[Toplam: 0 Ortalama: 0]

Epikantus Nedir? Tedavisi Nasıldır?

Epikantus veya epikantal kıvrımı, göz kapağının içbükeyliğinde ki deri kıvrımlarının fazla olması ve gözün kantus denilern iç kısmını örten yarım ay şeklinde ki cilt kıvrımıdır.

 

Epikantal kıvrım, caruncle ve plica semilunaris dahil olmak üzere medial kanthusun görüntüsünü gizler. Bu, en yaygın doğumsal göz kapağı durumudur.

 

Epicanthus izole bir fenomen olabilir veya konjenital pitozis , down sendromu veya blefarofimoz sendromlu hastalarda ilişkili bir özellik olabilir.

 

Bu durum tek taraflı veya çift taraflı olabilir ve en çok üst göz kapak boyunca belirgindir. Asya kökenli insanlarda normal bir bulgu olmasına rağmen, Asyalı olmayanlarda anormaldir.

 

Epikantus, yalancı şaşılığın ortaya çıkmasına neden olur.

 

Bu durum göz için herhangi bir sorun teşkil etmez. Bununla birlikte, pseudoesotropia benzerliğinden dolayı ebeveyn endişesi yaratır.

 

Nazal köprünün yumuşak dokularının nazikçe gerilmesi, epikantusun medial kantusta ki görünümünü azaltır ve gözlerin normal hizalanmasını ortaya çıkarır.

 

Örtme ve çapraz örtme testi ortoforiyi ortaya çıkarır.

 

Serbest kıvrımın kökeni ve konfigürasyonuna bağlı olarak, en az dört farklı epikantus türü vardır.

 • Epikantus supraciliaris.
 • Epikantus palpebralis.
 • Epikantus tarsalis.
 • Epikantus inversus.

Epikantus, burun köprüsü büyüdükçe genellikle ergenlik çağında kaybolur.

 

Epikantus inversus, genellikle blefarofimoz ile ilişkili olarak görülür ve lateral periorbital bölgede göreceli cilt sıkıntısı ile ilişkili olabilir.

 

Asyalılarda daha sık görülen ilgili bir durum olan Epiblepharon, bir deri kıvrımı, alt göz kapağının tüm uzunluğu boyunca kirpiklerin hemen altında ilerlediğinde ortaya çıkar ve gözlerin tahriş olmasına neden olarak içe doğru dönmelerine neden olur.

Epikantus Semptomları Nelerdir?

Ebeveynler genellikle çocuğa aşağıdaki gibi özellikler getirir:

 • Epikantal kıvrıma bağlı kozmetik görünüm.
 • Şaşılık veya şaşılık şüphesi.
 • Özellikle göz mediale çevrildiğinde görme ekseni belirsizleşir.
 • İlişkili pitoz (göz kapaklarının sarkması).

Epikantus Nedenleri Nelerdir?

Epicanthus, esas olarak medial kanthal bölgesi içindeki dikey eksende göreceli bir deri eksikliğinden kaynaklanır. Tek başına veya diğer anormalliklerle ilişkili olarak ortaya çıkabilir.

 

 • Telecanthus (Normal interpupiller mesafe ile iki medial kanthi arasındaki mesafenin artması).
 • Göz kapaklarının pitozu.
 • Telecanthus ve Ptosis, blefarofimoz sendromunda olduğu gibi birlikte.
 • Travma sonrası medial kantus avülsiyonu.
 • Anormal derecede yüksek veya kavisli dakriyosistorinostomi insizyonunda olduğu gibi iyatrojenik.
 • Doğuştan sendromun bir parçası olarak, örneğin Down sendromu.

Epikantus Teşhisi Nasıl Konulur?

Tanı kliniktir ve serbest kıvrımın kökenine ve konfigürasyonuna bağlıdır.

 

 • Epicanthus supraciliaris : Serbest kıvrım kaşın orta noktasından başlayıp burun deliğinin yan tarafına doğru akıp anterior lakrimal krestin üzerinden bittiğinde oluşur. Medial kanthus ve caruncle’ı gizler.

 

 • Epicanthus palpebralis : Epicanthus supraciliaris‘e benzer, ancak kıvrımın üst göz kapağının tarsal bölgesinden aşağıya çıkması ve medial kanthal bölgesi üzerinden aşağıya doğru akması ve anterior lakrimal krest bölgesinde bitmesi dışında.

 

 • Epicanthus tarsalis : Bu normal olarak Asyalılarda ortaya çıkar, epikant kıvrım üst göz kapağının uzunluğu boyunca uzanır, kirpiklerin köklerini gizler ve medial kanthusta bir kıvrılma ile biter. Medial kanthal yapılarını ve karinkülü kapatmayabilir.

 

 • Epicanthus inversus : Orta göz kapağında kıvrımın alt göz kapağında ortaya çıkıp yukarı doğru koşması, medial kantar açısını kapatması ve etkilenip etkilenmeyen üst göz kapağında bitmesi ile ortaya çıkar. Elips yerine palpebral fissürün şekli dörtgendir.

 

Göz tembelliği, epicanthus ile ilişkili olarak nadirdir ve genellikle anizometropi ve astigmatizm gibi diğer problemlerle ilişkilidir.

Göz kapağı düşüklüğü telafi edici baş eğilmesine rağmen hastalardan hiçbir spinal anormallik bildirilmemiştir.

Yazar: Doç. Dr. Erdem Güven
Nous écrivons à propos de nos patients.