Meme Kanserinde Hangi Yöntemlerle Yeni Meme Yapılabilir?

meme kanseri_4Meme kanserlerinde seçilecek onarım yöntemleri hastanın özelliklerine bağlıdır. Erken evre meme kanserinde memenin tamamının alınması gerekiyorsa meme kanseri ameliyatı ile eşzamanlı olarak memeye yeni silikonlar yerleştirilebilir.

Özellikle eş zamanlı yapılan ameliyatlarda memeye damla şekilli silikonlar yerleştirilerek doğal sonucun kaybolmaması sağlanır.

Bunun yanında ilk aşamada onarım şansını yakalayamayan hastalara da geç onarımlar yapılabilmektedir.

Artık dünyanın gelişmiş ülkelerinde ilk seansta onarımlar asıl olandır ve altın standart olarak kabul edilmektedir.


Geç onlarım yapılacak hastalar ancak çok ileri yaşta çok çok ilerlemiş hastalığı olan hastalara tercih edilmektedir.


Günümüzde erken evrede yapılan iki ana temel onarım tekniği vardır.

Bir tanesi dışarıdan silikon protezlerle yapılan onarımlar, diğeride vücuttan alınan kendi öz dokularıyla yapılan onarımlardır.

Öz dokularıyla yapılan onarımlar bazı özel hasta grubunda tercih edilmektedir.

Özellikle meme dokusu çok sarkık olan, vücuduna yabancı bir madde konulmasını istemeyen ve vücudunda görüntüsünün silikonlu bir görüntü olmasını istemeyen hastalarda kendi öz dokularıyla, karın bölgesinden alınan yağ bezeleri ile, sırt bölgesinden alınan meme dokusuna benzeyen deri ve kas yapısıyla da meme onarımları sağlanabilmektedir.

Ameliyattan sonra memede iz kalır mı?

meme kanseri_5Ameliyatlardan sonra özellikle eş zamanlı yapılan, yani ilk seansta meme kanseri alındığı anda yapılan onarımlarda en asgari düzeyde iz kalmaktadır.

Memenin altından yapılan küçük kesirlerle memenin tamamı, meme dokusunun tamamı alındığında bu bölgeden yapılacak yeni silikon yerleştirmeleriyle meme görüntüsünün aynen muhafaza edilebildiği rahatlıkla meme cerrahı tarafından yapılan alma işleminden sonra onarım işleminde plastik cerrahi tarafından yapılabildiği rahatlıkla söylenebilir.

Bunun yanında memede ortaya çıkabilecek izlerde çok rahatlıkla kamufle edilebilmektedir. Özellikle günümüzde izlerle tedavi yöntemleri çok ilerlemiştir.

Lazer tedavileri, silikon jel tedavileri ile bu izler kolaylıkla azaltılabilmektedir.

size nasıl yardımcı olabiliriz?
Yazar: Doç. Dr. Erdem Güven
Hastalarımız hakkında yazıyoruz.

1 Yorum

Bir cevap yazın