baş-agrısı

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]

Birçok kişinin yaşadığı şiddetli ve tek taraflı baş ağrısı olarak da tanımlanan migren farklı belirtilere de sahiptir. Migren belirtileri nelerdir sorusunda şiddetli ve tek taraflı ağrının yanı sıra farklı durumlarda gözlemlenmektedir. Işık ve sese karşı aşırı duyarlılık, zonklayan ağrı, baş ve boynun hareketi sonrasında ağrının artması, ağrının şiddetine göre bulantı ve kusma yaşanabilmektedir.

Kriz atakları genel olarak 4 illa 72 saat arasında süre gelir. Migren ağrısı günlük hayat için olumsuz etkilerin edinilmesini sağlayarak kişinin işlerini yürütebilmesine mani olur.

Bu belirtilerin yanı sıra ani görme kaybı da migren çeşidine göre yaşanabilen belirtiler içinde yer alır. Zig zag şekilde ışık oluşumu ya da şimşek çakması gibi durumlar da migren ağrısı ile beraber görülen belirtiler içinde bulunmaktadır.

Migren ağrısının günlük yaşantıyı son derece olumsuz etkilemesi sebebi ile tedavi edilmesi gereken bir durumdur. Migren tedavisi uygulamasında yer açıklan botulinum toksin ise ağrının giderilmesinde etkili olan bir yöntemdir.

Migren Nedir?

Migren ağrısının tedavisi ve oluşum nedenleri öncesinde migrenin ne olduğunu bilmek daha doğru olur. Migren nedir sorusunda tekrarlayan ve kişinin günlük yaşamını tamamen etkisi altına alan ağrı demek doğrudur. Toplum içinde tanısı konmuş ve konmamış olan çok sayıda migren vakası vardır. Primer baş ağrısı grubunda olan migren herhangi bir hastalığın nedenini bağlı olarak gelişmez. Migrenin oluşum sebebinde herhangi bir tanı henüz belirlenmemekte olup genetik yatkınlık ise en çok karşılaşılan durumdur.

İletişime Geç


Her yaşta kişide görülebilen migren ağrısının kadınlarda görülme oranı erkeklere nazaran biraz daha fazladır. Genel olarak bilinen bir başka veri ise migren tanısının başlangıcının genel ortalama verilerine göre ergenlik çağında daha sık görülmesidir.

En sık ergenlik çağında karşılaşılmasına nazaran çocuklarda görülmez diye bir kanı bulunmamaktadır. Migren çocuklarda da karşılaşılabilen bir durumdur.

Migren ağrısı ile ilgili yapılan araştırma verilerinde 30 yaşına kadar migren tanısının konma oranın son derece yüksek olduğudur. 30 yaş ve sonrasında ise migren ataklarının görülme oranı düşüş yaşar.

Migren Neden Olur?

Migren hastalığının kesin olarak neden olduğuna dair kesin kanıtlar bulunmamaktadır.

Migren ataklarının yaşanmasında günümüzde kişide bulunan genetik yatkınlığa bakılmaktadır.

Genetik yatkınlık olmamasına karşı kişiye migren tanısı da konulabiliyor.

Uyku düzensizliği, sağlıksız beslenme, çevresel etkenler, sık ve uzun yolculuklar, hormonal değişimler ya da bozukluklar gibi pek çok farklı sebep ile de migren atakları başlayabilmektedir.

Tam olarak belirli bir nedene bağlanamayan migren aynı zamanda bir hastalığın sonucunda da yaşanmaz.

Migren ağrısının tanısı konması hekim tarafından gerekli tetkik ve muayenelerin yapılması ile gerçekleşir. Günümüzde tanısı konmuş ve migren olmasına karşın henüz tanısı konmamış ya da hekim kontrolüne gitmemiş olan da çok sayıda hasta bulunmaktadır.

Migren Çeşitleri Nelerdir?

Toplum içinde sıklıkla karşılaşılan migren tekrarlayan şiddetli baş ağrısı olarak ifade edilmek ile beraber iki çeşidi bulunur. Auralı ve aurasız olarak belirtilen migren çeşitlerinde ağrı şiddeti açısından herhangi bir farklılık bulunmamaktadır.

Her iki çeşit migrende de ağrı şiddeti aynı olmak ile beraber sadece kişideki oluşum belirtilerinde farklılık gözlemlenir. Aynı zamanda kronik migren tanısı da migren çeşitleri içinde bulunmaktadır.

Kronik migren atakların daha fazla ve daha uzun sürmesi ile belirlenir. Kişinin ilaç kullanımı son derece sık olup ilaç almadan duramaz hale gelir. Kronik migrenin tedavi edilmemesi durumunda kişinin iş ve eğitim hayatın olması da mümkün olmaz.

Sosyal yaşam içinde katılamayan kişi sürekli atak yaşama ile karşı karşıya kalır. Teknolojinin ilerlemesi ve gelişen uygulama teknikleri ile beraber migren ağrısının giderilmesinde de bazı yöntemler yer almaya başladı. Uygulama yöntemlerinden faydalanılırken ise mutlaka konusunda uzman kişi ya da kişilerden destek alınması tavsiye edilir.

Migreni Tetikleyen Sebepler Nelerdir?

Migren ataklarının tetiklenmesinde farklı birçok sebep rol oynamaktadır. Kişilere göre farklılık göstermek ile beraber hormonal değişimler, çevresel faktörler, tüketilen gıdalar, ağır ve yorucu egzersizler gibi pek çok sebep migren atağının tetiklenmesinde etkili olabilmektedir.

Kadınlarda daha sık görülen migrende hormon değişimlerinin etkin olduğu düşünülmektedir. Bunun temelinde ise atakların adet dönemlerinde ve adet değişimlerinde, menopoz döneminde atması, gebelik ilk zamanları ve sonrasında artışın olması sayılabilir.

İklim değişiklikleri, aç kalma, susuzluk, sağlıksız gıda tüketimleri, uyku düzensizliği, gerçekleştirilen sık seyahatler, öfke, aşısı neşe, aşırı ve yorucu egzersizlerin yapılması gibi sebepler ile migren ataklarının artması da gözlemlenen durumlar arasında bulunmaktadır.

Migreni tetikleyen sebepler kişiler göre ve migren çeşidine bağlı olarak da değişim göstermektedir. Migren ağrısının tetiklenmesi ve sebeplerinin bulunmasının yanı sıra ağrının giderilmesinde etkin çözümlere ulaşılması kişinin sosyal yaşantısını yaşayabilmesi için önemlidir.

Bu sebep ile özellikle kronik migren ağrılarının kısa sürede gerekli tedavi uygulamalarından yararlanılarak tedavi edilmesi gerekmektedir.

Migren Tedavisinde Botulinum Toksin Uygulaması Nedir?

Migren kişinin sosyal yaşamını son derece olumsuz etkilemekte olan şiddetli baş ağrısıdır. Kişinin hayatını olumsuz etkilemek ile beraber atak sıklıkları ve tetikleyen etkenlerde farklılık gösterebilmektedir.

Ağrının giderilmesinde kullanılan ağrı kesici ilaçlar ise hastanın farklı sağlık sorunları ile karşılaşma riskine de uzun vadede sebep olabilmektedir. Yaşanan şiddetli ağrıların giderilmesinde birçok farklı tedavi uygulaması sunulmaktadır.

Migren ağrısının giderilmesinde kullanılan Botulinum toksin uygulaması ise yüksek başarı oranına sahip olması açısından son derece önem taşıyan tedavi şeklidir. Migren tedavisinde Botulinum toksin uygulamasına yer verirken mutlaka uzman hekim desteğinden yararlanılması ise son derece önemlidir. Uygulama herhangi bir kozmetik işlem değildir.

Tamamen migren ağrısının tedavisinde ya da yaşanan migren benzeri ağrıların tedavisinde uygulanmaktadır.

Migren tedavisinde tercih edilen uygulama nöroloji uzmanı tarafından yapılmaktadır. Uzman hekimin gerekli görmesi durumunda gerçekleştirilecek olan işlem iki seans olarak yer alır. Çalışmanın yapılmasında ve kontrolünde hekim destek sunar.

Botulinum toksin uygulamasında hastaya uygulamada hekim tarafından gerekli görülen doz ve işlem aralığı ile yapılmaktadır. Bu sebep ile konusunda uzmanlığı bulunmayan kişi ya a kişiler tarafından işlemin gerçekleştirilmemesi önem ile tavsiye edilir.

Migren Tedavisinde Botulinum Toksin Uygulaması Kimlere Yapılabilir?

Migren günlük yaşantının olumsuz etkilenmesine sebep olan baş ağrısı olmak ile beraber kişinin düzenli olarak ağrı kesici kullanmasına da etki edebilir. Farklı migren çeşitleri olmak ile beraber hastanın karşı karşıya kaldığı ağrı ortalama aynıdır.

Migren ağrısının giderilmesi ve kişinin sağlıklı bir şekilde sosyal yaşamına geri dönebilmesinde botulinum toksin tedavi yönteminden yararlanılmaktadır.

Botulinum toksin uygulaması sayesinde kişiler günlük yaşantılarına dönmenin avantajını elde ederken aynı zamanda süreli kullanmak durumunda kaldıkları ağrı kesicilere de veda edebilmektedir.

Botulinum toksin migren tedavi uygulaması konusunda uzman ve deneyimli hekim tarafından yapılmalıdır. Uygulamanın herhangi bir yan etkisi olmamasın karşın hamileler üzerinde olumsuz etki araştırması yapılmamış olması sebebi ile gebelik döneminde önerilmektedir. Bunun yanı sıra migren tedavisinde uygulanan botulinum toksin uygulaması 16 yaş ve altı kişiler içinde önerilmemektedir.

Migren tedavisinde kullanılan uygulamadan ayın en az yarısında baş ağrısı ile mücadele eden tüm hastaların faydalanması önerilir.

Migren Tedavisinde Botulinum Toksin Uygulaması Nasıl Yapılır?

Migren günlük yaşantı içinde birçok kişinin karlı karşıya kaldığı şiddetli baş ağrılarıdır. Yaşanan ağrının sebepleri tam olarak belirlenememek ile beraber atakları tetikleyen etkenlerde hastalar arasında farklılıklara sahiptir.

Migren ağrısının yaşanması sıklığı da migren çeşitlerine göre değişim göstermektedir. Özellikle kronik migren ağrısı kişinin tüm hayatını olumsuz olarak etkiler.

Hasta ayın büyük çoğunluğunda migren atakları ile karşı karşıya kalır. Yaşanan bu olumsuzluğun giderilmesinde ise botulinum toksin tedavisinden yararlanılmaktadır.

Günümüzde gerçekleştirilen bu uygulama nöroloji uzman tarafından yapılmalıdır. Uzman hekim tarafından yapılacak olan işlemler iki seans olarak tamamlanır.

Genellikle tek seansta büyük oranda verim alınmasına karşın bazı hastalarda ilk seansta istenen etki tam olarak gözlemlenmeyebilir.

Bunun önüne geçilmek adına toplamda iki seans yapılarak ağrının giderilmesi ve kişinin sosyal yaşamına geri dönmesi sağlanır.

 

Sinir sonlanmalarının bulunduğu alanlara yapılacak olan işlemde ense, şakaklar, omuz ve boyun gibi alanlara ince uçlu enjektörler ile ilaç uygulanır. En az 31 noktaya yapılacak olan işlemde tek seferde en az 155 en çok ise 195 ilaç enjektesi yapılmaktadır. Uygulama noktaları, uygulama da uygulanacak olan ilaç enjektesi gibi tüm detaylar nöroloji uzmanı tarafından belirlenir.

Botulinum toksin uygulaması sırasına hasta hafif ağrı ve yanma hissetmek ile beraber hastanın dayanamayacağı bir ağrı ya da yanma durumu ile karşılaşılmamaktadır. Uygulama ortalama yirmi dakika kadar sürer. Uygulama alanları ve uygulama işlemlerine göre bu sürede değişim görülebilir. Uygulama sonrasında ise kişi günlük yaşamına geri dönebilmektedir.

Botulinum toksin uygulaması sonrasında hekim tarafından belirlenen zamanda gerekli olan kontrollerin yapılması ve ikince seans işleminde zamanın belirlenmesi de gerekir. İkinci seans işlemlerinde de gene nöroloji uzmanının belirlediği alanlarda uzman tarafından belirlenen dozda ilaç enjektesi gerçekleştirilir. Botulinum toksin uygulaması kesinlikle uzman hekim kontrolünde yapılmalıdır. Uzman olmayan kişilere işlemin yaptırılması asla tavsiye edilmemektedir.

Migren Tedavisinde Botulinum Toksin Uygulamasının Etkisi Ne Zaman Ortaya Çıkar?

Migren ağrısı ile yaşamak durumunda kalan hastaların tedavi edilmesinde etkili olan Botulinum toksin uygulaması sunmuş olduğu başarı oranları ile de dikkat çekiyor.

Uygulamanın yapılışında mutlaka konusunda uzman olan hekim desteğinden yararlanılması gerekmektedir.

Uzman hekim desteğinin alınması ile yapılacak olan botulinum toksin tedavisi iki seansta yapılır. Genellikle ilk seans sonrasındaki on gün içinde etkiler hissedilmektedir. Bazı hastalarda ise ikinci seans sonrası daha net bir cevap almak mümkün olur.

Seans sonrasındaki on gün akabinde migren ataklarında azalma gözlemlenirken aynı zamanda ağrının şiddetinde de azalma gözlemlenmektedir.

Azalan atakların yanı sıra ağrının şiddetinin azalması da kişinin yaşam kalitesine olumlu etki sağlamak ile beraber ilaç tüketiminde de azalmanın yaşamasına etki eder.

Migren Tedavisinde Botulinum Toksin Uygulamasının Yan Etkileri

Migren ağrısının atakları son derece sık olarak gözlemlenebilir. Ağrının dayanılmazlığı ise kişilerde sürekli ağrı kesici kullanımına yönlendirmektedir.

Yaşanan atakların sıklığı ve ağrının şiddeti ise günlük hayatı da olumsuz etkileyerek yaşam kalitesinin de düşmesinde etkilidir.

Migren tanısı konulan hastalarda yaşadıkları atak sayılarına göre hekim tarafından önerilmekte olan tedavi yöntemleri uygulanarak sonun çözüme ulaştırılması sağlanmaktadır.

Migren tedavisinde tercih edilen tedavi yöntemleri arasından yer alan botulinum toksin çalışması uzman hekim tarafından gerçekleştirilmektedir. Hekim tarafından gerçekleştirilecek olan uygulama sonrasında kişi günlük hayatına dönebilir.

Uygulama sonrasında bilinen net bir yan etki bulunmamak ile beraber geçici boyun ve kas ağrılarının yaşanma olasılığı vardır. Uygulamada doğru dozun doğru alanlara kullanılması ise yan etkilerin yaşanmamasında önemli bir etkendir.

Bu sebep ile botulinum toksin uygulamasının yapılması işleminde mutlaka nöroloji uzmanında destek alınması gerekir.

Botulinum Toksini Migren Atağını Nasıl Önlüyor?

Migren ağrısının tedavisinde günümüzde sıklıkla tercih edilen botulinum toksin tedavisi son derece ideal bir yöntem olmak ile beraber kişini normal yaşamına geri dönüşüne büyük ölçüde destek olur. Uygulama sonrasında on gün akabinde etkinin gözlemlenmesi de mümkün olur.

Uygulama işlemleri ile beraber sinir uçlarına enjekte edilen uygulama detaylarında migren ağrısına yol açan etkenlerin engellenmesi sağlanır. İşlemin gerçekleştirilmesi de kullanılacak olan enjekte ilaç dozu ve uygulama alan detayları ise hastanın muayenesi sonrasında nöroloji uzman tarafından belirlenerek tatbik edilir.

Bu makaleler bilgilendirme amaçlı yazılmıştır. İşlemin yapılıp yapılmadığını ve size uygun tedaviyi belirlemek için doktorunuzla görüşmeniz gerekmektedir.

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

TOP