Meme Ucu Deformitelerinde Tedavi

 

Click to rate this post!
 
[Total: 1 Average: 5]

 

Meme Ucu Deformitesinin
Tedavisi

Meme ucu, memede bulunan koyu renkli doku çıkıntılarına verilen isimdir. Etrafında “areola” isimli koyu pigmentli dairesel bir alan bulunan meme ucu, şekil ve renk bakımından değişkendir. Ancak boyut ve renk farklılıkları genellikle normal kabul edilir ve kişinin genetik yapısı, ten rengi gibi unsurlardan etkilenir.

 

Meme ucu, memede bulunan koyu renkli doku çıkıntılarına verilen isimdir. Etrafında “areola” isimli koyu pigmentli dairesel bir alan bulunan meme ucu, şekil ve renk bakımından değişkendir. Ancak boyut ve renk farklılıkları genellikle normal kabul edilir ve kişinin genetik yapısı, ten rengi gibi unsurlardan etkilenir.

Meme Ucu Deformitesi Nedir?

Meme ucu deformiteleri, meme başında ve etrafındaki kahverengi bölgede gelişen kusurlardır. Bu tür kusurlar genellikle sağlık açısından büyük sorun teşkil etmez fakat kişiye estetik açıdan rahatsızlık verir. Meme ucu, memenin estetik görünümünde büyük önem taşıyan bir yapıdır ve stres, soğuk, dokunma, adet döngüsü gibi uyaranlardan etkilenir.  Dolayısıyla meme ucu deformiteleri, özellikle kadınlarda öz güven zedeleyici bir unsurdur ve bu nedenle tedavi edilmesi gerekir.

İletişime Geç


Etrafındaki özel bir kas sayesinde kadınlarda emzirmeye elverişli hale gelen meme ucu, kimi zaman bu kasın kısa kalması nedeniyle içe göçük bir hal alabilir ve bu durumda estetik kaygıların yanı sıra işlevsel problemler de oluşabilir. Meme ucunun normalden büyük ve küçük olması, içe çökük görünmesi veya hiç olmaması gibi durumların tümü meme ucu deformitesi olarak adlandırılır. Günümüzde kullanılan modern yöntemler sayesinde, meme ucundaki bu tür deformitelerin tümü basit ve hızlı operasyonlar ile tedavi edilebilmektedir.

Meme Ucu Deformitesi Neden Olur?

Meme ucu deformiteleri, çeşitli nedenlere bağlı olarak meme uçlarında gelişen şekil bozukluklarıdır. Bu deformiteler, meme başının şekli, boyutu veya rengi ile ilgili olabilir ve doğuştan ya da sonradan oluşan durumlardan kaynaklanabilir.

Meme ucunda deformiteye neden olan durumlardan bazıları şunlardır:

Kalıtsal Faktörler

Meme ucu deformitelerinin büyük bir kısmı doğuştan oluşur ve ailesel geçiş özelliği taşır. Bu vakalar, meme ucunun normalden büyük veya küçük olmasıyla ya da düzensiz bir görünüme sahip olmasıyla sonuçlanabilir. Kimi zaman ise meme ucu birden fazla meme başı gibi bir görünüm alabilir ve kişiye ciddi anlamda rahatsızlık verebilir.

Gebelik ve Emzirme

Gebelik, kadın vücudunda hormonal ve fizyolojik sayısız değişikliğin olduğu bir dönemdir. Bu dönemde özellikle memeler en çok etkilenen vücut bölümleridir. Gebelik ve sonrasında gelişen emzirme süreci, meme uçlarında deformasyona neden olabilir. Süreç içinde elastikiyetini kaybederek sarkan, hasar alan ve zedelenen meme ucu düşerek hem işlevini hem de estetik görünümünü kaybedebilir.

Travma

Kimi zaman geçirilen hastalıklar ve kazalar meme ucu deformasyonlarına yol açabilir. Özellikle meme kanserinin süt kanallarına tutunması nedeniyle veya geçirilen bazı iltihabi hastalıklar sonucu, meme uçlarında deformite oluşabilir.

Meme Ucu tedavisi nedir

Hormonal Değişiklikler

Özellikle ergenlik ve menopoz döneminde yaşanan hormonal değişiklikler, meme ucunda bazı şekil ve renk değişikliklerine sebebiyet verebilir.

Hormon tedavisi için kullanılan ilaçların bazıları da meme ucunun görünümünü değiştirebilir.

Yaşlılık

Yaşlılık sonrası derinin elastikiyetini kaybetmesi, meme ucu deformitesi adına risk taşıyan bir durumdur ve ek olarak meme ucu sarkmalarına neden olabilir. Genel olarak meme ucunda düzensiz görünüm oluşması ve renk değişimi olması yaşlılıktan kaynaklanabilir.

Bu nedenlerden dolayı meme ucunun renginde, büyüklüğünde ve yapısında çeşitli farklılıklar gözlenebilir. Büyüklük ve küçüklük durumlarında sağlık açısından bir sorun olmasa da genel görünüm kişiyi estetik açıdan rahatsız edebilir ve bazı kıyafetleri giymesine engel olabilir. Kimi zaman ise meme ucunda işlevi etkileyen daha farklı deformasyonlar da oluşabilir.

Bu gibi deformiteler, günümüz modern teknikleri sayesinde kolayca tedavi edilebilir ve kişiyi sosyal hayata yeniden kazandırabilir.

Meme Ucu Deformite Çeşitleri

Meme ucunda görülen deformasyonlar kişiden kişiye farklılık gösterir.

En çok görülen sorunlar ise şunlardır:

Çökük Meme Ucu (İnverted Nipple)

Kadınların %3’ünde gözlenene ve genellikle doğuştan kaynaklanan bir sorundur, kimi zaman ise geçirilen enfeksiyonlar sonucu oluşabilir. Tek veya iki taraflı gözlenen çökük meme ucu, emzirme kanallarındaki kısalık nedeniyle meme ucunun içe doğru kıvrıldığı bir problemdir. Durumun şiddetli olması halinde emzirme gibi işlevler imkansız hale gelebilir ve bu nedenle kişinin kendine olan güveni azalabilir. Bununla birlikte çökük görünüm sonucu çeşitli estetik kaygılar ve cinsel sorunlar da gelişebilir.

Büyük Meme Ucu

Meme ucunun normalden belirgin ve iri olduğu bir problemdir, ergenlikte oluşabileceği gibi doğum sonrası emzirme döneminde de oluşabilir. Ayrıca meme yapısı normalden büyük kadınlarda görülme sıklığı fazladır fakat bu tür vakalar, sıklıkla işlevsel problemlere yol açmaz ve kişiye sadece estetik açıdan rahatsızlık verir.

Meme Ucu Yokluğu

Meme ucunun veya etrafındaki areola bölgesinin hiç olmaması durumudur ve genellikle kalıtsal bir sorundur. Ancak meme ucunun yanık, enfeksiyon, meme kanseri ve travma gibi nedenler sonucu da kısmen veya tamamen kaybedilmesi söz konusu olabilir. Meme ucu yokluğu, iki meme arasındaki asimetriyi bozarak estetik görünümü zedeler.

Aksesuar Meme Ucu

Doğumdan kaynaklanan aksesuar meme ucu, iki meme ucundan daha fazla sayıda baş olması durumudur. Toplumun %1’lik kısmında görülür ve genellikle bene veya bezeye benzer. Kimi zaman ise tam gelişmemiş bir areola bölgesiyle birlikte memeye yakın bir konumda görülür.

Meme Ucu Deformitelerinde Tedavi

Meme ucu deformitelerinde tedavi, deformitenin türüne ve seviyesine göre belirlenir. Ancak uzman bir hekim sayesinde deformitelerin tümü kolayca giderilebilir ve sağlıklı meme dokusu oluşturulabilir.

  • Çökük meme ucunda tedavi; sorunun seviyesi ile ilişkilidir. Hafif seviyeli vakalarda içeri çekilen kısımlar etrafından sıkıştırınca dışarı çıkararak kalır, orta vakalarda daha zor çıkar, ileri seviyede ise sıkıştırma sonucu bile çıkmaz. Sonradan gelişen vakaların bir kısmı kendiliğinden düzelebilir ancak diğer durumlarda mikrocerrahi teknikle uygulanan operasyon gerekir. Bu yöntemde meme ucu, etrafındaki doku kaydırılarak dışarı çıkarılır ve doğal görüntü elde edilir. işlem sırasında mikrocerrahi ekipmanlar kullanıldığından süt kanallarını zedeleme riski yoktur.

 

  • İri meme ucunda tedavi; hızlı bir cerrahi girişim ile sağlanabilir. Bu durumların çoğu estetik problemlere neden olur ve lokal anestezi altında düzeltilir. Planlanan girişim sırasında büyütmeli gözlükler ve mikrocerrahi ekipmanlar kullanılır. İşlem sonunda meme uçları ideal büyüklüğe ve uzunluğa getirilerek birbiriyle eşitlenir, areola bölgesindeki düzensizlikler giderilir.

 

Meme Ucu ameliyatı
  • Meme başının ve areolanın olmaması durumunda tedavi; bu dokuların yeniden onarımı ile sağlanır. Bunun için vücudun farklı bölgelerinden doku alınabilir veya kalıcı makyaj gibi dışarıdan ek yapılan teknikler uygulanabilir. Teknik seçimi kişisel ihtiyaçlar doğrultusunda planlanır. Eğer meme kanseri nedeniyle doku kaybı söz konusu ise ideal olan, rekonstrüksiyon çalışmasının 6 ila 12 ay sonra yapılmasıdır. Eğer memede simetri veya şekil bozuklukları varsa, meme ucu işlemi bu ameliyatlar ile birlikte de planlanabilir.
  • Aksesuar meme ucunda tedavi; ek meme ucunun alınmasını ve bölgenin estetik açıdan zarar vermeyecek bir kesi ile kapatılmasını kapsar. Bu ameliyatlar genellikle oldukça kısa sürelidir ve lokal anestezi altında uygulanabilir. Gerekmesi halinde ameliyat bölgesine, vücudun farklı bölümlerinden doku alınarak yama yapılabilir.

Meme ucu deformite ameliyatları oldukça düşük komplikasyon riskine sahip olan ve birkaç saat içinde tamamlanan ufak müdahalelerdir. Girişim detayları deformiteye göre değişir fakat işlem sonunda ideal oranlarda, simetrik ve estetik açıdan rahatsızlık vermeyen bir görünüm oluşturulması hedeflenir.

Bu makaleler bilgilendirme amaçlı yazılmıştır. İşlemin yapılıp yapılmadığını ve size uygun tedaviyi belirlemek için doktorunuzla görüşmeniz gerekmektedir.

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

TOP