yüz germe nedir

Yüz Germe
Ameliyatı

Click to rate this post!
[Total: 22 Average: 5]

Yüz germe ameliyatı ve boyunda zaman içinde yaş almaya bağlı gelişen kırışıklık ve sarkma gibi belirtileri düzeltmek amacıyla yapılan cerrahi işleme kısaca “Yüz Germe” , Tıp diliyle “Ritidektomi” denmektedir.

Bu ameliyatta sarkmış fazla deri çıkarılır, deri altındaki gevşek kas ve zarsı dokular gerilir, en üstteki deri şekillendirilmiş alt dokunun üzerine yeniden uygun şekilde yerleştirilir.

Yüz estetiği ameliyatlarında cerrahi dışı yapılan operasyonlar günümüzde oldukça yaygınlaştı.

Botoks, dolgu, lazer enerjisi ile çalışan cihazlar gibi yöntemler uygulanmaktadır.

Bu yöntemler sayesinde yapılan bu operasyonların süresi uzun yıllar sürebilmektedir ve uzun süre genç görünmek mümkündür.

Kişiye göre değişiklik gösterse de ortalama 50li yaşlara kadar yüzün genç görünmesi mümkündür.

Bu işlemler belirli aralıklarla belirli dönemlerde sürekli olarak yapıldığında bu genç görünme süresi uzatılmaktadır.

İletişime Geç


Yüz Gerdirme
Ameliyatında Neler Yapıyoruz?

Yüz gerdirme ameliyatlarında en önemli faktör yüzün bir bütün olduğunu unutmamaktır. Yüz germe operasyonlarında yüzdeki bölgelerin hiçbiri ayrı düşünülmez, hepsi birbiri ile bağlantılı olduğundan bütün olarak düşünülür.

Tüm yüz birbiri ile uyumlu olduğu zaman ancak güzel sonuç elde edilir. Orta yüzünde ortaya doğru sarkma olan hastalarda kısa izli yüz germe ameliyatları artık daha sıkça uygulanabilmektedir.

Ama gıdı bölgesine doğru yanak kenarlarında aşağıya doğru inme olan hastalarda tam yüz germe yapmak gerekliliği mevcuttur.

Bu hastalara boyun germede eklenebiliyor. Boyun germeyle birlikte yüz ve boyun gençleşmesi sağlanabilmektedir. Yüz germe ameliyatlarında doktorun tecrübesi çok önemlidir.

Yapmış olduğu ameliyatta anatomik yapıların korunması yüz sinirlerinin korunması çok büyük önem arz ediyor hastalarımızın korkuları da bu noktadan kaynaklı.

Yüz germe ameliyatlarında derinin altındaki dokuları yukarıya doğru geriyoruz ve gençleştirme sağlıyoruz.

yüz germe ve gençleştirme estetiği

Diğeri de bir gençlik elde etmek için yüz germeyle kombine lazer yüz yenileme işlemi de yapılabilir. Özellikle fraksiyonel lazerler adını verdiğimiz günümüzde gelişmiş olan lazer sistemleriyle yüzün üst kısmına uygulanacak lazerle derinin de gençleşmesi, dış kısmın daha parlak bir hale gelmesi, ince kırışıklıklarında ortadan kalkması sağlanabilmektedir. Bu şekilde komple bir yüzün ele alınması ve ihtiyaçlarının belirlenmesi bunların kombine olarak yapılmasıyla hastalarımız 15-20 günlük bir süreç zarfında tamamen yeni bir yüz yapısına kavuşabilmektedirler. Yüz germeye kombine olarak endoskopik yüz germelerde eklenebilir. Özellikle elmacık kemiklerinin aşağıya doğru indiği yağ yastıkçıklarının aşağıya indikleri hastalarda negatif vektör adını verdiğimiz yüzün düzleştiği elmacık kemiklerinin hiç kalmadığı hastalarda şakak bölgesinden kamerayla girerek orta yüzün yukarıya kaldırılması söz konusu olabilir.

Tabi bu ameliyatlarda orta yüzün tam dengeli ayarlanması, simetrisinin ayarlanması, bu bölgenin sağlam bir şekilde kemiğe tutturulması ve uzun vadeli olarak bir sonuç almamızı sağlamaktadır. Bu şekilde yapılacak işlemlerle hastalarımız yüzündeki yıpranma durumuna göre 10-15 yıl geriye çok rahat gidebilmektedirler. Tabi ki ihtiyacı olan hastaya da ihtiyacı olan işlemlerin yapılması burada gençleşmenin süresini etkileyen en önemli faktörlerden bir tanesidir. Biz gereksiz olan yüz germenin gerekmediği hastalara bu işlemi uygularsak eğer, biz çok fazla bir gençleştirme elde edemeyebiliriz. Bunların yanında ameliyat sonrası sürecinde dediğim gibi bazı işlemlerin uygulanması termaj işlemleri veya kök hücre uygulamalarıyla bu yüz germenin daha da mükemmelleşmesi söz konusu olabilmektedir.
 

Yüz germe ameliyatları artık günümüzde sosyal yaşamda daha genç görünmek isteyen bireyler için hiç korkutucu olmayan gayet güvenli olarak uygulanabilen kombine işlemlerin bir parçası olarak uygulanabilen önemli ameliyatlardan bir tanesidir.

Orta Yüz Germe Ameliyatı

Orta yüz germe, özellikle son zamanlarda çok popüler oldu. Bunun sebebi yüzün altın üçgen organlarını tamamlayıcı en önemli komponentlerden bir tanesi orta yüzümüz.

Orta yüz dediğimiz elmacık kemiklerinin bulunduğu arkaya doğru uzayan kısımdır.

Özellikle zamanla birlikte orta yüz dokusu aşağıya doğru iniyor, yüzde silikleşme, elmacık kemiklerinin yok olması ve negatif vektör dediğimiz yüzün düzleşmesi ortaya çıkıyor.

yüz estetiği fiyatları 2021

İşte bu hastalarımızda şakak bölgesinden kamerayla girerek orta yüzde aşağıya kaymış olan yağların yerine iade edilmesiyle hastamızda çok genç bir görünüm elde edebilmekteyiz.

Orta yüz germe ameliyatları şakak bölgesinden endoskopla girilerek yapıldığı zaman özellikle çok uzun vadeli sonuçlarla bizim karşımıza geri çıkabilmekte. Bu ameliyatla kombine olarak alt göz kapağı, üst göz kapağı ameliyatları da kombine edilebilmektedir.

yüz germe nasıl yapılır

Endoskopik Orta
Yüz Germe Ameliyatı

Yüzün önemli bir kısmı da elmacık kemiğidir. Elmacık kemiği üzerindeki yağ dokumuzun aşağıya doğru kaymasıyla negatif vektör dediğimiz yanakların silikleşmesi ortaya çıkabiliyor.

Biz buna endoskopik orta yüz geçleştirme dediğimiz işlemi gerçekleştiriyoruz. Şakak bölgesinden girerek kemik üzerinden yüzün elemanlarının serbestleştirmesi, yukarıya taşınması hadisesine dayanıyor.

Özellikle kaymış olan yağ dokusunun yukarıya getirilmesiyle hastamızda ciddi derecede hastamızda gençleşme elde ediliyor.

Bunun adı endoskopik orta yüz germe, bir kamera vasıtasıyla şakaktan girip tüm bu dokuları yerine iade etme ve o bölgede askılama işlemiyle kalıcı bir orta yüz gençleşmesi elde edebiliyoruz.

Tabi ki bu durumu şu anda tredlift dediğimiz iplerle de yapmaya çalışıyorlar cerrah olmayan kişiler. Tabi bu endoskopik orta yüz germeyi yapamadıkları için tredliftlerle yapıyorlar ama bunların ömrü çok kısa sürüyor.

Çünkü yüzümüzde mimik hareketleri çok fazla. İnce ince kılçıklı iplerle assak bile yaptığımız mimik hareketleriyle 3-6 ay içinde yüz eski şekline iniyor.

Plastik cerrahi tecrübesi olan yüz germeyi bilen orta yüz germeyi bilen kişiler kesinlikle tredlifti yapmıyorlar, uygulamıyorlar. Çünkü bunun sonucu çok kısa sürüyor.

Bunun yanında orta yüz gençleştirme yapılan hastalarda alt göz kapağında bolluk varsa alt göz kapağı estetiği, üst göz kapağı estetiği de eklenebiliyor.

Tabi şakaktan girdiğimiz zaman özellikle şakaklarında, kaşlarında üzgün bir ifade olan yana doğru düşük kaş ifadesi olan kişilere endoskopik alın germe ve kaş germe ameliyatı da kombine edilebilir veya üst yüz gençleştirmesinde bu işlem tek başına yapılabilir.

Üst yüz gençleştirmesinde en basit teknikle botoks uygulamaları yapılıp kaşlar bir miktar havaya kaldırabildiği gibi kalıcı bir kaşların havaya kalkması isteniyorsa endoskopik alın germe veya şakak germe işlemleri de uygulanabilmektedir.

Bu işlemle yine şakaktan girerek kaşların altındaki tüm dokular kemikten ayrılıyor, serbestleştiriliyor.

Bu çok uzun ömürlü oluyor ve sonuçta o üst bölgenizin ciddi derecede gençleşmesini, kaz ayaklarının ortadan kalmasını sağlayabilmekteyiz. Bu yüz işlemlerinin endoskopik orta yüz germe ve alın germenin yanında özellikle üst göz kapaklarındaki düşüklük hadisesi göz kapağı estetiğine değinmek istiyorum.

Yüz Germe
Ne Zaman Uygulanır?

 • Yüzünüzde belirgin sarkma ve çökme varsa,
 • Dudak ile yanak arasında derin bir katlantı oluştuysa,
 • Alt göz kapağının altında yanak bölgesine geçişte yumuşak doku belirginliğini yitirdiyse,
 • Göz yaşı oluğu derinleşip aşağı dışa doğru yanakla birleştiyse,
 • Yüze dolgunluk ve dirilik veren cilt altı yumuşak doku hacmini yitirip, kalan bölümüyle sarkma yaptıysa,
 • Dudak köşeleri ve yanak aşağı doğru sarkarak, çene altına doğru bir doku şişliği oluşturduysa,
 • Yüz derisinde ince ya da kalın çizgilenmeler meydana gelmişse,
 • Boyun cildinde sarkma ve belirgin kırışıklıklar oluştuysa,
 • Tüm bu gelişmeler kişiyi hem fiziksel, hem de psikolojik olarak olumsuz etkiliyorsa yüz gençleştirme yapılabilir.

Yüz Germeye Ek Olarak
Yapılacak İşlemler

Tabi yüz germe ameliyatının başarısını etkileyen diğer etmenlerden bir tanesi kombine olarak yüz germeye ek olarak yapılacak işlemlerdir.

Yüz germede genellikle orta ve alt yüzde bir gençleşme sağlanırken üst yüzde bir gençleşme elde etmek için göz kapağı alt ve üst göz kapağı estetiğini de bu yüz gençleştirme ile kombine olarak ek olarak yapabilmekteyiz.

Bunun yanında kaş kaldırma, şakak germe, kaşların yukarıya asılması, alın germe işlemleri de yüz germe ameliyatıyla kombine edilebilmektedir.

yüz germe estetiği nasıl yapılır

Yüz germe ameliyatında ayrıca orta yüze yağ enjeksiyonları yapılabilmektedir veya yuvarlak yüzlü ağır yüzlü olan bireylerde ağız içinden yanaktaki yağ topağının çıkarılmasıdır.

Yani yağ yastıkçığı adını verdiğimiz yanakta dolgunluk oluşturan yağ yastıkçığının ağız içinden alınmasıyla yanaklarda bir çöküklük elde edilmesi ve yüz germeyle bunun kombine edilmesiyle yüzün üçgen görüntüsünün oluşturulması mümkün olabilmektedir.

Yüz Germe
Kimlere Uygulanmaz

 • Ameliyat ve anestezi uygulamasını engelleyecek ciddi sağlık problemleri olanlar,
 • Sigara içen ve/veya şeker hastalığı gibi iyileşmeyi olumsuz etkileyen ve doku beslenmesini bozan hastalıkları bulunanlarda temkinli ve seçici davranılır.
 • Ameliyat sonuçları konusunda gerçeküstü beklentileri olan, ruhen ve fiziken bu ameliyata hazır olmayan kişilerde

yüz germe işleminin yapılmaması veya temkinli olarak yaklaşılması uygundur.

Yüz Germe
Nasıl Yapılır?

 • Yapılacak ameliyatın şekline göre kısmi uyutma (sedasyon) ve uyuşturma ( lokal anestezi) ya da genel anestezi uygulanır.
 • Ameliyatın gerekli olduğu alanlara uzanacak şekilde saçlı deri , kulak önü ve arkasına uzanan klasik yüz estetiği kesisi ya da sadece kulak önü gibi sınırlı alanda yapılan kesilerle işlem gerçekleştirilir. Boyundaki işlemin niteliğine göre, çene altındaki doğal doku çizgisinden geçecek bir ameliyat kesisi eklenebilir.
 • Cilt kesisi sonrası , deri ile deri altı yumuşak doku planlanan alanda birbirinden ayrılır.
 • Alttaki gevşek ve sarkmış olan kas ve zarsı yapılar çeşitli şekillerde yukarı ve/veya üst bölgeye doğru asılarak gerginleştirilir.
 • Boyun orta hatta katlantı yapmış kas dokusu yeniden gerginleştirilir. Gerekirse o bölge yağ dokusu vakumlu yağ alma işlemi ile şekillendirilir.
 • Üstte kalan gevşek deri, alltaki gerginleştirilmiş doku üzerine tekrar yerleştirilir; yukarı ve/veya arkaya doğru gerilerek fazla olan kısmı çıkarılır.
 • Kesi uygun şekilde dikilir ve hafif baskılı pansuman uygulanır.

Ameliyat Sonrası
Dönem Nasıldır?

 • Ameliyat çıkışı ilaçlarla kontrol edilebilen hafif düzey bir ağrı olacaktır.
 • Dokuların birbirine yapışmasını kolaylaştırmak ve ameliyat bölgesinde sıvı birikimini önlemek için sıvı emici diren ve hafif baskılı bir pansuman bulunacaktır.
 • Tüm görünür bölge ameliyatlarında olduğu üzere, hafif bir miktar şişlik ve morluk gelişecektir.
 • Baş bölgesi yukarıda olacak şekilde yatak istirahatı yapılacaktır.
 • Takip ve kontrolün sağlıklı olması için bir gece hastanede kalınacaktır.
 • Bir kaç haftalık iyileşme süreci sonunda, sorunlarından kurtulmuş, dinç ve tazelenmiş bir yüz ve boyun görüntüsüne kavuşacak

Yüz germe, yüzdeki yaşlanma belirtilerini geriye çevirme ameliyatlarından bir tanesidir. Özellikle yanak, çene kenarları ve boyundaki sarkmaları toparlama amacıyla yapılır.

Yüz germe ameliyatı genellikle genel anestezi altında yapılır ve ameliyat süresi ortalama 2,5 – 4 saattir.

Tam yüz ve boyun germe ameliyatında kulak önü ve arkasından yapılan kesiler ile yanak derisi belirli bir sınıra kadar kaldırılır, aşağıya doğru yer değiştirmiş olan dokular yukarıya ve yana doğru çekilir ve yeni yerlerine dikişlerle tespit edilir.

Fazla doku ve deri çıkartılır. Yüz germe ameliyatında deri altında biriken kanın dışarı alınması için drenler konur, ertesi gün çıkartılır.

 • Bir gece hastanede geçirilir.
 • Dikişler 5-7 günde alınır.
 • Ödem ve morlukların geçmesi 1-3 haftayı bulur.
 • Yüz gençelştirmeameliyatında kesi hatları saçlarla kolaylıkla gizlenir.
 • Yüz germe ameliyatı Yüze yağ enjeksiyonu, göz kapağı estetiği, alın germe, kaş kaldırma gibi diğer ameliyatlarla kombine edilebilir.
 • Yüz gençleştirme ameliyatı sonrası en az 10 gün öncesinden aspirin, E vitamini gibi kanı sulandırıcı ilaçlar bırakılmalıdır.
 • Sigara kullananlarda komplikasyon görülme ihtimali daha fazladır.
 • Yüz germe ameliyatının etki süresi kullanılan ameliyat tekniğine, hastanın yaşam
  biçimine ve derisinin yapısına göre değişir.
 • Yıllar sonra tekrar yüz germe ameliyatı yapılabilir.
yüz estetiği ameliyatı

Yüz Germe Ameliyatı Öncesi Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

Yüz germe ameliyatı öncesinde her ameliyat öncesinde olduğu gibi kanı sulandıracak türde ilaçlar alınmamalıdır.

E vitamini ilaçları, bitki çayları kesilmelidir.

Sigara özellikle yüz germe ameliyatlarında yaraların iyileşmesini oldukça zorlaştırmaktadır.

Bu yüzden yüz germe operasyonlarından ortalama 3 hafta önce sigara kullanımı kesilmelidir.

Saçlar ameliyat sonrası 1 ay boyanamayacağı için ameliyattan en az 1 hafta öncesinde boyatılabilmektedir.

Ayrıca saçların uzun olması ameliyat sonrası kullanılacak pansumanların kamufile olması açısından faydalıdır.

Yüz Germe Ameliyatının
Detayları Nelerdir?

Kulak üzerindeki saçlı deriden başlanıp kulak önünden aşağı uzanarak kulak arkasındaki saçlı deriye kadar devam eden cerrahi kesi ile yüz derisi kaldırılır.

Yüzde sarkma oluşturan yumuşak doku özel dikişler ile asılır ve derinin gevşemiş olan fazlalık kısmı alınır.

Böylece yanak, çene ve şakak bölgesindeki deri bollukları ortadan kalkar. Ağız kenarındaki gülme çizgilerinin derinliği giderilir ve daha düz görünüm sağlanır.

Yüz germe operasyonu genel anestezi uygulanarak yapılır. Yüz germe operasyonu ile birlikte hastanın durumuna göre göz kapağı estetiği ve boyun germe de yapılabilmektedir.

Bu yüzden ameliyat süresi artabilmektedir. Genelde kullanılan özel dikiş ve pansuman malzemeleri sayesinde ameliyat sonrası izler en aza indirilir. İzler saçlı deride az miktarda kalacağı için dışarıdan görünmez ve rahatsız edici bir görüntü oluşturmaz.

Eğer ameliyat sonrası gerekli şeylere dikkat edilmezse kanama, enfeksiyon gibi sorunlar oluşabilir ve yaraların iyileşmesi gecikebilir, buna bağlı olarak da tedavi gerektiren izler kalabilmektedir.

Yüz Germe Ameliyatından
Sonra Nelere Dikkat Edilmelidir?

Ameliyattan 1 gün sonra kulak arkasındaki alanda oluşan sıvıların toplanmasını önlemek için konulan dren alınır. Ameliyat sonrası buz uygulaması iyileşme süresini hızlandırmaktadır. Ameliyatın 2. günü hasta taburcu olabilir.

Taburcu olduktan sonra bir süre güneş gözlüğü takılması önerilebilir. 1 haftada yüz ve göz kapaklarında bulunan dikişler alınır.

10. günde ise saç içindeki metal dikişler alınır. Hasta ameliyattan ancak 2 gün sonra banyo yapabilmektedir.

Hasta makyaj yaparken, saçını tararken hassas hareketlerle yapmalıdır. Hasta normal hayatına dikişler alındıktan sonra dönebilmektedir.

Hasta birkaç ay süresince alkol, buhar banyosu ve sauna gibi aktivitelerden uzak durmalıdır ve ameliyat olunan bölgeleri daha dikkatli korumalıdır. Hasta Güneş koruyucu kremleri 6 aya kadar düzenli olarak kullanmalıdır. Şişlik ve morluklar ortalama 3 haftada ortadan kalkar.

Ayrıca yüz germe ameliyatının etkinliğini artırmak için göz çevresi ve alın bölgesine botoks yapılarak bakışlar canlandırılabilir, ağız çevresi ve dudaklara yapılan dolgu işlemi ile ağız çevresinde oluşan gülme çizgileri azaltılabilmektedir.

Yorumlar

5 Comments to “ Yüz Germe Ameliyatı Nasıl Yapılır? Yüz Gençleştirme”
 1. Hatice says :Cevapla

  Yüz germe ameliyatı sonrası yüzde ne gibi değişiklikler olur? Bu konu hakkında bilgi alabilir miyim? Ameliyatı yaptırma konusunda biraz şüpheliyim.

  1. Merhaba Hatice hanım size yüz germe estetiği ile ilgili bilgileri ve videolarımı mail olarak gönderdim. Sonrasında da muayeneye gelirseniz sizi daha iyi bilgilendirebiliriz.

 2. Necla says :Cevapla

  Yüz germe ameliyatı oldum ve Erdem bey sayesinde artık olduğumdan çok daha genç görünüyorüm. Çevremden de olumlu tepkiler almaya başladım. Her şey için teşekkürler tekrardan.

  1. Necla hanım güzel yorumunuz için teşekkürler

   1. Kumru says :Cevapla

    Merhaba,
    Bende yüz germe ameliyatı olmak istiyorum
    Fakat biraz korkuyorum 😊

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

TOP