahi oldukça zor. bu yüzden ameliuyat sonrası iyileşme sürecinde ne gibi durumlarla karşılaşacağım öğrenmek isti,yorum

  • Doç. Dr. Erdem Güven

   Merhaba Hale hanım meme onarımı ve meme estetiği ile ilgili detaylı bilgi ve bazı videoları size mail olarak ulaştırdık. Sorularınızın cevaplarını bulacağınızı düşünüyorum.

 • derya

  merhaba. mememde bulunan bir kisti aldırdım. kist iyi huylu bir kistti. fakat bu kist alınınca iki memede boyut farkı olduğunu ve mememin görüntü olarak deforme olduğunu gördüm. bunun için sadece meme onarımı mı yaptırmam gerek yoksa artı meme onarımı şeklinde ikili ameliyat mı olmam gerek?

 • alev

  meme onarımı en çok korktuğum ameiyattı. yani mememin onarım yapılacak duruma gelmesi ve bunun kanser nedeniyle olması en büyük korkularımdan birisiydi. neyse ki bu hastaığı yendim ve istediğim görüntüye kavuşmak için erdem beye başvurdum. meme onarımı sonrası kendimi özgüvenim yerine gelmiş ve çok güzel hissettim. erdem beye sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. beni hastalık sonrası ağrısız sızısız ameliyat ederek sağlığımın yanısıra estetik görüntüme de kavuşturdu.

  • Doç. Dr. Erdem Güven

   alev hanım meme onarımı sonrası hasta memnuniyeti çok önemli sizin memnuniyetiniz ve yorumunuz için teşekkürler

 • gülay

  merhaba ben 45 yaşındayım ve meme kanseri hastasıyım ve doktorum ameliyatla mememin alınması gerektiğini söyledi. Memem alındığında hemen yeni meme yapılabilecek mi yoksa bir süre beklemem gerekiyor mu. Meme onarımı yada tekrar meme yapılabilmesi için kaç gün beklemem gerekli. Şu anki doktorumla sizin görüşmeniz gerekir mi. Bana yardımcı olur musunuz.

  • Doç. Dr. Erdem Güven

   merhaba Gülay hanım, meme onarımı önemli bir konu size direk iletişim bilgilerimi gönderdim oradan bana ulaşabilirsiniz

  • Doç. Dr. Erdem Güven

   Merhaba Gülay hanım size meme rekonstruksiyonu ile ilgili nasıl yapılacak ve süreçleri neler olacak butun bilgileri içeren video linkini gönderdim. Ve iletişim bilgilerinden bize ulaşarak hem telefonda bilgi alabilir hemde ücretsiz muayene randevusu alarak muayeneye gelebilirsiniz.

 • hande

  memedeki deformasyon bazı nedenlerden kaynaklanmış olan deformasyon beni maddi manevi oldukça etkilemişti. bu yüzden meme onarımı için hekim arayışına girmiştim. bir arakadaşımın tavsiyesi üzerine erdem bey e gitmeye karar verdim. ve iyiki bu tavsiyeye uymuşum. erdem beyin ellerine sağlık ve kendisinin ne kadar başarılı bir doktor olduğunu olduığum ameliyat sonucunda da bir kez daha anlamış bulunuyorum. herkese tavsiye ediyorum..

 • türkan

  meme onarımı için kliniğinize gelmek istiyorum. fakat bir ön yargım ve korkum var. mememdeki onarım gerektiren sorun yüzünden zaten psikolojik olarak iyi bir durumda değilim bir de onarımı yapacak olan doktorumun çok iyi olmasını istiyorum bu yüzden de öneriler üzerine sizde karar kıldım erdem bey. beni görüşmeden önce bir ön bilgilendirme ile bilgilendirir misiniz acaba?

 • Ezo

  Bir mememi tamamen kaybetmem sonucu erdem bey i kesfettim. Ve bana sırtımdaki bir kastan kendi dokularimdan meme olusturarak vücudumla son derece uyumlu ve oldukca dogal bir sonuc elde etti. Sayin erdem bey inanimas yetenekli bir doktor. Kendisine minnettarim. Onun sayesinde hem psikolojik hem de fiziksel olarak cok mutluyum.

 • Süheyla

  Mememde tümör olusumu meydana geldi. Ve gordugum tedaviler sonucunda mememin alinmasi gerektiğine karar verildi. Acaba meme onarimi icin size ne zman basvurmaliyim, bu gibi durumlarda bu surecte nasil hareket etmeliyim ve ayrica bir memem alinacagindan meme onarimi yapildiginda iki mememin de esit sekilde görünüp görünmeyecegini belirtebilir misiniz?

  • Doç. Dr. Erdem Güven

   Merhaba Süheyla hanım meme onarımı ve meme estetiği ile alakalı bilgileri size gönderdim. Operasyon yapacak doktorunuzla görüşmemiz gerek. Daha sonra karar verebiliriz. Evet istediğiniz operasyonlar yapılabilir. detaylı bilgiler videoda mevcut ve bizide arayabilirsiniz.

 • zuleyha

  erdem bey işinde çok başarılı bir hekim. Özgeçmişinden yaptığı işlere ve şuanki durumuna bakacak olursak ciddi anlamdaki azim ve başarıyı görebiliriz. Ben de erdem beyin eski hastalarındanım ve erdem bey gibi bir hekim tercih ettiğim içn her zaman mutluyum ve bunu dile getirerek sizlsrin de tereddüt etmeden gidip görüşmenizi ve ne kadar haklı olduğumu görmenizi istiyorum. sayın erdem güven başarılarınızın

 • nazlı

  kanserle uzun yıllar savaşıp ardından da erdem bey sayesinde meme onarımım gerçekleştirildi. Kanserden sonra memem alınmıştı. Erdem bey başarısı ile beni de hem sağlığıma kavuşturdu hem de özgüvenimin yerine gelmesini sağladı. Hekimime Çok teşekkür ediyorum.

  • Doç. Dr. Erdem Güven

   nazlı hanım bende yorumunuz için teşekkür ederim. Sizlere meme estetiği ve kadınlar için gerçekten önemli olan konularda faydalı olabilmek çok güzel

 • ipek

  meme kanseri geçiren her kadın gibi benim de memem alınarak kanserin sona ermesi sağlandı. Fakat şuan mememin görüntüsünden dolayı kendime olan güvenimi kaybetmiş durumdayım. Tekrardan bir memem olması için meme onarımı ameliyatı olmak istiyorum ancak bu durum kanser oluşumunu tekrardan tetikler mi?

  • Doç. Dr. Erdem Güven

   merhaba ipek hanım evet haklısınız. Bu tür operasyonları yapmaktayım ve bu operasyonlarla alakalı size ön bilgi olması için birkaç video linki gönderdim. bizi arayarak ücretsiz muayene randevusu alırsanız daha iyi olur.

 • semra

  geçirdiğim birçok estetik operasyon sonucu vücudumun belli bölgelerinde bazı deformasyonlar meydana geldi. Çok fazla estetik operasyonun ve yanlış hekim seçiminin etkisi ile vücudumda onarım gerektiren bölgeler oluştu. Bunlardan biri de meme küçültme sonrası oluşan onarım ihtiyacı. 2 kez meme estetiği oldum ve şuan görüntü olarak deformasyonlar mevcut. Tekrardan bir meme onarımı estetiği olabilişr miyim?

  • Doç. Dr. Erdem Güven

   merhaba semra hanım size gönderdiğim linke tıklayarak yada bize telefonla ulaşarak meme onarımı ve meme estetiği için randevu alabilirsiniz.

 • Emir

  Doktor Erdem Bey sayesinde korkularımdan kurtuldum ve bilinçlendim. Ameliyatım da sorunsuz ve kolay geçti. Tekrardan teşekkürler..

 • zeynep ece

  kanser sonrası alınan mememin yenisini büyük titizlikle ve beni her zaman motive eden her zamn hastasını ön planda tutan erdem beye teşekkürlerimi sunuyorum. inanın kı her açıdan kötü durumdaydım ve erdem beyin deneyimleri tecrübesi ile yeniden hayata tutundum. estetik görünümü falan boşvermiş en azından alınan göğsüm yerine bir göğsüm olsun istiyordum ve erdem bey hem estetik hem de sağlıklı biçimde yeniden meme onarımı ile beni hayata döndürdü diyebilirim kadınlar için oldukça zorlu bir durum

  • Doç. Dr. Erdem Güven

   Merhaba zeynep hanım bizi en çok mutlu eden operasyonların başında sizi gibi meme onarımı ve kanser sonrası operasyonlar geliyor. Güzel youmlarınız için teşekkürler.

 • yeliz

  merhaba erdem bey. meme onarımı için bazı sorularım var. en çok kafama takılan soru da meme onarımında kendi dokumun kullanılması ile dışardan bir dokunun kullanılması arasında nasıl bir fark olur, ikisi arasında bu daha iyi dha sağlıklı diyeceğiniz var mı ? şimdiden teşekkür ederim erdem bey iyi günler

  • Doç. Dr. Erdem Güven

   Merhaba Yeliz hanım meme onarımı ile alakalı ücretsiz muayene randevusu alarak muayeneye gelirseniz size daha detaylı ve daha doğru bilgiler verebilirim.

 • gözde

  meme kanseri ssonucu bir mememi kaybettim fakat bu sırada meme kılıfı olan memenın dış kısmını da aldırmak zorunda kaldım. ve bu durum bir kadın olarak beni inanılmaz etkiledi. psikolojik olarak zor durumdaym. asıl korkum meme onarımı yapılırssa kanserin tekrar etmesi durumu oluşabiliir mi ?

  • Doç. Dr. Erdem Güven

   Merhaba gözde hanım muayeneye geldiğinizde meme onarımı ile ilgili sizi detaylı bilgilendireceğiz. Muayene ücreti almadığımız için de size rahatlıkla muayeneye gelin diyebiliyorum.

 • ezgi

  ameliyatı sonucunda daha önceden yaptırmış olduğum silikon göğüslerimde deformasyon meydana geldi. 2 yıl öncesinde bir plastik cerrahına yaptırmıştım fakat böyle kötü bir sonuçla karşılaştım. sizi de birçok arkadaşımın tavsiyesi üzerine buldum. Acaba meme onarımı bu durum için uygun bir operasyon mudur?

  • Doç. Dr. Erdem Güven

   Merhaba Ezgi hanım randevu alarak ücretsiz meme estetiği için muayeneye gelirseniz sizi tam manasıyla bilgilendirir ve karar vermenize yardımcı olmuş oluruz.

 • sevde çelik

  3 yıl önce göğüs kanseri olduğumu öğrendim ve resmen bittim. Bu süreçte çok zor günler geçirdim. Daha sonra aynı şekilde kanser olan biriyle tanıştım ve dr erdem beyden bahsetti. Bir ekip olarak operasyon yaptıklarını, meme onarımında çok başarılı olduklarını ve en önemliside dr beyle görüştükten sonra psikolojik olarak rahatladığını ve artık emin ellerde olduğuna inanarak operasyona girdiğini söyledi. Sonuç ne oldu dedim ve güldü eskisinde daha iyi göğüslerim var dedi. Göğüs estetiği yaptırmış gibiyim diyor. En kısa zamanda bende doktor beye muayeneye gideceğim

 • leyla yıldız

  sizi ne kadar övsekte teşekkür etsekte azdır hocam. sizin bütün hastalarınızla iletişiminiz bile bizi çok mutlu ediyor. sizi çok seviyorum siz bende çok zor olan meme onarımı ameliyatını yaptınız. beni çok mutlu etiniz. elleriniz dert görmesin hocam.

 • dilek

  hem doktor kimliğiniz hemde insani kimliğiniz tartışılmaz erdem bey. Kötü hastalık sonrasında meme onarımı sonrası herşey daha kolay oldu diyebilirim.

 • Demet

  Bu konu hakkında bilgi verir misiniz? Meme onarımı ameliyatı olmak istiyorum ama kararsızım. Şimdiden teşekkürler

 • esingul

  2 yıl önce operasyon geçirmiştim. Psikolojik açıdan iyileşmeme büyük katkısı olmuştu. Sonrasında onarım ameliyatında da harikalar yarattınız iyiki varsınız. Kanser gibi hastalıklarla mücadele ederken sizin gibi doktorların varlığı büyük şans.

 • şengül arıcı

  merhaba doktor bey benim göğüs kanserinden dolayı tek göğsüm 7 yıl önce alındı. Şimdi oraya göğüs yapılabilir mi bunun tamamen normale dönme süreci ne kadar sürüyor. Hemen bir operasyonla göğüs estetiği gibi bir günde yeni göğüse kavuşabiliyor muyum yoksa bir dizi operasyon mu gerekiyor. Bu esnada diğer göğsümede estetik yaptırabilir miyim. Biraz sarkma var. Operasyon sonunda hem tekrardan göğüslerime kavuşmak hemde ve dikleştirme ameliyatı olmak istiyorum. Yeniden doğmuş gibi olacağımmmm

 • merve

  Merhaba Erdem Bey, meme onarımı ameliyatı oldum ve gerçekten halimden çok memnunum. Biliyorsunuz ki bir kadın için önemli bir husus. Bana bir kalıcı zarar vermeden ve acısız bir şekilde yardım edip ameliyat ettiğiniz için teşekkürler. Gerçekten başarılısınız.

 • melehat dindar

  merhaba doktor bey ben göğüs kanseriyim ve göğsümün yarısının alınması gerekiyormuş. Bu durumda göğsümün yarısı alınırken aynı anda meme onarımı yada meme estetiği ne diye adlandırıyorsanız yapılabilir mi. Malumunuz bir kadın için göğüleri çok önemli ve ben ruhsal çöküntü yaşamak istemiiyorum. Hem hatalığımdan kurtulma hemde meme estetiği ameliyatı olarak sonuç elde edebilirmiyiz. Abartmak istemyorum yoksa aynı anda de olabilir mi diyeceğim.

Bir cevap yazın