Meme Onarımı Ameliyatı Estetik Meme Ameliyatlarından Farklı mıdır?

14 Views0 Comment

Meme onarımı ameliyatları temel olarak meme estetiği ameliyatlarında farklılıklar göstermektedir. Özellikle bazı hastalarımız bize başvurdukları zaman meme kanserinden sonra yapılacak onarımların meme büyütme estetiğine benzediğin düşünmektedirler. Aslında durum çok da böyle değildir. Çünkü meme dokusunun tamamının alınması gerekli olmaktadır bu ameliyatlarda. Meme dokusunun tamamı alındığı zaman geride kalan şey sadece bir deri dokusudur bize kalan…

Memesi Alınan Hastaya Ne Zaman Yeni Meme Yapılabilir? Hangi Yöntemler Kullanılabilir?

8 Views0 Comment

Memesi alınmaya karar verilen hastalara özellikle günümüzde eş zamanlı onarımı önermekteyiz. Meme kanseri ile aynı anda yapılacak onarımlar hem en iyi sonucu vermekte hem de moral desteği, sosyal yaşam desteği olarak hastaya en faydalı sonuçları vermektedir. Bundan dolayı eş zamanlı onarımlar artık günümüzün altın standartını oluşturmaktadır. Özellikle meme konseyini oluşturan meme cerrahı, meme patoloğu, radyolog,…

Memede Şekil Bozukluğu (Tüberöz Meme Rahatsızlığı) Nedir? Nasıl Düzeltilir?

7 Views0 Comment

Memede şekil bozukluğu adını verdiğimiz tüberoz meme rahatsızlıkları diğer meme rahatsızlıklarına göre daha nadir görülmekle birlikte onarımı, düzeltilmesi daha zor ve daha uzun bir süre alan rahatsızlıklardır. Özellikle tüberöz memenin tarifi şu şekilde yapılabilir. Bir şelale akması gibi meme gelişim sürecinde memenin alt kısmının gelişmemesi ve memenin üst kısımda fırlak bir şekilde dışarıya doğru büyümesidir….

Meme Kanserinde Hangi Yöntemlerle Yeni Meme Yapılabilir?

6 Views0 Comment

Meme kanserlerinde seçilecek onarım yöntemleri hastanın özelliklerine bağlıdır. Erken evre meme kanserinde memenin tamamının alınması gerekiyorsa meme kanseri ameliyatı ile eşzamanlı olarak memeye yeni silikonlar yerleştirilebilir. Özellikle eş zamanlı yapılan ameliyatlarda memeye damla şekilli silikonlar yerleştirilerek doğal sonucun kaybolmaması sağlanır. Bunun yanında ilk aşamada onarım şansını yakalayamayan hastalara da geç onarımlar yapılabilmektedir. Artık dünyanın gelişmiş…

Meme Kanserinde Hangi Evrede Yeniden Meme Yapılabilir?

6 Views0 Comment

Meme kanserli hastalarda dünyada gelişmiş ülkelerde her evrede onarım yapılabilmektedir. Özellikle meme kanserlerinde vücuda metastaz yapmış meme kanserlerinde ameliyat edilebilir seviyeye gelen bir hastada ameliyattan sonraki dönemde vücutta bir eksiklik hissedilmemesi, moral ve sosyal yaşam olarak hastanın kendini eksik hissetmemesi için, gelişmiş ülkelerde farklı onarım teknikleri ve yöntemleri yapılmaktadır. Bunlardan en başta olanı expender dediğimiz…

Meme Kanseri Olan Hastaya Yeni Meme Yapılırsa Yapılan Memede Yeniden Kanser Çıkar mı?

7 Views0 Comment

Meme kanseri kadınlar için çok zor ve atlatılması kolay olmayan bir süreçtir. Artık günümüzde sekiz kadından birinde görülebilen meme kanseri daha yüksek tedavi oranlarıyla ve başarılı tedavi sonuçlarıyla yüzünüzü güldüren en önemli kadın kanserlerinden bir tanesi. Ancak tabii ki o ameliyatlardan sonra memenin kaybedilmesi de ayrı bir stres ve sosyal problem. Kanserin ilerlemesinin tedavisini hiçbir…

Meme Asimetrisi Denilen Memeler Arasında Boyut Farklılığı Düzeltilebilir Mi?

7 Views0 Comment

Meme asimetrileri günümüzde kadınların sıkça görülen problemlerinden bir tanesidir. İki meme arasında gözle görülür şekilde ciddi farklılıklar olan hastalarımızda bize başvurdukları zaman kendi istekleri ve taleplerini değerlendirip, kendisine tedavi yöntemleri önermekteyiz. Özellikle bu hastalıkların kalıcı ve iyi bir şekilde tedavisi rahatlıkla mümkün olabilmektedir. Burada seçilecek yöntem hastanın kendi talepleriyle koordineli olarak gitmektedir. Büyük ve küçük…

Estetik ameliyat ile yapılan göğüs doğal görünür mü?

9 Views0 Comment

Meme kanseri sonrasında memenin ister tamamı alırsın, ister bir kısmı alırsın yapılacak onarım ameliyatlarındaki temel amacımız diğer alınmayan göğüs ile birebir simetrik göğüs oluşturmak. Buradaki amaç çerçevesinde hastaya en uygun teknik ve yöntem seçilir. Meme kanseri tedavisinde onarım iki temel şekilde yapılmaktadır. Bir tanesi erken onarım, bir tanesi de geç onarım. Kanser ameliyatı ile eş…

Kanser nedeniyle alınan memenin yerine yenisi nasıl yapılır?

7 Views0 Comment

Kanser nedeniyle alınmış olan memenin yerine yenisi iki ana başlıkta yapılabilir. Birinci yöntem, kişinin kendi vücudundan alınan dokularla yapılabilir, ikincisi de dışarıdan temin edilebilen silikon protezler. Bu kullandığımız protezler estetik amaçlı memelerin büyütülmesinde kullanılan silikon protezler ile birebir aynı yapıdadırlar ancak şekilleri farklılık gösterebilir. Burada önemli olan hastanın onarım zamanlamasının yapılması. Hastanın onarımını kanser ameliyatı…

Kanser nedeniyle memesi alınan kişiye estetik ameliyat ile meme yapılabilir mi?

10 Views0 Comment

Günümüzde meme kanseri kadınlarda çok sıklıkla görülen kanserlerden bir tanesi ancak bununla birlikte meme kanserinin tedavi başarısı da o denli yüksek. Burada önemli olan kişinin kendi kontrollerini yıllık olarak yaptırması ve erkenden teşhis edilen bir meme kanseriyle hasta tamamen eski sağlığına kavuşabilir. Gerçekten yüz güldürücü sonuçlar var. Ancak bunun yanında hastalardaki ilerleme derecesine göre, hastalığın…