kadınlarda meme onarımı tedavisi nasıl yapılır

Meme Rekonstrüksiyonu
Meme Onarımı

Click to rate this post!
[Total: 39 Average: 4.9]

Meme rekonstrüksiyonu (meme onarımı) ameliyatı, kadınların meme kaybı sonrası yaşantılarını tekrar normalleştirebilmeleri için meme onarımı önemli bir katkıdır. Meme kaybı fiziksel, sosyal ve ruhsal açıdan hastaları kötü yönde etkilemektedir.

Bu tür organ kaybı hastaya sürekli yaşadığı travmayı hatırlatmakta, vücut algısını bozmakta, istenmediğini ve beğenilmediğini düşünmesine neden olmaktadır. Bu da gerek ailesi, gerekse çevresiyle ilişkilerinin bozulmasına sebebiyet vermektedir.

Özellikle yaz aylarında kıyafetler sorun olmakta, mayo giyemeyen birçok hasta deniz tatiline gitmek istememektedir. Diğer memenin büyük olduğu durumlarda belirgin asimetriler oluşmakta, bu da vücut dengesini bozarak omurga sorunlarına yol açmaktadır. Dışarıdan kullanılan silikon protezler omuzlarda ve boyunda sorunlara yol açmakta, terleme ve temas nedeni ile cildi olumsuz etkilemektedir.

Meme kanseri sonrası meme onarımları hastaların yaşam kalitelerini yükseltmekte, ruhen ve bedenen daha iyi bir hale gelmelerini sağlamaktadır.

Meme kanserinden sonra alınan memenin yerine nasıl meme yapılabilir?

Meme Onarımı
Ne Zaman Yapılmalıdır?

Erken evre tümörlerde memenin alınması sırasında onarım işlemine de başlanır. Eğer tümörün evresi ileri ise ve ameliyat sonrası radyoterapi planlanıyorsa onarım işlemi daha sonraya ertelenir. Hastanın kemoterapi ve radyoterapisinin sonlanması beklenir ve sıklıkla bir yıl sonra onarım sürecine başlanır. 

Eğer ameliyat sonrası radyoterapi alıp almayacağı belli değilse, mastektomi sırasında göğüs adalesinin altına boş bir doku genişletici yerleştirilir ve şişirme işlemine tedavilerin bitiminden sonra başlanır. Böylelikle hasta fazladan bir ameliyat olmaktan kurtulmuş olur.

İletişime Geç


Kişinin Kendi Dokuları İle
Meme Onarımı Nasıl Yapılır?

Vücudun çeşitli bölgelerinden deri ve deri altı dokularının taşınması ile meme onarım işlemleri gerçekleştirilir.

Dokular altlarındaki adale ve bunu besleyen damarlar ile birlikte taşınırlar. Taşıma işlemi ya adalenin tamamının göğse taşınması ile yapılır, ya da taşınacak doku vücuttan tamamen ayrılır ve damarları mikroskop altında göğüsteki damarlara bağlanır. Bu şekilde taşınan dolulara flep ismi verilir. Meme onarımında flepler en çok karından ve sırttan hazırlanır:

TRAM flep: Göbek altında kalan karın dokusu, karın ön duvarındaki adale ile birlikte taşınır.
Latissimus dorsi flebi: Sırtta yer alan kanat adalesi, üzerindeki cilt ile birlikte koltuk altından göğüs duvarına taşınır.
Bunlar dışında kullanılan başka flepler de olmakla beraber kullanım alanları sınırlıdır.

meme onarımı fiyatları

Hangi Hastalarda Kendi Dokusu
İle Meme Onarımı Tercih Edilir?

Mastektomi sonrası ileri derecede cilt kaybı olan hastalarda, göğüs duvarındaki deri kalitesinin iyi olmadığı durumlarda, radyoterapi görmüş kişilerde silikon protez yerine kendi dokuları tercih edilir. Doğum yapmış, göbeği olan hastalar karından hazırlanan TRAM flep için uygundur.

Karnında yeterli dokusu olmayan, doğum yapmamış kişilerde karın bölgesi tercih edilmez. Bu tür hastalarda sırttan taşınan dokular kullanılabilir. Ayrıca çift taraflı onarım gerektirenlerde birinci seçenek protezlerle onarım olmalıdır.

Meme Onarımı
İşlemi Tek Seanslı Mıdır?

Meme onarımı işlemleri genellikle çok seanslı ameliyatlardır. Sürecin tamamı bir yıla yakın bir süreye yayılır. Bunların arasında büyük ve ağrılı işlem, sıklıkla ilk ameliyattır. Sonraki işlemler daha kısa ve ağrısı azdır.

Protezlerle meme onarımı yapılacaksa ilk ameliyatta doku genişletici konulur ve karşı meme küçültülür; ikinci seansta protez konulur ve simetri sağlanır. Kendi dokuları ile yapılacaksa ilk ameliyatta doku taşınır ve duruma göre karşı meme şekillendirilir. İkinci ameliyatta simetri sağlamak amacı ile ufak revizyonlar gerekir.

Tüm yöntemlerde üçüncü ameliyatta meme başı onarımı gerçekleştirilmektedir. Bu oldukça basit bir işlemdir ve genellikle lokal anestezi altında yapılır.

Meme Rekonstrüksiyonu
Mastektomi Nedeni İle Alınan Memenin Yeniden Yapılması Yöntemleri

Kadavra Derisi İle
İki Aşamalı Yeniden Yapılanma

Mastektomi işleminde kesilerin, uygun bir şekilde iyileşebilmesi ve en iyi sonuçların alınması için, meme yeniden yapılandırması tek veya duruma göre iki aşamada gerçekleştirilir.

Meme alınmasını takiben ilk aşamada, doktorunuz dikkatli bir şekilde göğüs kasınızın altına damla şekilli özel bir doku genişleticiyi sabitler. Bu genişletici, ameliyat sırasında alınan memenin üzerinde korunmuş olan hastanın derisinin üzerindeki baskıyı önlemek için bir miktar serum ile doldurulur. Daha sonra kadavradan alınıp ileri teknolojiyle özel bir prosedürden geçirilen “Dermal Matrix” adı verilen özel bir miktar deri parçası doku genişleticinin kas tarafından kaplanamayan alt kısmını kapatmak, güçlendirmek ve dengede tutmak için kullanılır. Doku genişletici, daha sonra kontroller sırasında siz ve doktorunuz tarafından kararlaştırılmış olan büyüklüğe gelene kadar ağrısız bir şekilde ve kolayca serum ile doldurulur.

Gerekebilecek kemoterapi ya da radyo terapi tedavilerinin bitiminde ilk aşamada yerleştirilen doku genişletici, daha yumuşak ve kalıcı protezle değiştirileceği ikinci aşama planlanır.

Kadavra Derisi İle
Tek Aşamalı Yeniden Yapılanma

Meme yeniden yapımı, uygun kişilerde bazen tek aşamalı bir işlemle gerçekleştirilebilir. Uygun olan hastalarda, memenin alınmasının ardından protezi direk olarak ilk aşamada yerleştirmek mümkündür. Doktorunuz dikkatli bir şekilde pectoralis majör göğüs kasının altına kalıcı meme protezini yerleştirir.

Kadavradan alınıp ileri teknolojiyle özel bir prosedürden geçirilen “Dermal Matrix” adı verilen özel bir miktar deri parçası bu protezin kas tarafından kaplanamayan alt kısmını kapatmak, güçlendirmek ve dengede tutmak için kullanılır. Tek aşamalı işlem ile ilgileniyorsanız bu seçeneği doktorunuz ile konuşmalısınız.

Bireyin Kendi Öz Dokusu İle
Meme Onarımı

Karında göbek deliğinin altındaki deri ve yağ dokusunun kullanıldığı TRAM olarak bilinen “Transvers Rektus Abdominis Flep”, kişinin kendi vücudundan öz kaynaklı bir meme yeniden yapılanma seçeneğidir. Transvers Rektus Abdominis kası, kaburgalar ile leğen kemiği arasındaki karın alt bölgesindedir.

TRAM flep işlemi ile memeyi yeniden yapılandırma işleminde, alt karın bölgesindeki deri, yağ ve kas kullanılır. TRAM flep yöntemi vücut yapısı uygun kişiler için ideal olabilir, bu nedenden dolayı bu yöntemle ilgileniyorsanız doktorunuz ile konuşunuz.

Meme kanserinden sonra meme yeniden yapılabilir mi?

Simmasti (Meme Silikonu Kayması)
Meme Rekonstrüksiyonu

Simmasti nedir? Simmasti memelerin ya da meme protezlerinin anormal pozisyonu ya da iki memenin orta hata dokunması ya da bir memenin bariz bir şekilde orta hata daha yakın olmasıdır. Bazı durumlarda, protezler gögüs kafesi içinde yer değiştirerek diğer tarafla birleşerek bir bütün gibi görünebilir.

Bu durum, ameliyatta protez için çok büyük boşluk oluşturulmasıyla ve özellikle gögüs kafesinin ortasına doğru büyük bir boşluk yaratılmasıyla gerçekleşir.

Çoğu zaman, kas altına yerleştirilen protezlerle oluşan bu durum, bazen kas üzerine koyulan protezlerle bile meydana gelebilir.

Önceden, bunu düzeltmede tek ve en iyi yolun protezleri çıkarıp aylarca iyileşmesini beklemek olduğu düşünülürdü. Sonra, aşamalı olarak veya tek seansta yeni protezler yeni yere yerleştirilirdi.

Yıllar önce, bu durumun nasıl düzeltilebileceğiyle ilgili bilimsel makaleler yazılmıştı ve “kapsül onarımı” denilen terim ortaya atıldı. Bu terim esasen, sütür (dikiş) kullanarak ortadaki alana çok yakın olan boşluğu kapatma ve bunu her iki tarafa da uygulama ve sonra aynı anda protezleri değiştirmek anlamına gelmektedir.

Bu problemi çözmede, geriye dönüp bakıldığında, bu yöntem daha ilkel bir yoldu; işe yaradığı zamanlar oluyordu fakat cerrahi olarak uygulaması zor bir teknikti ve popüler değildi. Protezler kas üzerinde ise problemin düzeltilmesi için kas altına geçirilebilir ve problemi çözmede yardımcı olur. Fakat problem genellikle kas altı protezlerle olduğu için bu az bir hastada işe yarayan bir çözümdür.

Son zamanlarda, birçok cerrah bu problemi çözmek için hem daha kolay hem de güvenli olan yeni bir ameliyat tekniğini uygulamaya başladı. Bu operasyon neosubpectoral cep ya da yeni kas altı cep olarak adlandırılmaktadır.

Esasen, bu ameliyat bize aynı anda yeniden bir boşluk yaratıp eski boşluğu da kapatma imkânı verdi. Fakat bu durumda kapsül onarımı ile ile eski boşluğu kısmen kapatmak yerine tamamını kapatıyoruz.

Bu ameliyat ile sadece simmasti değil daha bir çok protez kaymaları (malpozisyon) problemleri ve hatta bazı durumlarda kapsuler kontraktür problemini çözmek mümkün olmaktadır. Daha ileri planlama ve uygulama gerektiren bu yöntemi meme onarımı tecrübesi olan cerrahların başarıyla uygulaması mümkün olmaktadır. Bizde kliniğimizde 15 yılı aşkın meme onarımı tecrübesiyle bu ameliyatları uygulamaktayız.

Hatta son zamanlarda, bu onarımları destekleme ya da güçlendirmek için Acellular Dermal Matrix (özel işlem görmüş kadavra derisi ile) ya da yapay deri diye adlandırılan materyallleri de kullanımımıza sokarak başarı şansımızı oldukça yükseltme imkânı ortaya çıkmıştır. Tıpkı baca eteğinin bacayı, metal damlalığın tavan penceresini sızıntılardan koruduğu gibi, esas olarak yapay deri bize, neosubpectoral cep kullanarak onarım yapma ve ardından yapay deri ile meme onarımı güçlendirme ve koruma imkânı vermektedir;

Birçok durumda, doku temelli yama ya da yapay kadavra derisi kullanmaktayız. Ancak son zamanlarda, cerrahlar doku temelli yama yerine biyolojik kaynaklı fasya ve Vicryl ağ gibi sentetik yamalar kullanmaktadırlar.

Protezleri çıkarmak zorunda kalıp bir müddet beklemek yerine hemen hemen tek seferde yapılabilen cerrahi onarımın yanında biz şimdi muhtemelen daha iyi uyacak ya da boşluğu dolduracak bir protez seçmenizi öneriyoruz ki bu orijinal olarak kullanılandan daha dar protez anlamına gelir. Her durumda değil ama bazı durumlarda, problemin bir kısmı sadece boşluğa tekrar tekrar girilmesi ya da her defasında yeniden boşluk yaratılması değil aynı zamanda protezlerin kadın anatomisine veya gögüs kafesi boyutunda muhtemelen başlarda çok geniş gelmesiydi.

Simmasti’nin gelişimi ve teşhisi, meme protezli bir kadın için hayal kırıklığına uğratan bir deneyim olmasına rağmen, iyi haber şu ki, deneyimli cerrahların ellerinde ve yukarıda çözümü açıklandığı gibi güvenli bir şekilde düzeltilebilme şansı vardır.

Bu konuyla ilgili, bu problemi çözecek tecrübesi yüksek, meme üzerine özel ilgisi ve uzmanlığı olan, kendinden emin cerrahları arayıp bulmaya çalışmalısınız.
 

meme rekonstrüksiyonu nedir

Özel İşlem Görmüş Kadavra Derisi İle
Hatalı Memem Büyütme Ameliyatının Revizyonu (Düzeltilmesi)

Bottoming out (meme altının iyice bombeleşmesi ve sarkık görünüm), meme altı kıvrımın yer değiştirmesi sonucu biri aşağıda biri yukarıda meme görünümü, simmasti (memenin ortaya doğru kayması), wrinkling (meme üzerinde buruşma) ya da rippling (meme üzerinde dalgalı görünüm) gibi cerrahi problemlerin hasta tarafından düzeltilmesi istendiğinde meme büyütme revizyonu (tekrar ameliyat edilmesi) gerçekleştirilir. Ayrıca, meme büyütme işleminin istenilen estetik sonucu vermemesi durumunda da gerçekleştirilebilir.

Alloderm denilen özel işlem görmüş kadavra derisi (Acellular Dermal Tissue Matrix,ADM) bu durumu düzeltmek için kullanılabilir. Acellular Dermal Tissue Matrix meme büyütme dikleştirme hastasında da kullanılabilir. Yukarıda belirtilen kompleks durumlarda hastanın ihtiyaçlarını karşılamak için kişiye has, sistematik bir plan geliştirilir ve uygulanır.

Kapsüler Kontraktürün
Düzeltilmesi

Kapsül ameliyat sonrası protezin etrafında vücudun oluşturduğu zar dokusudur. Her protez yapılan kişide oluşur. Ancak bazen nedeni tam olarak belirlenememiş nedenlerden bu zar kalınlaşır ve sertleşir. Kapsüler kontraktür birçok farklı sebepten kaynaklanabilir. Oluşan kapsülün şiddeti ve derecesine bağlı olarak bireylerde görülen ortak şikayetler;

 • Protez etrafında sertlik meydana getiren zar şeklinde bir iyileşme dokusu oluşumu,
 • İmplantın sıkışmasına bağlı sıkışma ve buna bağlı yer değiştirme,
 • Meme görünümünün bozulması
 • Bazen de ağrıdır.

Sebepler çok olsa da, çözüm için genellikle, kapsülün hepsinin ya da büyük bir kısmının çıkarılması, yeni protezin yerleştirilmesi ve bazen cep değişikliği ve Acellular Dermal Tissue Matrix (örneğin, Alloderm) ilavesi gerekir. Bu işlemlerden sonra kapsülün tekrar etmesi mümkündür. Bu gibi tekrar eden durumlarda farklı çözüm önerileri değerlendirilir.

meme onarımı

Meme Protezinde Yer Değiştirme Durumlarında
Kas Altında Yeni Bir Cep Tekniğiyle Düzeltme

Hastanın kapsüler kontaktürü (silikon etrafındaki zar kapsülde kalınlaşma ve sıkışma olup şekil bozukluğu oluşması) veya kullanılan meme protezlerinde malpozisyon yani yer değiştirme varsa, “kas altında yeni bir cep oluşturulması tekniği”, güçlü bir meme protezi düzeltme yöntemidir. Memenin ideal pozisyondan daha aşağı ya da daha yukarı yerleştirilmesi gibi çok çeşitli yer değiştirme durumlarında etkili bir yöntemdir. Ortadan ya da yana doğru yer değiştirmiş protezleri onarmada da değerli bir yöntemdir.

Kas altında yeni bir cep oluşturulması tekniği geliştirilmeden önce, protez yer değiştirmesinin düzeltme işlemi zordu ve çoğu zaman başarısızlık olmasa da mükemmel sonuçlar elde edilmiyordu.

Önceden yerdeğiştirmenin olduğu, protez doğru boyut ve şekil alana kadar, dikişlerin kapsülden kapsüle aşamalı olarak dikilerek anormal boşluğun kapatıldığı “Kapsülorafi” tekniği kullanılarak yaklaşılırdı. Kas altında yeni cepin oluşturulduğu yaklaşımla, eski boşluğun önünde ve pektoralis majör (göğüs kası) arkasında tamamen yeni bir boşluk açılır. Bu yaklaşım, yeni protezin yerleştirileceği yepyeni bir protez cebi yaratır.

Yeni cep, eski protez boşluğunun tam önüne konumlandırılır ve böylece, protez yenilenmiş konuma tekrar yerleştirilebilir. Meme protezinin eski boşluğa tekrar girmesini engellemek için eski cep kısmen alınır ve sonra dikişlerle tamamen yok edilir.

Kas altında yeni cep, Asellğler Dermal Matrix (ADM) tabakası ile güçlendirilebilir ya da bu meme onarımı, kas altında yeni oluşturulan cebin, meme protezlerini tutmaya yardımcı koruyucu bir siper olarak eklenebilen ve yeni cebi çok fazla esnememesi için destekleyen koruyucu diğer bir ağ (mesh) ile güçlendirilebilir.

Yeni kas altı cep tekniği ile Meme Düzeltme
İçin Uygun Bir Aday mıyım?

Yeni kas altı cep tekniği ile meme düzeltme çoğu malpozisyonlar için uygulanabilir. Fakat bu yöntem, çok ince dokulu kadınlarda uygun olmayabilir. Hastanın bu işleme uygun bir aday olup olmadığı uzman bir cerrah tarafından yapılacak muayenede belirlenebilir.

Yeni kas altı cep tekniği meme düzeltmeleri, küçük düzeltmelerle sınırlı kapsülorafi işleminden daha güvenli ve kesin olduğu için özellikle, daha büyük ve karmaşık düzeltmelerin gerektiği hastalar için uygundur.

Yeni Kas Altı Cep Tekniği İle
Meme Onarımı Sınırlılıkları ve Riskleri

Yeni kas altı cep tekniği ile meme düzeltme ameliyatı (meme onarımı ameliyatı), protez sonrası malpozisyon ya da kapsüler kontraktür gibi sorunlar yaşayan her kadın için iyi bir seçenektir. Bazı kapsüler kontraktür vakalarında tümüyle bir kapsülektomi daha iyi seçenek olabilir.

Kapsülektomi yöntemi ya da neosubpectoral bir yaklaşım teknik bir meseledir ve cerrahın kararına bağlıdır. Benzer olarak, üzerini örten dokuların özellikle zayıf olduğu yerlerde, Accellular Dermal Matrix ile ya da ağ (mesh) ile desteklenmiş arka kapsül cep kapağı (posterior Kapsular flap) kullanılarak malpozisyon daha iyi onarılabilir.

Yeni Kas Altı Cep Tekniği ile
Meme Onarımı Sonuçları

Deneyimli ellerde Yeni kas altı cep tekniği ile meme düzeltme ameliyatı, hastalara arzuladıkları sonuçları sağlamada oldukça başarılıdır. İşlem süresince genellikle meme cebi içerisine yerleştirilen ADM, zayıf dokuyu güçlendirir ve hastanın kendi dokularını yenilemede yardımcı olarak yeni hücre gelişimini destekler.

ADM, proteze ekstra bir koruma ve destek katmanı sağlayarak “iç sutyen” görevi de görür. Ayrıca, ADM, daha doğal görünen sonuçlar ortaya çıkarmada protezlere yardımcı olur. Kapsüler kontraktür ile yaygın olan yara izi dokusunun çıkarılması hastanın yaşadığı ağrıların hafiflemesine yardım eder.

Protezlerinin malpozisyonundan sıkıntı çeken hastalar, neopectoral meme düzeltme işleminden sonra genellikle daha fazla sorun yaşamazlar. Ancak, tekrar bir sorun yaşanırsa, gerektiğinde başka bir cep daha kolayca yapılabilir.

Meme Onarımı
Dünyada Çok Popüler Bir İşlem

Yeni kas altı cep tekniği ile meme düzeltme ameliyatı çok popüler bir işlem olmaktadır ve dünya genelindeki cerrahlardan olumlu tepkiler almaktadır. Meme malpozisyonunda ve kapsüler kontraktürde çok etkili bir tedavidir.

Meme protezi düzeltme ameliyatında uzman birçok plastik cerrah, Yeni kas altı cep tekniği ile meme onarımı ameliyatını malpozisyon ve kapsüler kontraktür yaşayan kadınlara oldukça tavsiye etmektedir.

Latıssımus Flep
Meme Yeniden Yapılandırması

Latissimus dorsi sırtımızda bulunan vücudumuzun en geniş kasıdır. Bu kas ile yapılan doku nakli, kişinin kendi vücudundan nakledilen öz kaynaklı bir meme yeniden yapılandırma seçeneğidir. Latissimus flep yönteminde, sırt bölgesinden alınan kas ve deri, meme yeniden yapılandırılmasında kullanılmaktadır.

Deri ve kas elipsine, sırt bölgesinden, alınmış meme bölgesine tünel yapılarak geçilir. Bazen silikon protezler memeyi büyütmek için Latissimus flep ile kullanılır. Latissimus flep yöntemi bazı seçilmiş hastalar için ideal olabilir. Bu yüzden, bu yöntemle ilgileniyorsanız doktorunuzla konuşunuz.

Meme Onarımı
Yapılandırmasında Düzeltme

Memenin alınması ve yeniden yapılandırmanın ardından birçok kadının bu işlemde düzeltmeye ihtiyacı olabilir. Meme yeniden yapılandırmasında düzeltme, meme ucu oluşturmak, asimetri ya da şekil bozukluklarını iyileştirmek, memeyi konturlamak için veya kapsüler kontraktür gibi problemler sebebiyle yapılabilir.

Yaygın prosedürler arasında yağ enjekiyonu, protez değişimi, meme küçültme/alınması, karşı sağlam memeye yapılacak simetri ameliyatları ve kapsül ameliyatları sayılabilir. Bazı kadınlar, başka sebeplerden dolayı da düzeltme ameliyatı isteyebilirler. Başlangıçtan sonraki yıllarda da meme yeniden yapılandırmasında düzeltmeye ihtiyaç duyulabilir.

Onkoplastik
Meme Onarımı Yeniden Yapılanma

Lumpektomi ya da diğer bir deyişle memenin kısmen alınmasını takiben, memedeki eksik dokudan dolayı boyut ve şekilde uyumsuzluklar meydana gelebilir. Bu durum, memenin kendisinde istenmeyen çöküntüler oluşturabilir ya da meme ucunun pozisyonunda, özellikle normal memeye kıyasla değişiklikler meydana gelebilir.

Onkoplastik yeniden yapılanma, daha iyi bir estetik görünüm için meme dokusunun harekete geçirerek ve şekil vererek bu farklılıkları önlemeye ya da düzeltmeye çalışır. Çoğunlukla, bu durum genel simetri ve şekli düzeltmek için diğer memede de küçültmeyi ya da dikleştirmeyi zorunlu kılabilir.

Meme Onarımıiçin En Uygun Adaylar Kimlerdir?

Tedavi olduktan sonra memesiz kalan bir hasta gerçekten sosyal düzeyde bir ruh sıkıntısına uğruyor, ailevi sıkıntılara yol açabiliyor, elbise giydir zaman oranın boş kalması, oralara bir şey sıkıştırma çabaları, hastaların ciddi düzeliyor sosyal problemleri oluyor.

Meme onarımı için en uygun adaylar özellikle kanser tedavisinin yapıldığı anda plastik cerrahla bağlantıya geçen adaylardır.

Meme onarımı zamanlaması çok önemli. İlk anda kanser tedavisi ile birlikte plastik cerrahla da ortaya konulacak bağlantı ve onunla görüşmek hastanın ilerde kazanacağı memenin estetik olarak çok mükemmel olması sonucunu getirmektedir.

Yani ileride çok iyi bir memeye sahip olmak istiyorsanız en başından, daha işin en başından bu işe yönelmeniz gerekiyor.

Kanser Tedavisi Hiç Aksamadan Artık Yeniden Meme Yapabiliyoruz

Önemli olan burada bir koordinasyon içinde çalışması doktorlarımızın.

Yani meme tümör cerrahi ile plastik cerrahın bir koordine vaziyette çalışması, bu koordinasyonun sağlanması.

Meme kanserinden kurtulunduğu zaman artık hastalarımızın sağ kalım süreleri çok yüksek. Yani bu kanserin ciddi düzeyde tedavisi mümkün.

İşte Bunları Çözebilmek Adına En Başında Planlama Yaparak Bu İşe Girmeleri Gerekiyor

Kimler uygun aday, buna karar verebilmek için ameliyatın en başından itibaren planlamaya girmek gerekir.

Eş zamanlı olarak tümör ameliyatı ile aynı anda yapılacak adaylar var, bir de geç dönemde planlanması gereken adaylar var. Bunları hastalığın evresine, hastanın yapısına ve çok değişik özelliklere bağlı Irak değişiyor.

Burada esas önemli olan hastanın karar vermesi. Her hasta bizim için uygun aday. Yaş sınırı yok. Her yaşta meme onarımı yapılabilir ve bu en önemli parametre bizim için hastanın kendisinin istemesi.

Her türlü yolla kendi dokusundan dışarıdan alınan silikon protez ile meme onarımını en mükemmel şekilde her yaşta ve her hastaya sağlayabiliyoruz.

Meme Onarımının
Meme Estetiğinden Farkı

Meme onarımı ameliyatları temel olarak meme estetiği ameliyatlarında farklılıklar göstermektedir.

Özellikle bazı hastalarımız bize başvurdukları zaman meme kanserinden sonra yapılacak onarımların meme büyütme estetiğine benzediğin düşünmektedirler. Aslında durum çok da böyle değildir.

Çünkü meme dokusunun tamamının alınması gerekli olmaktadır bu ameliyatlarda.

Meme dokusunun tamamı alındığı zaman geride kalan şey sadece bir deri dokusudur.

Bize kalan şey ve bu deri dokusunun içine silikon yerleştirmek normal estetik ameliyattaki silikon yerleştimekten farklılıklar göstermektedir.

Meme kanserinden sonra meme yeniden yapılabilir mi?

Meme Onarımı
En İyi Nasıl Yapılır?

Kan dolaşımı yeterli olan bir deri saptandığı zaman meme onarımlarını en güzel şekilde yapabilmekteyiz. Bu da bir takım çalışması ile olabilmektedir. Meme tümör cerrahisini yapan genel cerrahların özellikle geride bıraktığı dokularda kan dolaşımını bozmadan yapılan, tecrübeli cerrahlar tarafından yapılan ameliyatlardan sonra yaptığımız onarımlar daha başarılı sonuçlar vermektedir.nÖzellikle meme kanseri ameliyatından sonra yapılan onarımlardan ertesi gününde hastayı değerlendirdiğimiz zaman ağrı düzeylerini, meme kanseri olmayan, estetik amaçlı yapılan ameliyatlara göre daha fazla olmadığını görmekteyiz.

Yani meme kanseri ameliyatı, ameliyat sonrası dönemi olarak ağrı açısından meme estetiği ameliyatlarından daha fazla ağrı yapmamaktadır ve bu ağrı düzeyini iyi ağrı kesicilerle de çok rahat kontrol edilebilmekteyiz.

Meme kanserinden sonra meme yeniden yapılabilir mi?

Kaç Gün İçinde
İşe Dönüş Yapabilirim

Ameliyattan sonra ortalama olarak meme kanseri ameliyatı ve onarım ameliyatından sonra 10-15 gün içinde işe dönüş mümkün olmaktadır. Çünkü meme estetiği ameliyatından farklı olarak direnler mevcuttur ve bu direnlerin biraz daha uzun süre kalması gerekmektedir.

Bu diren takibi ve tedavi sürecinin takibi ile birlikte işe dönüş, günlük hayata dönüş ortalama olarak 10-15 gün olabilmektedir. Tabii ki meme kanserinin ameliyattan sonraki tedavi süreci daha da uzayabilmektedir.

Bu tedavi politikasını özellikle toplanan meme konseyi tarafından verilecek kararlar etkilemektedir.

Meme Onarımlarında Simetrizayon Prosedürleri⁣

Eğer hastamızın orjinal memesi küçükse, onarım yaptığımız memeyi orjinal memeye benzetmemiz gerekiyor. İmplant ile onarımlarda genellikle eşit volumlerde implantlar tercih ediyoruz.

Ya da kendi dokusundan doku alarak eşit büyüklükte meme yapmaya çalışıyoruz. Buna rağmen onarım yapılmış meme karşı meme gibi doğal yani aşağıya doğru sarkık olamamakta.

Bu durumda da karşı memeye meme dikleştirme, küçültme, büyütme gibi meme ile ilgili tüm estetik işlemleri uygulayabilmekteyiz.⁣

Meme Onarımı Ameliyatı Sonrası Karşı Memeye Yapılabilen Girişimler⁣

Tek taraflı meme onarımı ameliyatından sonra karşı memeye yapılacak girişimlerden bahsediyordum. Eğer karşı meme büyük ve sarkıksa onarım yapılan meme daha dik ve karşı memeden farklı görüntüde olabilmektedir.

Büyük ve sarkık olan memenin toparlanması işlemini hastanın görmüş olduğu tedaviler çok etkilemektedir. Hasta kemoterapi, radyoterapi sürecinden geçiyorsa özellikle radyoterapi estetik görünümü çok etkilemektedir.

Bundan dolayı radyoterapi etkilerinin ortadan kalkmasını bekliyoruz. Bu, yaklaşık 1 yıllık bir süreç. Karşı memeye simetrizasyon girişimi amacıyla küçültme yapabilmekteyiz. Bazı hastalarda sadece sarkıklığı giderme, bazı hastalarda da implant yerleştirerek diğer memeye benzetebilme işlemlerini gerçekleştiriyoruz.⁣

Meme Onarımlarında Silikon Seçimi⁣

Silikonlar estetik amaçlı olarak meme dokusunun altına yerleştirilebilir. Fasya dediğimiz kasın zarının altına veya kas altı dediğimiz kasın kendisinin altına yetleştirebildiği gibi iki planlı dediğimiz hem kas altı hem doku altı şeklinde yerleştirilebilir.

Silikonların da birçok çeşidi var. Yuvarlak olanları, damla formunda olanları var. Memeye yerleştirildiği zaman normal meme dokusu olduğu zaman yuvarlak ve damla silikonların dışarıdan görünüşü üst pol ve dekolte dolgunluğu sağlayacak şekilde düzenlenmektedir. Ancak onarımlarda farklı bir yol seçiyoruz.⁣

İşlem sonrası 1-3 gece kadar hastanede kalmanız gerekebilir. Karın bölgesinde bir miktar şişlik olabilir. Şişlik birkaç hafta devam edebilir. Burada bir karın korseniz olacak ve bunu 3-6 hafta takmaya devam etmelisiniz. Bu, şişliğin inmesine ve kesinin korunmasına yardımcı olur.

Drenleriniz çıkarıldıktan sonra, korse benzeri bir kıyafet giyebilirsiniz. Yeniden yapılan memenizin de şişmesi mümkündür. Genellikle, kesiler boyunca görünmeyen ve kendiliğinden kaybolan dikişler kullanılır. Yeniden yapılanmış memede kan dolaşımına engel olmamak için karın bölgesindeki korseyi kaburgaların bittiği yerin altında tutmanız önemlidir.

Yaklaşık bir hafta içinde normal tüm aktivitelerinizi sürdürebilir duruma gelirsiniz. Baş dönmeniz olmadığı takdirde yürüyüşler yapabilirsiniz. Ağır egzersizler, ağır kaldırma ve karın egzersizleri 6 hafta boyunca yasaklanmaktadır.

Birkaç gün ağrınız olabilir ve ağrının çoğu karın bölgesinde olacaktır. Karnınızdaki gerginlik ve sızlama 2 haftaya kadar sürebilir. Operasyon sonrası ağrınızı kontrol altına almak için size farklı ağrı kesiciler verilecektir. Ameliyat sonrası hastanede yatarken ağrı kesicilerle ağrınız başarılı bir şekilde hafifletilip çıkış gününe kadar ağrının azalması sağlanacaktır.

Ameliyat sonrası ilk kontrolünüz hastaneden çıktıktan sonra üç, dört gün içinde olur. Burada, kesilerinizi ve aktarılan dokunun bütünlüğü kontrol edilip iyileşme bulgularını gözlemleyerek ameliyat sonrası sürecinizi takip edeceğiz. Sonrasında, drenleriniz çıkarılmaya hazır olana kadar haftalık kontrollere geleceksiniz. Karın da bir miktar rahatsızlık ve baskı hissi oluşabilir.

Birçok hasta yaklaşık 3 hafta izin kullanır. İşiniz fiziksel güç gerektiriyorsa 6 hafta izin kullanabilir ya da ağır kaldırmadan çalışabilirsiniz.

Uyuşturucu ağrı kesicileri kullanmayı bıraktığınız, zihninizin yeterince açık olduğunu hissettiğiniz ve fiziksel olarak araba kullanacağınızı düşündüğünüz zaman bunu yapabilirsiniz.

Genellikle, iki farklı grup ağrı kesiciler reçete olarak size verilecektir. Ağrınızı kontrol altına almak için birini ya da diğerini alabilirsiniz. Ayrıca, ağız yoluyla alınacak bir antibiyotik de yazılmaktadır.

Kesilerinizi kapatan steril strip yapıştırıcı bandınız olacaktır. Kesileriniz ıslanabilir. Doktorunuzla görüşmeden herhangi bir merhem sürmeyiniz. Yeniden yapılandırılmış meme üzerindeki kesilerinize kontroller yapılacaktır.

Hastaneden ayrıldıktan sonra, ameliyat sonrası ilk randevunuza kadar herhangi bir şey yapmanıza gerek yoktur.

Ameliyatı takiben, takmanız için size bir karın korsesi verilecektir. Bu kuşak, kesi üzerini ve alt karın bölgenizi saracaktır. Bunu yaklaşık 3-6 hafta boyunca gün boyu kullanmanızı öneriyoruz. Bundan sonra, şişlik ve konturun iyileşmesine katkıda bulunmak için sadece gündüzleri korse giymeye başlayabilirsiniz.

Meme rekonstrüksiyonu ameliyatlarından sonra özellikle koltuk altı lenf bezlerinden örnek alınması veya koltuk altı lenf bezlerinin tamamen temizlenmesi gerekebilmektedir.

Bu hastalarımızda kolda lenfödem dediğimiz, lenf dolaşımının bozulmasına bağlı olarak bir şişlik ortaya çıkabilmektedir. Bununla ilgili özel bir terapi uygulamaktayız. Özel kompresif baskılı çorap korseler giydirmekteyiz.

Bunların dışında bu koldan yapılabilen ve yapılamayan işlemler var. Bu koldan kan aldırmıyoruz, iğne yaptırmıyoruz, tansiyon ölçtürmüyoruz, manikür yaptırmıyoruz, dikiş dikerken elimize iğne batmasını engellemek için yüksük kullanıyoruz. Bu şekilde, o kolumuzu korumaya alarak lenfödeme bağlı komplikasyonların çıkmasını önlemekteyiz.

Meme onarımı ameliyatları sonrasında gündelik egzersizlere ne zaman başlayabilirim şeklinde bir soru tarafımıza ulaştı.

Hastalarımızın günlük spor egzersizlerine başlamasıyla ilgili olarak yaklaşık 6 haftalık bir süre öngörüyoruz. Ameliyatın hemen ertesi günü hastalarımızı normal yürüyüşe başlatabiliyoruz.

Yürüyüş miktarını her hafta artırarak aşağı yukarı ilk hafta 1 km, ikinci hafta 2 km ve gittikçe artan mesafelerle yürüyüşlere izin vermekteyiz. Ancak kol ile yapılan egzersizlere, pilates, yoga gibi sporlara 6 hafta sonradan başlanmasına izin vermekteyiz. Bu egzersizlere baştan yavaş başlanmasını ve günler içerisinde artırılmasını önermekteyiz.

Meme onarımı ameliyatlarından sonra hastalarımıza önerdiğimiz medikal yani fizyoterapi yerine geçebilecek egzersizleri form şeklinde hastalarımıza veriyoruz.

Birlikte çalıştığımız profesyonel fizyoterapistlerimiz hastalara bunları göstererek kendilerine tarif ediyor. Bu şekilde, evde ameliyat sonrası dönemde hastanın hareketsiz kalması engellenmiş oluyor.

Çeşitli egzersizler ile ameliyat sonrası dönemde eklem hareket kısıtlılığının engellenmesi, kollarda oluşabilecek ödemlerin önüne geçilmesi ve hastalarımızın daha sağlıklı hale hızla dönebilmesi sağlanabilmektedir.

Karşı meme büyük ve sarkıksa onarım yapılan meme daha dik ve karşı memeden farklı görüntüde olabilmektedir. Büyük ve sarkık olan memenin toparlanması işlemini hastanın görmüş olduğu tedaviler çok etkilemektedir.

Hasta kemoterapi, radyoterapi sürecinden geçiyorsa özellikle radyoterapi estetik görünümü çok etkilemektedir. Bundan dolayı radyoterapi etkilerinin ortadan kalkması beklenir. Bu, yaklaşık 1 yıllık bir süreç.

Karşı memeye simetrizasyon girişimi amacıyla küçültme yapılabilir. Bazı hastalarda sadece sarkıklığı giderme, bazı hastalarda da implant yerleştirerek diğer memeye benzetebilme işlemlerini gerçekleştirilebilir.⁣

Kemoterapi ve radyoterapi hiç onarım yapılmamış hastalarda bile ameliyattan 1 ay sonra yapılır. Onarım yapılan hastalarda da bu süreç etkilenmiyor.

Yani 1 ayda bu iyileşme tamamlanır ve bu sürece rahatlıkla geçilebilir. Küçük sayıda olan hasta grubunda ameliyata bağlı problemler ortaya çıkmaktadır. Ancak bu problemlerin çözümü ile ilgili hızlı hareket ederek hastanın tedavi sürecini aksatılmamalıdır.

Bununla ilgili gerekli tedbirler alınmalıdır. Onarım yapmak kişinin özgüvenini artıran ve ameliyat sonrası sürece daha iyi adapte olmasını sağlayan çok önemli bir kriterdir.⁣

Medikal tedavinin dışında hastalardan özellikle ameliyatın ertesi günü bol su içmelerini istenilir. 3 litrenin üzerinde su içildiği zaman narkozun etkisi kayboluyor.

Hipovolemi denilen vücudun su kaybının yerine konmasıyla hastalar daha hızlı toparlanıyor ve kendilerini daha zinde hissediyorlar.

Bunun dışında 2 saatte bir ayağa kalkıp yürümeleri gerekiyor. Bacaklarda oluşabilecek kan pıhtılaşması ve buna bağlı olarak oluşacak embolilerin önüne geçmek için bu yürüşlerin her 2 saatte bir tekrarlanması gerekiyor.

Bunların dışında meme onarımı için nefes egzersizi de çok önemlidir.

Ameliyat sonrası dönemde hastanın sıvı tüketim miktarı önemlidir. Ameliyat anında kan ve sıvı kayıpları, anesteziye bağlı kayıplar ortaya çıkmaktadır.

Ayrıca, diüretik etki adı verilen fazla idrar atımına bağlı olarak ameliyat sonrası dönemde daha fazla sıvı tüketimi yapılmalıdır.

Bu nedenle, hastalara 3 litrenin üzerinde günlük sıvı ihtiyacını karşılayacak su veya benzeri sıvıların tüketimini önerilir.

Özellikle meme onarımı ve diğer estetik ameliyatlarından sonra ameliyat sonrası 1 hafta boyunca 3 litreden fazla su tüketerek bu sıvı kayıplarının yerine konulması gerekir.

Göğüs rekonstrüksiyonu herhangi bir nedenle (kanser, yanık, memede gelişim geriliği vb.) memenin alınmak zorunda kalınmasından sonra memeden geriye kalan doku ve deriden yeniden meme oluşturma işlemidir.

Eğer geride kalan doku yeterli ise kendi dokularından yapılır.

Eğer yeterli değilse dışarıdan prostestik onarım denilen yöntemle herhangi bir silikon protez ile kişinin kendi vücudundan alınan yağ dokusu veya farklı dokularla da memenin yeniden yapılma işlemine göğüs rekonstrüksiyonu adı veriliyor.

Kanama, ameliyatlarda her zaman potansiyel bir risktir. TRAM flep yönteminde, ameliyat süresince kan kaybı minimuma indirildiği için kan nakline gerek yoktur. Ancak, kan bağışı olmaması konusunda son derece karalıysanız ya da bunu reddediyorsanız ameliyat öncesinde doktor ve hemşirelerinize bunu bildirmelisiniz.

Yeterince rahat hissettiğinizde ilişkiye girebilirsiniz. Ancak, kesilerinizin iyileşmesi için 1 hafta beklemenizi öneririz. Karın bölgesindeki kesiler üzerine çok fazla baskı yapılması önerilir. Ayrıca, ameliyattan hemen sonra, yapılandırılmış meme üzerine elle müdahale yapmaktan kaçınınız.

Karın boyunca, genellikle kasığın bir tarafından diğerine uzanan bir kesiniz olacaktır. Drenlerden dolayı, kasık kıl çizgisinde ya da biraz üzerinde iki küçük kesiniz de olacaktır. Göbek deliği içinde de kesiniz olacaktır. Meme üzerindeki izler, yer değiştirilen deri miktarına bağlı olarak değişiklik gösterir.

Ameliyat sonrasında biriken suyu toplamak için genellikle karın bölgesinde iki, yeniden yapılan memede de bir dren olması gerekir. Hastaneden ayrıldığınızda bu drenler yerinde bırakılır. Günde bir kere bu sıvıyı boşaltıp çıkan sıvı miktarını ölçmeniz gerekir.

Hastaneden ayrılmadan önce hemşire size nasıl yapıldığını gösterecektir. Drenlerin ne kadar takılı kalacağı kişiden kişiye değişir. Genellikle 1 ya da 2 hafta kalır. Geniş kıyafetler altında hiç belli olmaz.

Ameliyat sonrası drenler alındıktan sonra yıkanabilirsiniz.

Uyuşturucu ağrı kesiciler kabızlığa sebep olabilir. Bu durumda, duphalac almanızı öneriyoruz. Bu ilaç reçetesiz olarak eczanelerde satılmaktadır.

İlacı, eve döndüğünüzde alıyor olmalısınız ve uyuşturucu ağrı kesiler kullandığınız sürece devam etmelisiniz. Ayrıca, lif içeren gıda alımını artırma, meyve ve sebze tüketme ve çok miktarda sıvı içme de bu konuda size yardımcı olacaktır. Eğer kabızlık ciddi bir probleme dönüşürse muhakkak doktora danışmanızı öneririz.

Anesteziden sonra, bazı hastalar idrar çıkarmada sıkıntı çeker.ancak hastanede bulunduğunuz sürede sonda ile bu sorun çözülmektedir. Hastalar genellikle ilaç vücutlarından çıktıktan sonra idrar çıkarabilmektedirler.

Doktorunuz genellikle kendiliğinden yokolabilen dikişler kullanır. Bu dikişler dışarıdan görünmez ve vücut tarafından emilir. Dren takılan yerde onu tutan bir dikişiniz olacak ve bu dikiş drenle birlikte çıkarılacaktır.

Fiziksel olarak hazır hissettiğinizde seyahat edebilirsiniz. Ancak, ameliyat sonrası iki hafta içerisinde yapacağınız uzun süren yolculuklar size rahatsızlık verebilir. Bunun yanında, ilk 2-3 hafta sizi haftalık olarak ofiste görmek isteyeceğiz.

Egzersizler medikal olarak yapılması gereken egzersizlerdir. Özellikle meme rekonstrüksiyonu ameliyatından sonra kol bölgesinde bir ödem oluşmaması veya hareketsizliğe bağlı kolun hareket kısıtlılığına gitmemesi için yapılması gerekli fizyoterapi egzersizleri var. Bu egzersizler fizyoterapistler tarafından hastalarımıza gösteriliyor. Bir de gündelik yapılması gereken egzersizler var.

Direnler, meme onarımı ameliyatlarının en önemli ameliyat sonrası bölümünü oluşturmaktadır. Çünkü iyileşme döneminde direnlerin çekilmesiyle birlikte hasta normal hayatına çok rahat bir şekilde devam edebiliyor. Genellikle kullandığımız silikondan üretilen, yumuşak, Jackson Pratt adını verdiğimiz bir diren çeşidi var. Bu direnin vücuda girdiği kısım ince bir hortum, tüp şeklinde olup sıvının içine biriktiği kısımda da sıkılabilen bir haznesi bulunuyor. Bir de hemovak diren adını verdiğimiz daha öncelerden kullandığımız bir diren çeşidi var. Bunun uç kısmı daha sert plastikten yapılmış. Vücuda girdiği yer de biraz daha iritasyon ve ağrı yapabiliyor. Bu nedenle, daha yumuşak olan Jackson Pratt direni tercih ediyoruz.

Genellikle meme onarımı simetrizasyon prosedürleri denir. Eğer hastanın orjinal memesi küçükse, onarım yapılan memenin orjinal memeye benzetilmesi gerekir. İmplant ile onarımlarda genellikle eşit volumlerde implantlar tercih edilir.

Ya da kendi dokusundan doku alarak eşit büyüklükte meme yapmaya çalışılır. Buna rağmen onarım yapılmış meme karşı meme gibi doğal yani aşağıya doğru sarkık olamamakta.

Bu durumda da karşı memeye meme dikleştirme, küçültme, büyütme gibi meme ile ilgili tüm estetik işlemleri uygulayabilmekteyiz.⁣

Ameliyatlardan sonra karşı memeyi simetrik hale getirebilmek için ne zaman işlem yapılabilir? Meme onarımı niteliği çok önemli. Yani yapılmış olan meme implanttan mı yoksa kendi dokularından mı oluşmuş.

Bunların dışında hastanın memesinin büyüklüğü de çok önemli. Küçük veya büyük meme farketmektedir. Eğer hasta radyoterapi gibi ek bir tedavi almamışsa ve memeleri küçükse 6 aydan itibaren karşı memeye girişimlerde bulunulabilir.

Radyoterapi alan ve büyük memeli hastalarda memenin yerleşip son haline gelmesi ve radyoterapi etkilerinin ortaya çıkması için 2 yıla kadar beklenebilir.⁣

Meme rekonstrüksiyon ameliyatından sonra hastalara diren takılmaktadır. Bu direnleri direnaj miktarına göre belirli bir süre tutulur.

Direnlerin olduğu dönemde yan yatmak çok konforlu olmayabilir. Tek göğüsten ameliyatlı hastalara direnin olmayan tarafa yan yatmalarının bir zararı olmaz.

Ama iki taraflı direni olan hastalarda sırtın altına yastık koyarak çok hafif yan yatılabilir. Direnler çıktıktan sonra, yaklaşık 2-3 haftadan sonra hastaların yan yatmasında hiçbir mahsur yok. Yüzüstü yatmak sakıncalı. Yüzüstü 2 aydan sonra yatılabilir.

Obezite günümüzün en büyük problemlerinden birisidir. Beslenme alışkanlıklarının değişmesi ve hareketsiz bir yaşamın ortaya çıkmasıyla ciddi bir obezite problemi bütün dünya toplumlarının en büyük problemlerindendir.

Obezite ile mücadelede özellikle gastrik cerrahilerden sonra ciddi bir kilo verme süreci oluyor. Bu kilo verme sürecinde vücudun genetiği, esnekliği çok iyi değilse plastik cerrahi operasyonlarıyla ciddi düzeltmeler yapılmaktadır.

Memenin yapısına göre meme kanseri riski bazı kişilerde daha yüksek olabiliyor. Yine bir mamografi (memenin röntgeni) göstermek gerekiyor.

Meme dokusu ne kadar fazlaysa meme kanseri gelişme riski de o kadar fazla oluyor. yağlı memeden kanser ortaya çıkma ihtimali oldukça düşüktür. Dokunun fazla olduğu memede daha fazla doku olduğu için meme kanseri gelişme riski daha yüksek olmaktadır.

Meme kanseri artık günümüzde çok iyi tedavi edilebilen ve %90'a ulaşan başarı ile tedavi edilebilen bir hastalık olarak karşımıza çıkıyor.

Ancak evrelere göre, hastanın ameliyat sonrası alacağı radyoterapi, kemoterapiye göre bizim yapacağımız onarım yöntemlerinde farklılıklar ve değişiklikler olabilmektedir.

Günümüzde tedavinin çok daha basit ve hastaya çok az miktarda yük getirecek şekilde olmasına özen gösteriliyor. Bu hastalarda en az tedavi ile en iyi sonucun alınacağı yöntemleri belirleniyor.

Hastalarda evrelere göre bu durum farklılık gösterebilmektedir.

Yorumlar

120 Comments to “ Meme Onarımı Nedir? Meme Rekonstrüksiyonu Ameliyatı”
 1. melike says :Cevapla

  hocam merhaba. malum kanser süreci çok zor neyseki atlattık. onarım sırasında yine bir sorun olur mu? artık çok korkuyorum böyle şeylerden.

  1. Doç. Dr. Erdem Güven says :Cevapla

   Merhaba,
   Ameliyatlarla ilgili tüm planlamaların yapılabilmesi için doktor bey ile görüşme organize edebiliriz. Görüşme sırasında merak ettiğiniz tüm detayları kendisine sorabilirsiniz. Muayenelerimiz ücretsizdir. Randevu için 05325671766 nolu telden iletişime geçebilirsiniz. İyi günler dileriz.

 2. Gülşah says :Cevapla

  bu işlem sağlık açısından risk yaratır mı?

  1. Doç. Dr. Erdem Güven says :Cevapla

   Merhaba,
   Ameliyatlarla ilgili tüm planlamaların yapılabilmesi için doktor bey ile görüşme organize edebiliriz. Görüşme sırasında merak ettiğiniz tüm detayları kendisine sorabilirsiniz. Muayenelerimiz ücretsizdir. Randevu için 05325671766 nolu telden iletişime geçebilirsiniz. İyi günler dileriz.

 3. hilal says :Cevapla

  meme onarımından sonra tekrar şekil bozukluğu ya da protezin zarar görmesi gibi durumlar hiç ortaya çıkıyor mu?

  1. Doç. Dr. Erdem Güven says :Cevapla

   Merhaba,
   Ameliyatlarla ilgili tüm planlamaların yapılabilmesi için doktor bey ile görüşme organize edebiliriz. Görüşme sırasında merak ettiğiniz tüm detayları kendisine sorabilirsiniz. Muayenelerimiz ücretsizdir. Randevu için 05325671766 nolu telden iletişime geçebilirsiniz. İyi günler dileriz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

TOP