Meme küçültme ameliyatı ile ilgili en çok merak edilen 10 soru ve cevabı

meme  küçültme

Meme küçültme ameliyatı öncelikle kişinin boyuna, kilosuna oranla değişir. Normalin üzerinde bir boyutu olan memelere sahip hastaların meme küçültme ameliyatı olması uygun bulunmaktadır. Ayrıca bu durumun kişinin sağlığını tehdit ediyor olması, ciddi sağlık sorunlarına yol açacak düzeyde göğüslerin büyük olması meme küçültme ameliyatı için uygun olan durumlardandır.

Meme küçültme operasyonları da diğer estetik operasyonlarda olduğu gibi kombine şekilde düzenlenen operasyonlar şeklinde uygulanabilmektedir. Kombine yapılan operasyonlarda; ameliyat süresinin uzun olmaması önemlidir ve uzun sürmesi durumunda hasta olumsuz etkilenmemelidir.

yağ enjeksiyonu_4

Operasyon öncesinde hastanın kan değerleri uygun seviyede olmalıdır, sigara kullanan hastalarda ameliyat süresinin uzun olmaması önemli bir etkendir ve yapılacak her operasyon her hastaya göre ayrı ayrı incelenerek karar verilmektedir.

Kombine yapılan estetik operasyonlar:
• Meme küçültme
• Meme büyütme
• Meme dikleştirme
• Karın germe
• Liposuction

1) Meme küçültme operasyonundan sonra memede hissizlik oluşabilir mi?

Meme küçültme operasyonlarında farklı farklı yöntemler kullanılmaktadır. Bu yöntemler sayesinde gelişen teknolojinin de etkisiyle meme ucunda bulunan sinirlerde hissizlik oluşma durumu ortadan kaldırılmaktadır.

Son dönemlerde yapılan meme küçültme ameliyatlarında meme ucu sinirlerinin korunması için kullanılan yöntemlerle beraber meme ucunda his kaybolma durumunun ortadan kalktığı ve oluşmadığı birçok çalışma ile de kanıtlanmıştır.

 

meme küçültme ameliyatı

Geçmiş dönemlerde yapılan estetik operasyonlarda meme ucundaki sinirlerde hissizlik olduğu da görülmüştür. Fakat günümüzde uygulanan plastik cerrahi operasyonlarla ve tekniklerle meme ucundaki hislere destek sağlayan ve memenin arka bölümünden gelen sinirlerin büyük ölçüde korunduğu ve ameliyat sonrasında da bu durumun devam ettiği ortadadır.

Meme küçültme operasyonlarında meme ucu sinirlerinin korunması ile meme küçültme operasyonlarının sonuçları son dönemlerde başarı konusunda zirveye ulaşmaktadır. Meme küçültme estetiğinde yeni dönem ve yeni teknolojilerle hissizlik sorunu büyük oranda ortadan kalkmış durumdadır.

dil kanseri nedir_4

2) Meme küçültme operasyonu ile birlikte memede toparlanma ve dikleşme meydana gelir mi?

Meme küçültme operasyonlarının asıl hedeflerinden birisi de meme boyutunun küçültülmesidir. Buna ek olarak da iki alt hedef bulunmaktadır. Plastik cerrahlarının estetik bakış açısı ile oluşan memede dikleşme ve memede toparlanmadır.

Meme küçültme operasyonlarında uygulanan teknolojik yöntemlerle aşağı doğru düşmüş ve meme ucu aşağı doğru bakan meme şeklinin yukarıya doğru kaldırılıp ucunun yukarıya doğru bakmasının sağlanması için meme toplu bir biçimde yukarı doğru kaldırılmaktadır.

Buna ek olarak da memenin orta bölgesinden meme dokusu çıkarılmaktadır ve böylelikle memede her iki taraftan orta bölgeye doğru memede toplanma meydana gelmektedir.

göğüs-küçültme

Böylelikle meme dikleştirme ve toplanma işlemi meme küçültme estetiğinin bir gereği olarak meydana gelmektedir.

Meme küçültme operasyonlarında oluşan toplanma ve dikleşme oranı memenin kendi boyutuna ve küçülme miktarına göre değişim göstermektedir. Meme küçültme operasyonları öncelikle hastaların genel anlamda yani fonksiyonel olarak rahatlamasını sağlamaktadır.

Hastanın sırt bölgesindeki yükün azalmasına yardımcı olmakla beraber o bölgede oluşacak olan omurga eğilmesi gibi sorunların önüne geçilmesine yardımcı olan meme küçültme ameliyatı günümüzde pek çok sağlık sorununun önüne geçmektedir.

Ayrıca meme boyutunun büyük olması durumunda ortaya çıkacak olan alt bölgelerde oluşacak olan pişikler, oluşacak olan deri hastalıkları veya kötü kokuların oluşması gibi sorunları meme küçültme ameliyatları ile ortadan kaldırmak mümkündür.

Meme küçültme ameliyatları genellikle göğüsleri çok büyük olan kadınlarda oldukça iyi sonuçlar vermektedir. Ve bununla birlikte daha büyük oranda memede toparlanma ve dikleşme oluşmaktadır.

3) Meme küçültme ameliyatı sonrasında işe ve günlük hayata dönme süreci nasıl ilerlemektedir?

Son dönemlerde yeni teknikler ve gelişmiş teknolojinin de katkısıyla yapılan meme küçültme operasyonlarında ameliyat sonrasında hastanın istirahat süreci çok daha kısalmış durumdadır.

Özellikle ağır ve zor işlerde çalışmayan hastalar için ortalama dinlenme süresi 3-4 gün olarak yeterli olmaktadır.

Ağır işlerde çalışan hastalar için yani kol kaslarıyla çalışmak zorunda olan hastalar için ortalama dinlenme süresi ise ortalama 5-7 gün yeterli olmaktadır.

Günümüzde yapılan meme küçültme operasyonları sonrasında hastalara yatarak istirahat verilmemektedir. Aksine bir gece hastanede kalındıktan sonra ertesi gün hasta evine dönebilmektedir.

meme estetiği

Evdeki istirahat süreci ise yatarak değil günlük işlerin yapılmasını engellemeden evde dinlenebilmektedir. Hasta günlük işlerini rahatlıkla yaparak, günlük yürüyüşlerini, sosyal bazı aktivitelerini rahatça yapabilmektedir.

Hata eğer masa başı bir işte çalışıyorsa 3. Günden sonra işine rahatça dönebilmektedir. Böylelikle meme küçültme ameliyatları dinlenme süreci en kısa olan ve birçok estetik ameliyatın bu yönüyle önüne geçen bir estetik ameliyatlarından birisi haline gelmiş durumdadır.

4) Meme küçültme ameliyatı sonrasında memede yeniden büyüme meydana gelebilir mi?

Meme büyüklüğü son dönemlerde çoğu kadının en büyük estetik sorunlarından biri haline gelmiştir.

Gerek sağlık yönünden gerek estetik görünüm açısından gerekse fonksiyonel olarak meme büyüklüğünün fazla olması kadınları rahatsız eden sorunların başında gelmektedir.

Bu sorunla ilgili olarak en çok sorulan soru ve kafada oluşan en büyük soru işareti de meme küçültme ameliyatından sonra memenin tekrardan büyüyüp büyümeyeceği sorusudur.

meme  küçültme

Eğer ki plastik cerrahı hekim hastanın memesindeki büyümeyi yeterli oranda küçültmüş ise bu hastanın memesinin en az %90ında tekrardan büyüme meydana gelmesi söz konusu değildir.

Yani eğer meme içinde memenin büyümesine yol açan hastalıklar mevcut değilse hastanın operasyon sonrasında memesinin tekrar büyümesi gibi bir durum ortaya çıkmamaktadır.

Yapılan bazı bilimsel araştırmalara göre de meme büyümesinin ve büyük memenin en büyük nedenlerinden birisi hastadaki fazla yağ dokusudur.

Kilosu normalin üzerinde olan kadınlarda kilo verildiğinde ve meme küçültme operasyonlarının sonucunda kişinin meme boyutunda büyük oranda küçülme gerçekleşebilmektedir.

Fakat kişi tekrardan kilo aldığı takdirde kilosu normalin üzerine çıkarsa eğer kişinin memesinde ancak bu şekilde büyüme meydana gelebilmektedir.

Ancak meme küçültme ameliyatından sonra kilo alımıyla meydana gelen meme büyümesi hiçbir zaman operasyon öncesinde olduğu kadar fazla bir büyümeye neden olmamaktadır.

meme onarımı_2

Ayrıca son yapılan anket sonuçlarına ve araştırmalara bakılacak olursa da meme küçültme ameliyatları estetik ameliyatlar arasında en fazla memnuniyet oranı olan ameliyatlardandır.

Meme küçültme operasyonlarının sonucunda kişiler sosyal hayatlarına çok çabuk ve rahat bir şekilde adapte olabilmektedir.

. Çok Büyük göğüslere sahip olan kadınlar normalden biraz daha fazla kilolu göstermektedir. Ve meme küçültme ameliyatı ile birlikte kilolu görünme sorunu kolayca ortadan kalkmaktadır.

Buna ek olarak kişilerde ortaya çıkan sosyal sorunlar, memelerin alt bölgesinde olan kötü kokular ve bazı tahrişler, gereğinden fazla terlemeler ve omurgada meydana gelen eğilmeler gibi birçok sağlık sorunları meme küçültme ameliyatı ile birlikte ortadan kalkarak kişiye daha kaliteli bir yaşam sunmaktadır.

5) Meme küçültme ameliyatı sonrası bebek emzirilir mi?

Meme küçültme operasyonlarında birçok farklı yöntem kullanılmaktadır. Bu yöntemler de temel anlamda 2’ye ayrılabilmektedir. Meme ucunun kaydırılarak ameliyatın devam etmesi ve meme ucunun tamamen çıkarılıp geri yerleştirilmesi olarak iki gruba ayrılmaktadır.

Meme ucunun çıkarılıp dışarıya alındıktan sonra işlem bitiminde geri yerleştirilmesi tekniğinde emzirmede bazı sorunlar oluşmaktadır.

Fakat günümüzde yeni plastik cerrahi yöntemlerle bu durum %99 a kadar ortadan kaldırılmış ve meme ucunun alınıp daha sonra geri yerleştirildiği bu teknikte süt vermede oluşan problemler yok denecek kadar ortadan kaldırılmıştır.

Günümüzde kullanılan bu teknolojik ve yeni plastik cerrahi yöntemler sayesinde meme küçültme operasyonlarında meme ucuna gelen süt kanallarının korunduğu ve sütün devamlılığında bir bozulma olmadığı kanıtlanmıştır.

benelli

Böyle yapılan meme küçültme ameliyatlarında ne süt kanallarına ne de süt gelmesi durumuna herhangi bir zarar gelmediği ortadadır.

Özellikle de yeniden çocuk sahibi olmak isteyen hastalarda veya daha henüz çocuk sahibi olmamış genç kadınlarda süt kanallarına zarar gelmemesi, süt devamlılığının sağlanması ve bu duruma uygun yöntemlerin kullanılması için bunun doktor ile paylaşılması ve doktordan istenilmesi gerekmektedir.

Hastalar bu konuyu açıkça dile getirip doktoru ile konuştukları takdirde doktoru da buna uygun şekilde bir teknikle süt devamlılığına ve süt kanallarına zarar vermeden hastanın ameliyatı gerçekleştirilmektedir.

Son dönemlerde de emziren annelerin meme küçültme operasyonları sonucunda süt verimliliğinin ve süt kanallarının zarar görmediği kanıtlanmıştır.

6) Meme kanseri sonrası meme yaptırmak meme kanserini tetikler mi?

Meme kanseri 8-9 kadından birinde görülen kadınların en sık olduğu kanser türüdür.

Meme kanseri sonrasında yapılacak işlemleri aşamalar şeklinde anlatacak olursak; meme kanseri olduğu belirlenen yani teşhis koyulmuş hastalarda öncelikle meme kanserinin memenin içine yayılmış olması durumunda memedeki kist bölgesel şekilde değil tamamen memenin alınması şeklinde bir tedavi süreci gerçekleşebilmektedir.

Bu tür hastalarda da eğer meme kanseri memenin dış çeperine meme derisine yaklaşmış durumda ise meme derisi korunarak meme derisinin içine silikonlar yerleştirilerek yeniden hastayı memesine kavuşturmak mümkündür

meme küçültme sonrası hasta neler yaşar_4

Ve böylelikle bu şekilde silikon ile elde edilmiş olan bir memede yeniden meme kanseri oluşması riski yok denecek kadar azdır.

Meme kanseri teşhisi konulan hastalar ameliyat sürecinden sonra kemoterapi ve radyoterapi alarak tedavi sürecini devam ettirebilmektedirler.

Özellikle meme kanserinde tekrardan meme yapımı veya onarımı işlemi yapılacaksa bu tedavi süreci kesinlikle aksatılmadan devam ettirilmek oldukça önemlidir. Yani meme kanseri sonrası yeni meme yapılacaksa veya memede onarım gerçekleşecekse kişinin kemoterapi ve radyoterapi işlemlerini devam ettirmeleri oldukça önemli bir durumdur.

Bu sayede kanser tedavisinin aksatılmadan yapıldığı hastalarda kadınların hayatına zarar gelmeden ve hastayı memesine kavuşturarak yaşamlarını sürdürdükleri görülmektedir.

Meme kanseri tedavisi sonucunda uzman onkoloji cerrahı ve plastik cerrahı birlikte çalışarak hastaya yeniden meme yapımını sağlayabilmektedirler.

Bu durum hem hastayı istediği hayata kavuştururken hem de hastanın psikolojik olarak iyi yönde iyileşmesine yardımcı olmaktadır.

7) Meme kanseri sonrasında yeniden meme yaptırılır mı?

Meme kanseri artık günümüzde en çok rastladığımız kanser türlerinden birisidir. Ortalama 8-9 kadından birinde görülen meme kanseri kadınların hayatını etkileyen ve tehlike atan başlıca kanser türüdür.

Fakat günümüzde gelişen teknoloji ve her geçen gün yenisi eklenen tedavi teknikleri ile kemoterapi ve radyoterapi tedavilerinde de gerçekleşen olumlu sonuçlarla birlikte hastalarda %90’a varan bir hastalıktan kurtulma durumu gelişmektedir.

Ve son dönemlerde meme kanserlerinde memenin tamamı ile alınması durumu da oransal olarak daha düşük hale gelmiştir. Ve böylelikle de memede gerçekleşecek olan görüntüsel bozukluklar da azalmıştır.

karın germe ameliyatında ağrı olurmu_2

Eğer meme kanseri ilerlemişse memenin dış derisi korunarak meme kanseri memeden alınarak meme derisinin içine silikonlar yerleştirilerek kişiyi yeni memesine kavuşturmak da mümkündür.

Bu gibi durumlarda plastik cerrahı ve genel cerrah bu operasyonu birlikte gerçekleştirerek silikon protezlerle birlikte hastaya yeni meme yapılması işlemi yapılmaktadır.

Meme onarımı veya meme yapımı gerçekleşen veya gerçekleşmeyen tüm meme kanseri olan hastaların tedavi sonrasında bu tedavinin ve rutin kontrollerini aksatmaması önemli bir husustur.

8) Meme kanseri sonrasında yeniden meme yapımı nasıl gerçekleşmektedir?

Meme kanseri sonrasında hastanın yeniden memesine kavuşturulması iki şekilde gerçekleşmektedir.

Birincisi silikon protezlerin kullanılması ile yeni meme oluşturulması, ikincisi de kişinin kendi dokularının kullanılması ile yeniden meme oluşturulmasını sağlamaktır. Bu iki şekil de hastanın ihtiyacına uygun olarak yapılmaktadır.

Önceden alınmış olan memelerin yani kadınların göğüs bölümünün düz olduğu durumlarda kişinin silikon memeye ihtiyacı olduğundan dolayı doku genişletici silikonlardan yararlanılarak hastaya yeni silikondan meme yapma işlemi gerçekleştirilmektedir.

Bu işlem dokunun altına silikon yerleştirilerek ve dışarıdan bir serum ile hastanın dokusunun altına yerleştirilen bu balon adını verdiğimiz silikon yavaş yavaş enjekte edilen serum ile büyütülerek dümdüz olan dokunun meme şekline uygun biçimde genişlemesi sağlanmaktadır.

361

Ardından da hastanın meme dokusunun altına yerleştirilen bu doku genişletici balon fizyolojik serum yardımıyla gerekli büyüklüğe ulaştıktan sonra jel dolgulu silikonlarla değişim yaptırılarak hastaya hayatı boyunca kalıcı silikonlar yerleştirilmektedir.

Hasta böylelikle hayatı boyunca bu memeyi kullanabilmektedir. Tabi ki bu durum elzem durumlar arasındadır. Artık memenin içindeki kanserli bölge memenin derisine zarar vermeden o bölgeyi dümdüz yapmayacak şekilde ayarlanarak alınmaktadır.

Günümüz teknolojisi ile birlikte memenin onarımı ve yapımı oldukça kolay bir hal almıştır. Son olarak da hastaların karından alınan yağ dokusu ile veya sırt bölgesinden alınacak olan kas dokusu ile yeniden bir meme oluşturmak da mümkündür.

Yine silikonlarda da olduğu gibi hastalar her şekilde hayat boyu kullanabilecekleri memelerine kavuşabilmektedirler.

9) Her yaşta meme kanseri sonrası meme yapılabilir mi?

Meme kanseri ergenlik dönemini tamamlamış olan her kadında görülme ihtimali olan bir hastalıktır. Ortalama 18-20 yaşından itibaren kadın bireylerin düzenli olarak kontrollerini gerçekleştirmesi yaşam kalitesi ve erken teşhis için önemli bir durumdur.

Kadınlarda ortalama 70-75 yaşlarına kadar meme kanseri hastalığı görülebilmektedir. Ve bu yaşa kadar tüm kadınlarda da yeniden meme yapımı veya meme onarımı yapmak mümkündür.

Özellikle büyük göğüslere sahip olan hastalarda meme küçültme ve kanserli dokunun alınması ile birlikte kombine ameliyat da yapılabilmektedir.

Genel cerrahlar ve plastik cerrahları tüm komplikasyonlara karşı tetikte olarak hastayı hem kanserli dokudan kurtararak hastanın meme yapımını veya meme onarımını gerçekleştirmektedirler. Büyük, orta veya küçük göğse sahip tüm kadınlarda bu işlemler iki cerrahi alanın birleşmesi ile rahatlıkla yapılarak hasta sağlığına kavuşturulabilmektedir.

karın germe ameliyatı_4

Bu durumda yaş sınırlaması bulunmamaktadır. Fakat her cerrahi işlemde olduğu gibi belli bir yaştan sonra hastalarda oluşan tansiyon, şeker ve daha yaşlılık döneminde ortaya çıkan birçok hastalık düşünüldüğünde hastaya yeniden meme onarımı yapmak ve tedavisini gerçekleştirmek genç bir hastaya bu işlemin yapılmasından daha zordur.

Fakat tabi ki ameliyat süresinin uzamaması için hastada farklı durumların gelişmemesi açısından onarım işlemleri her zaman yapılamamaktadır. Ancak son dönemlerde çıkan teknolojik gelişmeler ile her yaşta hastanın meme onarımı veya yeniden meme yapımı risksiz ve kolay biçimde yapılmaya başlanmıştır.

Yaş ne olursa olsun ve doğal olarak her ameliyatta olduğu gibi ileriki yaşlardaki hastalara daha dikkat edilerek tüm kontroller sağlandıktan sonra hastaya meme kanseri sonrası kanserli dokunun alınması ile birlikte yeni meme yapmak veya meme onarımını gerçekleştirmek mümkündür.

Böylelikle günümüzde hastalarımız hem kanserden kurtulmuş olmanın verdiği rahatlama ile hem de yeni memelerine kavuşarak psikolojik yönden de sosyal hayatlarına daha rahat dönebilmektedirler.

size nasıl yardımcı olabiliriz?
Yazar: Doç. Dr. Erdem Güven
Hastalarımız hakkında yazıyoruz.

2 yorum

Bir cevap yazın