popo kaldırma estetiği

Popo Kaldırma
Estetiği Ameliyatı

Click to rate this post!
[Total: 5 Average: 5]

Popo kaldırma estetiği ameliyatı sayesinde kişiler, kendi vücudundaki orantısızlıkları ortadan kaldırabilir ve orantılı bir vücuda sahip olabilir. Kalçanın protezlerle, yağ enjeksiyonlarıyla ve çeşitli dolgularla dik hale getirilmesi mümkündür.

Kalçaların fazla düz olması, sarkık bir görünüme sahip olması, genetik problemlerden ötürü düz görünmesi insanların kalça estetiği yani popo kaldırma işleminden faydalanması gerektiğinin göstergesidir.

Yağ enjeksiyonu en çok tercih edilen ve güvenli olarak görülen işlemdir. Protez ve dolgular, herkese uyum sağlamadığından dolayı fazlasıyla tercih edilmemektedir. Olumlu sonuç verebilir fakat yağ enjeksiyonu, kişinin daha çok avantaja sahip olmasını sağlar.

Belden veya karından alınan yağların, kalçaya enjekte edilmesi vücudun tamamen olumlu bir görünüme sahip olmasına yardımcı olmaktadır.

Popo kaldırma yani kalça estetiği, kişinin sahip olduğu vücuda olumlu etkiler sunmaktadır. Fazlasıyla düz veya sarkık kalçaların popo kaldırma, kalça estetiği ameliyatıyla düzeltilebilmesi mümkündür. Popo kaldırma ameliyatı sayesinde kişi, kendi vücudunu orantılı bir görünüme ulaştırabilmektedir.

İletişime Geç


Kişinin sahip olduğu vücut hattı daha belirgin olur ve kalem gibi vücut tabiri, kişiye tam uygun olarak dile getirilebilir. Kişinin birden fazla işlemden faydalanarak, bu estetik operasyonuna girişmesi vücudun estetik açıdan olumlu etkilenmesine sebebiyet vermektedir.

Kalçanın daha toplu, belirgin ve yuvarlak olarak görülmesi popo kaldırma ameliyatıyla mümkün hale gelmektedir. Birçok kişi bu ameliyattan faydalanarak, orantılı bir vücut ve kalça görünümüne sahip olmuştur.
 

Popo Kaldırma İşlemi
Hangi Durumlarda Gereklidir?

 • Genetiksel sebeplerden ötürü düz kalçaya sahip olanlar,
 • Fazla kilo alıp verme sebebiyle düz veya sarkık bir kalça görünümüne sahip olan kişiler,
 • Yaşın ilerlemesi sebebiyle sarkma ve düz kalça görünümüne sahip olanlar popo kaldırma ameliyatı sayesinde estetik bir kalçaya ve orantılı bir vücuda sahip olabilmektedir.

Genetiksel problemlerden ötürü, kişinin kalça yapısı fazlasıyla düz olarak görülebilmektedir. Yağ enjeksiyonu, protez veya dolgular ile kalçanın toparlanması aynı zamanda belirgin bir görünüme ulaştırılması mümkündür.
Popo kaldırma işlemlerinde en çok tercih edilen alternatif, yağ enjeksiyonu alternatifidir. Yağın diğer bölgelerden alınıp, kalçaya enjekte edilmesi kişinin bir taşla iki kuş vurmasına yardımcı olmaktadır.
Diğer bölgelerden alınan yağların, diğer bölgelere sunduğu olumlu sebebiyetler ve kalçanın toparlanması kişinin aynı anda iki estetik operasyona sahip olmasına sebebiyet vermektedir. Bu yüzden birçok kişi yağ enjeksiyonu işlemini tercih etmektedir. Kalçanın toparlanmasını sağlayan bir çeşit dolgu ve protezler de bulunmaktadır. Protezler ve dolgular ile de kalçanın toparlanabilmesi mümkündür. Genetiksel problemlerden ötürü düz kalçaya sahip olan kişilerin, bu tarz işlemlerden olumlu sonuç alabilmesi mümkündür.

kalça estetiği - popo kaldırma estetiği

Bu tarz işlemlerin de olumlu sonuç verebilmesi, tercih edilebilir olduklarının göstergesidir. Kişinin sahip olduğu kalça görünümü, popo kaldırma işlemiyle daha belirgin ve estetik bir görünüme ulaştırılır. Estetik görünüme ulaştırılması, kişinin öz güven sahibi olmasına da yardımcı olmaktadır

Popo Kaldırma Ameliyatı
Hangi İşlem Alternatifleriyle Gerçekleştirilebilir?

 • Yağ enjeksiyonu
 • Dolgu
 • Protez

Kalçanın estetik görünüme ulaştırılabilmesi için üç adet alternatif bulunmaktadır. En çok tercih edilen ise yağ enjeksiyonu alternatifidir. Yağ enjeksiyonu sayesinde kişinin birden fazla bölgesini estetik görünüme ulaştırması mümkün hale gelmektedir.

Kişi kendi vücut yağıyla, kalçasını estetik görünüme ulaştırabildiğinden dolayı rahatlıkla tercih edebilmektedir. Yağ enjeksiyonu sayesinde estetik bir görünüme ulaşabilmek mümkündür.

Daha kalıcı ve uzun zaman boyunca, kişinin istediği verimi alabilmesine yardımcı olur.

Yağ enjeksiyonu, 1,5 – 2 yıla kadar kişinin estetik görünüme sahip olmasına yardımcı olmaktadır. Tekrardan yapıldığında ise bu sürenin uzaması mümkündür.

Çeşitli dolgular, kişinin kalçasını daha belirgin bir düzeye oluşturmaktadır. Dolguların kalçaya enjekte edilmesi, daha yuvarlak bir görüntünün oluşmasına sebebiyet vermektedir. Dolgunun da süresi oldukça uzun ve etkilidir. Kalçanın bu sayede daha yuvarlak bir görünüme ulaşabilmesi mümkün hale gelmektedir.

Dolgu işlemi, ikincil popülariteye sahiptir. İkincil popülariteye sahip olması, tercih edilebilir olduğunun göstergesidir. Düz veya sarkık kalçaya sahip olan kişilerin, dolgu enjekte işlemiyle kalçasının yuvarlak ve daha belirgin bir düzeye ulaştırılması mümkündür.

Kalçanın kısa süre içerisinde istenilen görünüme ulaştırılması mümkün olduğundan dolayı birçok kişi popo kaldırma ameliyatından faydalanabilmiştir. Kalçanın daha belirgin olması, kişinin tüm vücut estetiğine olumlu etkiler sunacak kadar önemli niteliklere sahiptir.

Meme estetiğinde de kullanıldığı gibi, kalçalar için de özel üretilen protezler bulunmaktadır. Kalça için özel üretilen protezler, meme estetiğinde kullanılan protezlere göre biraz daha serttir. Bu sertlik, kalçada olan sertliğe uyarlanmıştır.

Bu sayede kişilerin daha gerçekçi ve dolgun bir kalçaya sahip olabilmesi mümkün hale gelmektedir. Kişinin sahip olduğu kalça görünümü yuvarlak, yumuşak, belirgin ve daha estetik hale gelecektir. Estetik hale getirilmesi, protez ile sağlanabilmektedir.

Kalçanın daha belirgin bir görüntüye ve yumuşak hissiyata ulaşması, etkileyici bir görünüm oluşturması protezin sunduğu avantajlar arasında yer almaktadır. Protez kullanımı, üçüncül popülariteye sahiptir. En çok kullanılan yöntem, yağ enjeksiyonu yöntemi olarak bilinmektedir.

Popo Kaldırma
Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Kalçanın estetik hale getirilmesi üç farklı alternatifle mümkündür. Bunlar yağ enjeksiyonu, dolgu ve protez olarak üçe ayrılmaktadır.

Yağ enjeksiyonu, vücuttan yeteri kadar yağ alımıyla gerçekleşmektedir. Liposuction adıyla da bilinen bu yöntem, kişinin fazlasıyla verim alabilmesini sağlamakta aynı zamanda kalçanın estetik bir görünüme sahip olmasına yardımcı olmaktadır.

Yağ enjeksiyonu ile popo kaldırma ameliyatı yapıldığında, kalçanın daha belirgin olması söz konusu haline gelir.

Kalça estetiği ameliyatı, bu şekilde gerçekleşmekte ve kişi istediği görünüme ulaşabilmektedir. Yağ enjeksiyonu en çok tercih edilen yöntemler arasında yer almaktadır.

Kişi yağ enjeksiyonu sayesinde vücudundaki fazlalıklardan kurtularak, kalçaya transfer edilmesine sebebiyet vermekte ve orantının oluşması mümkün hale gelmektedir.

Popo kaldırma yani kalça estetiği dolgu işlemiyle de yapılabilmektedir. Enjekte edilen dolgunun, kalçayı belirgin bir düzeye ulaştırması mümkündür.

Kalça biraz daha yuvarlak ve belirgin hale gelir, düz kalça görünümünden kurtulmak mümkündür. Kalça estetiği, bu sayede sağlanmakta ve kişi istediği görünüme ulaşabilmektedir.

Dolgu yapan kişilerin, kısa süre içerisinde istediği kalça görünümüne ulaşması mümkündür. Kalçanın sahip olduğu görünüm estetik bir duruma ulaşmakta ve kişi istediği verimi alabilmektedir. Kalça estetiği sayesinde kişiler, sosyal hayatına olumlu sebebiyetler vermektedir.

Kişi kıyafet tercihinde bulunurken zorluk yaşamamakta ve fit bir görünüme ulaşabilmektedir. Fit görünümün ulaşması en çok yağ enjeksiyonu ile sağlanmakta ve birçok kişi bu yöntemi tercih etmektedir.

Protezlerle yapılan dolgu ameliyatı, kalçanın üzerinde belli bir boşluğun açılmasına sebebiyet vermektedir. Belli bir çizgi açıldıktan sonra protezler yerleştirilir. Kalçalar için özel oluşturulan protezler, meme protezinde kullanılan protezler ile benzerdir.

Kalça için özel üretilenler, biraz daha sert bir yapıya sahiptir. Kişi bu sayede kendi estetik görünümünü oluşturabilmektedir. Protezler yerleştirildikten sonra dikiş atılır. Kişi böylelikle istediği görünüme ulaşabilmekte ve kendi kıyafet tercihini daha rahat yapabilmektedir.

Kalça estetiği ameliyatından sonra kişinin sosyal hayatında olumlu değişiklikler görülmekte ve kişi daha yuvarlak bir kalça yapısına sahip olarak, düz kalçadan kurtulmaktadır. Düz kalçadan kurtulmak, popo kaldırma işlemiyle mümkün hale gelir.

popo kaldırma nasıl yapılır

Popo Kaldırma
Ameliyatının Avantajları Nelerdir?

 • Daha estetik, yuvarlak ve yumuşak bir kalça yapısına sahip olmak mümkündür.
 • Düz kalça görünümünden kurtulmak, kalça estetiği ameliyatıyla sağlanır.
 • Daha rahat bir şekilde kıyafet tercihinde bulunmak, belirgin bir kalça yapısına sahip olabilmek mümkün hale gelir.
 • Kalça estetiği ameliyatından sonra kişi, özgüven kazanır ve daha fit bir görünüme ulaşır.
 • Yağ enjeksiyonu ile ameliyat olan kişiler, diğer bölgelerindeki fazla yağdan kurtulabilmektedir.
 • Giyilen kıyafetlerin, estetik bir görünüm oluşturabilmesi mümkündür.
 • Düz kalça görünümünden kurtularak, estetik bir vücut yapısı oluşur ve orantılı bir vücuda sahip olmak mümkün hale gelir.

Tüm bu avantajlar, kişinin ameliyattan fazlasıyla verim alabilmesine sebebiyet vermektedir. Fazla kilo alıp vermelerde, yaş ilerlemesinde, düz kalça oluşumunda, genetik problemlerde görülen sarkma ve düz kalça görünümü popo estetiği ameliyatıyla giderilebilmektedir.

Kişinin bu ameliyatlarla, kendi vücudunu estetik görünüme ulaştırabilmesi tercih edilmesine sebebiyet vermektedir.

Birçok kişi popo kaldırma ameliyatı sayesinde istediği kalça görünümüne sahip olmuş ve bu kalça görünümüyle, sosyal hayatını olumlu etkileyebilmiştir.

Sosyal hayatın, vücudun olumlu etkilenmesi mümkün hale geldiğinden dolayı kişiler rahatlıkla bu ameliyatı tercih edebilmektedir.

İstenilen kıyafetin giyilebilmesi, popo kaldırma ameliyatıyla mümkün hale gelir. Kişi kıyafet giydiğinde, düz bir kalça görünümü oluşmaz ve kişi belirgin bir kalçaya sahip olduğu için yuvarlak bir görünüm elde eder.

Birçok kişi genetik, kilo alma verme, kaza ve çeşitli sorunlardan ötürü düz bir kalçaya sahip olmaktadır. Fazlasıyla zayıf olan kişilerin özellikle bu problemi yaşaması, can sıkıcı bir durum haline gelebilmektedir.

Kalça estetiği ameliyatı sayesinde kişiler, istediği kalça yapısına sahip olabilmektedir. Kişinin vücut yapısına ve ihtiyacına göre üç adet alternatif sunulmaktadır. En uygunu hangisi ise o alternatifle işlemler gerçekleşir. En çok tercih edilen ve güvenilen ameliyat çeşidi yağ enjeksiyonu işlemidir. Yağ enjeksiyonu sayesinde kişiler, diğer bölgelerindeki fazlalıklardan kurtulmaktadır. Diğer bölgelerdeki fazlalıklardan yağ transferi ile kurtulmak mümkündür.
 

Bu sayede kişi istediği görünüme ulaşırken, aynı zamanda orantılı bir vücuda sahip olur. Kişiler, düz bir kalçaya sahip olduğundan ötürü öz güven kaybı yaşamaktadır. İstediği kıyafeti giyememesi, düz bir kalça yüzünden orantısız bir vücuda sahip olması birçok problemi de beraberinde getirmektedir. Kalça estetiği sayesinde kişiler, kendi kalçasını daha dik ve dolgun bir görünüme ulaştırabilmektedir. Dolgu, protez ve yağ enjeksiyonu ile kalçanın estetik aynı zamanda daha dik bir görünüme ulaştırılması mümkündür.

Düz kalça yapısı özellikle fazla zayıf olan kişilerde görülmektedir. Bu kişilere daha çok protez ve dolgu işlemleri uygulanmaktadır.

Protez ve dolgu işlemleri sayesinde kalçanın daha kalkık bir görüntüye ulaşması, belirgin olması ve estetik bir görünüme ulaşması mümkün hale gelmektedir. Bu sayede kişi, istediği görünüme ulaşır.

Yağ Enjeksiyonu İle Kalıcı Bir Kalça Görünümüne Sahip Olmak Mümkün mü?

Yağ enjeksiyonu ile kalça estetiği ve popo kaldırma işleminin yapılması en güvenilir, en çok tercih edilen işlemdir.

İşlem 1,5 – 2 yıl kadar kalıcı bir görünüm oluşturmaktadır. 1,5 – 2 yıldan sonra kişinin tekrardan yağ rezervi yaptırması, kalıcı bir görünümün oluşmasını ve vücudun orantılı bir görünüme sahip olmasını sağlamaktadır.

Bu yüzden bu işlem, fazlasıyla tercih edilmektedir. Ömür boyu kalıcı bir görünüm oluşmasa da, kişinin 2 yıla kadar estetik bir görünüme sahip olup daha sonra rezerv işlemiyle tekrardan böyle bir görüntüye ulaşması mümkündür. Rezerv sayesinde biriken yağların tekrardan transfer edilmesi mümkün hale gelmektedir.

Yağların 1,5 – 2 yıl içerisinde kaybedilmesi mümkün olacağından dolayı tekrardan rezerv işlemi gerekir.

Kişinin kalıcı bir görünüme ulaşabilmesi pek mümkün değildir. Çünkü popo kısmı sık sık kullanılan bir yerdir. Oturma ve kalkma gibi durumlardan ötürü kalıcı bir görünüme ulaşmak biraz zordur. Bu yüzden kişiler yağ enjeksiyonunu tercih ederek fazla yağlardan kurtulmakta ve aynı zamanda fazla yağlarını her iki yılda bir, transfer etmektedir.

Gereksiz ve estetik olmayan görüntü oluşturan yağların transfer edilmesi, kişinin öz güven sahibi olmasını aynı zamanda orantılı bir vücuda sahip olmasını sağlamaktadır. Tüm bunların yanı sıra yağ enjeksiyonu, en sağlıklı ve risk oluşturmayan bir işlem olarak nitelendirilmektedir.

Popo Kaldırma Ameliyatından Sonra Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

 • Üç gün boyunca duş alınmamalıdır.
 • Fazlasıyla suyun içerisinde kalmak, 4 – 6 hafta boyunca yasaklanır.
 • Bölgenin kullanılması esnasında daha titiz davranılmalıdır.
 • Kişi 2 hafta boyunca özel korse giymelidir.
 • Ameliyat sonrasında 3 gün boyunca işe dönülmemelidir, eğer bu durum protezle gerçekleşecekse bu süre 5 güne kadar çıkabilecektir.
 • Yağ enjeksiyonu ile yapılan ameliyatlar, yağ kaybından sonra rezerv işlemi görmelidir.
 • Rezerv işlemiyle sürekli kalıcılık arttırılmalıdır.

Popo kaldırma işlemi protezde 3 saat, yağ enjeksiyonunda 1,5 – 2 saat, dolguda ise ortalama 2 saat süre almaktadır. Her işlemin süresi kişinin vücut yapısına ve çeşidine göre değişim göstermektedir.

popo kaldırma estetiği
popo estetiği ameliyatı fiyatları

Yağ Enjeksiyonu İle Popo Kaldırma
İşleminin Tercih Edilme Sebepleri Nelerdir?

 • Vücuttaki diğer fazlalıklardan kurtulmak mümkündür.
 • Aynı anda iki operasyon işleminin yapılmasıyla, vücut orantılı bir düzeye ulaşır.
 • Daha uzun süre kalıcı bir görünüm sağlar.
 • Rezerv işlemi yapılabilen bir operasyondur
 • Rezerv işlemiyle tekrardan vücutta oluşan orantısızlıkları düzeltmek mümkündür.
 • Ameliyatın herhangi bir riski bulunmamaktadır.
 • %100 olumlu sonuç vermektedir.

Yağ enjeksiyonu ameliyatı, aynı anda iki bölgenin estetik görünümünü sağlar. Kişi kendi yağını, başka bir bölgesinde kullanarak estetik görünüme ulaşır. Başka bir bölgede yağın kullanılması, o bölgenin dolgun bir hale gelmesini sağlamaktadır. Kalça estetiğinde ise bu yöntem oldukça etkilidir.

Kişi üç gün boyunca duş almamalı ve mümkünse uzun bir süre boyunca suyun altında kalmamalıdır.

Ameliyat alternatifine göre dikişlerin zedelenmesi, kişinin enfeksiyon riski taşıması mümkün hale gelecektir. Bu yüzden kişinin bu hususlara dikkat ederek davranması gerekir.

Dikkatliliğin üst düzeyde olması, iyileşme süresini olumlu etkileyecektir. Kişi üç gün boyunca herhangi bir ağır iş yapmamalı ve ağırlık kaldırmamalıdır. Aksi taktirde ağrıların oluşması söz konusu haline gelecektir.

Ameliyatın çeşidine göre bazı dikkat edilmesi gereken problemler yer almaktadır. İyileşme süreci boyunca doktorla iletişim içerisinde olmak gerekir. Doktorun tavsiyelerine uyulmalı ve tavsiyelere kulağın kapalı olmaması gerekmektedir. Aksi taktirde birçok problem, beraberinde gelecektir.

Kişinin sahip olduğu kalça görünümü yağ enjeksiyonu ile daha estetik bir görünüme ulaştırılabilir.

Kişi, daha dolgun ve belirgin bir kalça görünümüne sahip olacağından dolayı birçok konuda avantaja sahip olmaktadır.

Ameliyat, 1,5 – 2 yıl kadar kalıcılık sağladığından ve diğer yöntemlere göre uzun süreli bir estetik görünüm sunduğundan dolayı fazlasıyla tercih edilmektedir.

Yağ enjeksiyonu ameliyatının iyileşme süreci diğerlerine göre daha hızlıdır. Protezde 5 gün boyunca iş hayatına dönülmez iken, yağ enjeksiyonu operasyonunda 3 gün sonrasında işe dönülebilmektedir. Ameliyatın birçok kişiye olumlu sonuç sunması, tercih edilmesini sağlayan faktörler arasında yer almaktadır. Bu sayede insanlar, bu ameliyat hakkında olumsuz bir düşünceye sahip olmamaktadır.

Yorumlar

1 Comment to “ Popo Kaldırma – Kalça Kaldırma Ameliyatı”
 1. Ben Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Ahmet Pekel.
  Severek takip ettiğim bir doktorsunuz. Size rahatsızlık vermemin sebebi, okulumla ilgili bir anket ödevi. Sizden anketime yardımcı olacağını düşündüğüm tek bir soru sormak istiyorum. Hocam ameliyat istatistiklerinize göre sizce Türkiyede ortalama kaç kadında kalça silikonu vardır? Cevabınız benim için çok önemlidir. Şimdiden teşekkürler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

TOP