Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]

İnsan yüzünde yaşlanmaya bağlı olarak sarkma ya da gevşeme gibi sorunlar meydana gelebilir. Bunlar çoğu zaman ciddi sağlık sorunlarına yol açmamakla birlikte, yaygın olarak estetik kaygılar sebebiyle giderilmek istenir. Yüzdeki gevşemeler ve sarkmalar, deri altında bulunan ve SMAS adı da verilen anatomik bağ dokularında gerçekleşir. Günümüzde geliştirilmiş olan teknikler sayesinde gevşeyen ve sarkan dokular gerilebilmekte ve yüzde daha genç bir görünüm sağlanabilmektedir. Peki anatomik bağ dokusu ya da SMAS nedir, özellikleri nelerdir? Yüz gençleştirme operasyonlarında hangi teknikler kullanılır? Tüm merak edilenleri hep birlikte incelemeye başlayalım...

Anatomik Bağ Dokusu ya da SMAS Nedir?

SMAS, yüzeysel kas ve bağ doku sistemi olarak da adlandırılabilir. Esasen yüzde bulunan yumuşak doku katmanlarıdır. Organize fibröz bir ağdır ve tüm yüzü sarar. Bu bağ dokuları, yüzün derisinin askılanmasını ve yüz yaşlanmasından kaynaklı sorunların giderilmesini sağlar. Bu bağ dokuları göz etrafında ve yanak bölgesinde bulunduğu gibi, yüzün hemen hemen tüm bölgelerine yayılmış haldedir.

Özellikle göz kapağından sonra üst yanak bölgesinde yukarıya doğru askılananan ve orbitomalar septum denilen özelleşmiş bir bağ dokusu vardır.

Bu özelleşmiş bağ dokusunun hemen altında tüm yüzü kaplayan, fakat özellikle de gıdı ve boyun bölgesine uzanan ince bir bağ dokusu vardır ve derinin hemen altında yer alır.

Yüzde bulunan ve SMAS denen bu bağ dokularının gevşemesi ve sarkması ile birlikte, yüzde yaşlanmanın etkileri daha belirgin şekilde görülmeye başlamaktadır. İşte yüz germe ameliyatlarında da SMAS denen bu bağ dokuları gerilmekte ve böylelikle yüzde daha genç bir görünüm yaratılmaktadır. Bu yüzden de SMAS denen anatomik bağ dokularının yüz yaşlanmasındaki önemi büyüktür.

İletişime Geç


Anatomik Bağ Dokularının Özellikleri

Yaşlanma ilerledikçe anatomik bağ dokularının önemi daha da ortaya çıkar. Söz konusu bağ dokuları hakkında bilinmesi gereken en temel özellikler şu şekilde:

  • Doku katmanı saçlı deriden başlayarak boyuna kadar devam eder. Baş ve boyun bölgesinde de devamlılık halindedir.
  • Bu dokudaki sarkma ve gevşeme büyük ölçüde yer çekimi ile ilgilidir. Sarkan dokunun büyük bir kısmı bu katman içerisinde yer alır.
  • İçerisinde yüzeysel perde biçimli kaslar bulunur. Göz kapaklarının ve boynun sarkmasında en önemli etken bu kaslardır.
  • SMAS katmanında gerçekleşen gevşemenin giderilmesi, yüz gençleştirmede kullanılan modern tekniklerin temeli durumunda.
  • SMAS katmanının 2 kat altında, yüz kaslarının hareket ettirmeye yarayan ve zarar gördüğünde risk yaratabilecek olan sinirler bulunuyor.

Yüz gençleştirme işlemini yapacak olan tecrübeli bir cerrah, işlemi SMAS katmanının altında yer alan sinirlere zarar vermeden gerçekleştirebilir. Fakat tecrübesiz ve bu alana hakim olmayan bir cerrah tarafından yapılan işlemler, SMAS katmanı altında bulunan sinirlere zarar verebilir ve bu durumda kalıcı hasarlar oluşabilir. Bu yüzden de güvenilir ve başarılı bir cerrahtan destek alınmalıdır.

Yüz Gençleştirme Operasyonunda En Çok Kullanılan Teknikler

Yüz gençleştirme operasyonlar 3 ana yaklaşım bulunuyor. Bunlar SMASectomy, SMAsplication ve SMASlift. Şimdi hep birlikte bu tekniklerin detaylarına bakalım…

 

  • SMASectomy: Katmandaki gevşekliği giderebilmek için parça çıkarma ve dikme.
  • SMASplication: Katmandaki gevşekliği giderebilmek için parça çıkarmadan içe katlama ve dikme.
  • SMASlift: SMAS katmanını derin dokulardan ayırma ve yeniden pozisyonlandırma.

Bu 3 farklı teknikten hangisinin uygulanacağına, hastaların durumuna, yaşına ve anatomik özelliklerine göre karar verilmektedir.

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi, kalıcı hasar oluşmasını engellemek için tecrübeli bir cerrah ile çalışmak gerekmektedir.

Bu makaleler bilgilendirme amaçlı yazılmıştır. İşlemin yapılıp yapılmadığını ve size uygun tedaviyi belirlemek için doktorunuzla görüşmeniz gerekmektedir.

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

TOP